« Back to Search« Back to SearchSearch » Recruitment services  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Recruitment services

  Prague Czech Republic — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Published October 12, 2016 — Deadline October 21, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information
The subject of the tender is to provide services agency employment coverage for the operational needs of the contracting entity on the basis of a framework agreement according to his current needs. The framework contract will be concluded for a period of 4 years.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Praha: Nábor zaměstnanců

2016/S 197-355520

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 140-254140)

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha
190 22
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Rydvan
Tel.: +420 222537500
E-mail: zakazky@randalegal.com
Fax: +420 222537510
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.dpp.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění agenturních pracovníků pro opravy tramvají.

II.1.2)Hlavní kód CPV
79600000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb agenturního zaměstnávání pro vykrytí provozních potřeb zadavatele na základě rámcové smlouvy podle jeho aktuálních potřeb. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 4 let.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, jakož i požadavků na jednotlivé dočasně přidělované zaměstnance, jsou obsaženy v Příloze č. 1 a č. 3 textové části zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/10/2016
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 140-254140

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.3.3
Namísto:
Datum: 07/10/2016
Místní čas: 12:00
Čtěte:
Datum: 21/10/2016
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.3.4
Namísto:
Datum: 07/10/2016
Místní čas: 12:00
Čtěte:
Datum: 21/10/2016
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.3.7
Namísto:
Datum: 07/10/2016
Místní čas: 12:30
Čtěte:
Datum: 21/10/2016
Místní čas: 12:30
VII.2)Další dodatečné informace:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB