« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultative engineering and construction services  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Consultative engineering and construction services

  Sopron Hungary — Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Published February 1, 2017 — Deadline February 21, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Agency contract "ETCS L2 train control system design, construction and installation works of Sopron - Szombathely - linked to the performance of a contract to carry out business in Szentgotthárd railway line engineering and technical supervision tasks IKOP-2.1.0-15-2016-00017".


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Sopron: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2017/S 022-038134

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 002-002359)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
AK02796
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Vas Erzsébet, GYSEV Zrt. Projektiroda 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B.
Telefon: +36 12245805
E-mail: evas@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megbízási szerződés „ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer tervezési, kivitelezési és üzembehelyezésimunkáihoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására”.

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés „ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer tervezési, kivitelezési és üzembehelyezési munkáinak Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon történő elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződéshez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására IKOP-2.1.0-15-2016-00017”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 002-002359

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.7
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama:
A következő helyett:

Az időtartam hónapban: 36

A szerződés meghosszabbítható: nem

Helyesen:

Az időtartam hónapban: 42

A szerződés meghosszabbítható: nem

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság;Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem állnak rendelkezésére az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1.) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ vagy ME-KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik ETCS rendszer előkészítéséhez vagy létesítéséhez kapcsolódó legalább 12 hónapos projektvezetői tapasztalattal;

M.2.2.) 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ-VV (vagyazzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik vasúti biztosítóberendezés létesítése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, és ETCS rendszer előkészítése vagy létesítése során szerzett legalább 12 hónap tervezési vagy építési, vagy üzemeltetési, vagy fenntartási tapasztalattal;

M.2.3.) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉM1 (vagy azzalegyenértékű) műszaki szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és nyílt hozzáférésű, normál nyomtávolságú (1 435 mm) vasútvonal építése vagy felújítása során szerzett legalább 12 hónap tervezési vagy építési, vagy üzemeltetési, vagy fenntartási szakmai tapasztalattal.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

Szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben nevesített gyakorlatot érti.

Helyesen:

„M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem állnak rendelkezésére az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1.) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ vagy ME-KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik ETCS rendszer előkészítéséhez vagy létesítéséhez kapcsolódó mérnöki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőrzési tevékenység vonatkozásában legalább 12 hónapos projektvezetői tapasztalattal;

M.2.2.) 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint rendelkezik vasúti biztosítóberendezés létesítése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, és ETCS rendszer előkészítése vagy létesítése során szerzett legalább 12 hónap tervezési vagy építési, vagy üzemeltetési, vagy fenntartási, vagy mérnöki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőrzési tapasztalattal;

M.2.3.) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉM1 (vagy azzal egyenértékű) műszaki szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm.r. szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal, és nyílt hozzáférésű, normál nyomtávolságú (1 435 mm) vasútvonal építése vagy felújítása során szerzett legalább 12 hónap tervezési vagy építési, vagy üzemeltetési, vagy fenntartási, vagy mérnöki felügyeleti és/vagy műszaki ellenőrzési szakmai tapasztalattal.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.”.

Szakasz száma: III.1.7
A módosítandó szöveg helye: Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A következő helyett:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt. 135.§-a),

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.),

— 2003. évi XCII. tv. (Art. 36/A.§),

— 2007. évi CXXVII. tv.,

— 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 31.§,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend.

Vállalkozó a fizetési ütemezésben meghatározott mérföldkövek teljesítése esetén jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

Előleg: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bek. szerint.

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési biztosítást, teljes körű tervezési felelősség-biztosítást kötni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Helyesen:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt. 135. §-a),

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.),

— 2003. évi XCII. tv. (Art. 36/A. §),

— 2007. évi CXXVII. tv.,

— 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 31. §,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend.

Vállalkozó a fizetési ütemezésben meghatározott mérföldkövek teljesítése esetén jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

Előleg: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bek. szerint.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 14/02/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/02/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 14/02/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/02/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §(2) és (4) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlat eredeti példányának a 66. §(2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia.

3. A Kbt. 66. §(6) bekezdése alapján az ajánlattevő jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét,amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.

6. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (nemleges nyilatkozat is).

7. Értékelés módszere: az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás, az ár kapcsán fordított arányosítás. (Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 1 -10 pont, ahol a 1 pont legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.) Az ajánlatok értékelésének és pontozásnak részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.

8.) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A Független mérnöki és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri feladatok egyazon gazdasági szereplő révén való ellátása gazdasági és munkaszervezési előnyökkel jár. A létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé a szolgáltatás részekre bontását. A kivitelezési és Mérnöki feladatok rendszerszintű (organizációs) összehangolása elengedhetetlen az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett építési szakasz műszaki szempontból egységes hálózati rendszerének kialakítása és ellenőrzése érdekében.

9.) A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

10.) A szerződés befejezésének időpontja a felhívás II.2.7. pontjában rögzített időpont + rendelkezésre állás a műszaki átadást követő 12-ik hónapig. Amennyiben a kapcsolódó tervezés-kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének lezárása a jelen felhívás II.2.7. pontjában rögzített időtartamon túlnyúlik, úgy a dokumentációban és a szerződésben részletezett képlet alapján történik a szerződéses összeg korrigálásra.

11.) FAKSZ: Dr Vas Erzsébet, 00394.

12.) Az ajánlattevőnek ajánlatával Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, összege 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot készpénzben „ETCS” Mérnök”megjelöléssel a GYSEV Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 számú számlájára kell átutalni. IBAN száma: HU61 1030 0002 2010 2362 0000 3285, SWIFT kód: MKKBHUHB. Ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint nyújtható be. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, ill. a garancia, vagy készfizető kezesi szerződés vagy kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.

13.) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell felelősségbiztosítási szerződéssel, melynek összege legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/kár.

Helyesen:

1. A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. §(2) és (4) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlat eredeti példányának a 66. §(2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia.

3. A Kbt. 66. §(6) bekezdése alapján az ajánlattevő jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.

6. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (nemleges nyilatkozat is).

7. Értékelés módszere: az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás, az ár kapcsán fordított arányosítás. (Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 1 -10 pont, ahol a 1 pont legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.) Az ajánlatok értékelésének és pontozásnak részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.

8.) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A Független mérnöki és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri feladatok egyazon gazdasági szereplő révén való ellátása gazdasági és munkaszervezési előnyökkel jár. A létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé a szolgáltatás részekre bontását. A kivitelezési és Mérnöki feladatok rendszerszintű (organizációs)összehangolása elengedhetetlen az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett építési szakasz műszaki szempontból egységes hálózati rendszerének kialakítása és ellenőrzése érdekében.

9.) A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

10.) FAKSZ: dr Vas Erzsébet, 00394.

11.) Az ajánlattevőnek ajánlatával Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, összege 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot készpénzben „ETCS” Mérnök” megjelöléssel a GYSEV Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett10300002-20102362-00003285 számú számlájára kell átutalni. IBAN száma: HU61 1030 0002 2010 23620000 3285, SWIFT kód: MKKBHUHB. Ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint a Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint nyújtható be. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum, ill. a garancia, vagy készfizető kezesi szerződés vagy kötelezvényeredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.

12.) Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell felelősségbiztosítási szerződéssel,melynek összege legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/kár.

VII.2)További információk:

Az ajánlati felhívás módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal érvényesek. Jelen módosítás a III.1.3. pont esetében csak az M.2. pontot érinti, a további alszempontok a korábbiaknak megfelelően hatályosak.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB