« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction consultancy services  Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 v/ Boligkontoret Danmark

Construction consultancy services

  Holte Denmark — Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 v/ Boligkontoret Danmark
Published August 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Pålsson Arkitekter A/S
The contract includes technical advice and assistance on implementation of remediation project in a tenement Kajerød Vænge, ​​3460 Birkerød (90 townhouses). Total Counselling includes all architectural and engineering services, which are necessary for solving the task, including site supervision and construction management.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Holte: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2016/S 161-291087

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 v/ Boligkontoret Danmark
Røjelskær 15, 2. sal
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Advokat Rikke Lange Slavensky
E-mail: rls@ntadvokater.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bdk.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning i forbindelse med udbedringsprojekt.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 - DA30
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter totalrådgivning i forbindelse med et udbedringsprojekt, hvor eksisterende MgO facadeplader i lette facadepartier i alment boligbyggeri (90 rækkehuse) skal udskiftes.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 776 022.00 DKK / Højeste bud: 3 573 316.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000
71311000
71312000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Boligselskabet Birkebo, afd. 01, Kajerød Vænge, 3460 Birkerød.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af udbedringsprojekt i bebyggelsen Kajerød Vænge, 3460 Birkerød (90 rækkehuse). Totalrådgivningen omfatter alle arkitekt- og ingeniørydelser, som er nødvendige til løsningen af opgaven, herunder fagtilsyn og byggeledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse/tidsplan / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding/CV'er / Vægtning: 25
Omkostningskriterium - Navn: Honorarsats / Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 094-168493
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/08/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Pålsson Arkitekter A/S
21764043
Svanevej 26
København NV
2400
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Laveste bud: 1 776 022.80 DKK / Højeste bud: 3 573 316.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/08/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB