« Back to Search« Back to SearchSearch » Paving and asphalting works  Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu

Paving and asphalting works

  Łódź Poland — Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Published July 17, 2014
|
Notice type
Award notice
Winner
G&P s.c. Małgorzata Gawryszczak, Paweł Majtczakul. Łagiewnicka 70/3Łódź 91-456
1.Przedmiot zamówienia obejmuje remonty chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie Miasta Łodzi w 2014 roku z podziałem na 5 rejonów tj: Rejon I – teren dzielnicy Łódź - Bałuty Rejon II – teren dzielnicy Łódź – Górna Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Polesie Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Śródmieście Rejon V – teren dzielnicy Łódź – Widzew 2. Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: — Rozebranie obrzeży trawnikowych, — Rozebranie krawężników betonowych, — Rozebranie chodników z płyt, — Rozebranie nawierzchni betonowej oraz bitumicznej, — Wykonanie podbudowy, — Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, — Ułożenie obrzeży trawnikowych, — Ułożenie krawężników betonowych, — Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, — Roboty awaryjne i interwencyjne. — Wykonanie innych robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie I SIWZ - Formularzach cenowych (2a, 2b, 2c, 2d, 2e) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB