« Back to Search« Back to SearchSearch » Industrial machinery  Széchenyi István Egyetem

Industrial machinery

  Győr Hungary — Széchenyi István Egyetem
Published June 18, 2016 — Deadline July 1, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
industrial machinery

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Győr: Ipari gépek

2016/S 117-207879

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 096-171608)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Széchenyi István Egyetem
AK07064
Egyetem tér 1.
Győr
9026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96613664
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sze.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.sze.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés Kutatás-fejlesztési eszközök beszerzése a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében megvalósuló projektjében (4 részterület).

II.1.2)Fő CPV-kód
42000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kutatás-fejlesztési eszközök beszerzése a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében megvalósuló projektjében (4 részterület).

1. rész: Turbó tesztpad.

2. rész: Motorfékpad.

3. rész: E-Labor eszközök.

4. rész: Csomagolásvizsgáló eszközök.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/06/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 096-171608

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

A számlázás ütemezése:

10 %-os előleg (szerz.kötéskor) az I. részszámla összegéből teljes mértékben elszámolásra kerül.

I. 30 %-os rész: tervezés, tervek leadása.

Helyesen:

A számlázás ütemezése:

10 %-os előleg (szerz.kötéskor) az I. részszámla összegéből teljes mértékben elszámolásra kerül.

I. 40 %-os rész: tervezés, tervek leadása.

Szakasz száma: II.2.14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

10 %-os előleg (szerz.kötéskor) az elől. az I. részszla összegéből teljesen elszámolásra kerül

I. 30 %-os rész: tervezés, tervek átad.

Helyesen:

10 %-os előleg (szerz.kötéskor) az elől. az I. részszla összegéből teljesen elszámolásra kerül

I. 40 %-os rész: tervezés, tervek átad.

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Késed. kötbér: 1., 2. és 3. részek: 100 000 HUF/nap, 4. rész: 50 000 HUF/nap, 0,01 %/nap.

A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 10 %-a lehet, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.

Helyesen:

Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Késed. kötbér: 1., 2. és 3. és 4. rész esetén: 0,01 %/nap.

A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 10 %-a lehet, ezt követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 01/07/2016
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 01/07/2016
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB