« Back to Search« Back to SearchSearch » Architectural, construction, engineering and inspection services  Ludvika kommun

Architectural, construction, engineering and inspection services

  Ludvika Sweden — Ludvika kommun
Published December 23, 2016 — Deadline February 13, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Framework agreements for land and construction planning to Ludvika Ludvika Fastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB Safety in Ludvika Property KB and WBAB.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Ludvika: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2016/S 248-454574

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Ludvika kommun
212000-2270
Carlavägen 24
Ludvika
771 82
Sverige
Telefon: +46 240-86659
E-post: kid.berglund@ludvika.se
Nuts-kod: SE312

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se/

I.2)Gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31709
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=31709
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ludvika Ramavtal Mark och Anläggningsprojektering.

Referensnummer: GNU 2016/123
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av ramavtal för Mark och anläggningsprojektering åt Ludvika kommun, Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB, Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB och WBAB.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av ramavtal för Mark och anläggningsprojektering åt Ludvika kommun, Ludvika Kommunfastigheter AB, LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB, Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB och WBAB.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/03/2017
Slut: 14/03/2019
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtal på 2 år med möjlighet för UhC att förlänga avtalet med 1 år i taget maximalt 2 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/02/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/05/2017
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/02/2017
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB