« Back to Search« Back to SearchSearch » Evaluation consultancy services  DARS d.d.

Evaluation consultancy services

  Celje Slovenia — DARS d.d.
Published December 16, 2016 — Deadline January 31, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€178.50k

Manufacture valuation of agricultural land.

Manufacture valuation of agricultural land for the purpose of acquiring property for obtaining building permits and the procedures for the definitive property regime in the entire motorway network in Slovenia.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Celje: Storitve ocenjevanja in svetovanja

2016/S 243-443545

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
DARS d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
Kontaktna oseba: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
Telefon: +386 13009959
E-naslov: metka.celestina@dars.si
Telefaks: +386 13009929
Šifra NUTS: SI0

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dars.si

I.2)Skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181075/RD_-_000229-2016.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Izpostava Ljubljana
5814251001
Dunajska cesta 7
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Metka Celestina Češnovar
Telefon: +386 13009959
E-naslov: metka.celestina@dars.si
Telefaks: +386 13009929
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dars.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč.

Referenčna številka dokumenta: 000229/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
79419000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 178 500.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79419000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za pridobitev gradbenih dovoljenj in v postopkih dokončnih premoženjskopravnih ureditev, na celotnem avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 178 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z določili pogodbe.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/01/2017
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/06/2017
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 31/01/2017
Lokalni čas: 11:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.1.2017, 10:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB