« Back to Search« Back to SearchSearch » Electricity  Soproni Vízmű Zrt.

Electricity

  Sopron Hungary — Soproni Vízmű Zrt.
Published November 10, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€7.16M
Winner
E-OS Energiakereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

the supply of electricity for 10 Pannon company 01.01.2017. - 31.12.2017. For the period, full supply, consumer agenda without electricity transmission, which may be renewed annually for up to 3 years, 1-1 years within the framework of the purchase contract.

the supply of electricity for 10 Pannon company 01.01.2017. - 31.12.2017. For the period, full supply, electricity consumption schedule without giving the framework of the purchase contract, the contracting authority (s) principal place of business, branch offices and facilities in the field of public utilities and other objects of the central building üzemegységeikhez find places for consumption.

Total quantity or scope: The annual demand for electricity projected for contracting contractual period, a total of 105 517 MWh + 50%, ie

-. Aqua Service Ltd. 5110,

-. Bakonykarszt Water and Sewer Works Inc. 14 083,

-. South Zala County Water and Sewer Works Ltd. 7584,

-. 17 506 County Water Co.,

-. Kaposvár Spa Experience and Office 1715,

- KAVÍZ. - Kaposvár Water and Sewage Works Ltd. 6248,

. - Pannon Zrt 19 016 Water,

-. 9145 Sopron Waterworks Co.,

-. 14 592 Alpine Water Co.,

-. North Zala County Water and Sewer Works Ltd. 10 518.

Total: 105 517 Contracting Authority points out that some companies use their own self-respect to enter into a contract.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Magyarország-Sopron: Villamos energia

2016/S 217-394851

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Soproni Vízmű Zrt.
AK06872
Bartók Béla u. 42.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hauer Gábor energetikus
Telefon: +36 99519238
E-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu
Fax: +36 99519200
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronivizmu.hu

I.1)Név és címek
Aqua Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
AK16408
Timföldgyári út 4.
Mosonmagyaróvár
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Gyimesi Ildikó
Telefon: +36 96577460
E-mail: aqua@aquakft.hu
Fax: +36 96577468
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aquakft.hu

I.1)Név és címek
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
AK00563
Pápai út 41.
Veszprém
8200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vig Gábor
Telefon: +36 88423222
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu
Fax: +36 88423061
NUTS-kód: HU213

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bakonykarszt.hu

I.1)Név és címek
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
AK16211
Kisfaludy utca 15/a.
Nagykanizsa
8800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bofgán Tamás
Telefon: +36 93509540
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Fax: +36 93314279
NUTS-kód: HU223

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dzviz.hu

I.1)Név és címek
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
AK15618
Balatoni út 8.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kustán Gábor
Telefon: +36 92500361
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu
Fax: +36 92500303
NUTS-kód: HU223

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaviz.hu

I.1)Név és címek
Fejérvíz Zrt.
AK16215
Királysor sor 3–15.
Székesfehérvár
8000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kelemen Tamás
Telefon: +36 22535800
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu
Fax: +36 22315598
NUTS-kód: HU211

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fejerviz.hu

I.1)Név és címek
Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK20002
Csík Ferenc sétány 1.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 82321044
E-mail: info@viragfurdo.hu
Fax: +36 82321530
NUTS-kód: HU232

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.viragfurdo.hu

I.1)Név és címek
KAVÍZ – Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
AK16977
Áchim András utca 2.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vonyó János
Telefon: +36 82529995
E-mail: ugyfelszolgalat@kaviz.hu
Fax: +36 82529999
NUTS-kód: HU232

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaviz.hu

I.1)Név és címek
Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15641
Országút utca 4.
Győr
9025
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Ottó
Telefon: +36 96522600
E-mail: iktato@pannon-víz.hu
Fax: +36 96310833
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pannonviz.hu

I.1)Név és címek
Vasivíz – Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
AK08308
Rákóczi F. utca 19.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soós Tibor
Telefon: +36 94516200
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu
Fax: +36 94516290
NUTS-kód: HU222

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasiviz.hu

I.2)Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közmű szolgáltatások
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közmű szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017. – 31.12.2017. időszakra vonatkozóan adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
09310000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017. – 31.12.2017. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely legfeljebb 3 évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 182 615 008.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő(k) szék/telep-helyei, fióktelepei, központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények, objektumok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017. – 31.12.2017. időszakra vonatkozóan,teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, ajánlatkérő(k) székhelyei,telephelyei,fióktelepei és központi üzemegységeikhez tartozó közmű létesítmények és épület objektumok területén található fogyasztási helyei számára.

Teljes mennyiség: ajánlatkérő szerződéses időszakra vonatkozó tervezett villamos energia éves igénye összesen 105 517 MWh + 50 %, azaz

— Aqua Szolgáltató Kft. 5 110,

— Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 14 083,

— Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 7 584,

— Fejérvíz Zrt. 17 506,

— Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. 1715,

— KAVÍZ – Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 6 248,

— Pannon-Víz Zrt. 19 016,

— Soproni Vízmű Zrt. 9145,

— Vasivíz Zrt. 14 592,

— Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 10 518.

Összesen: 105 517. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy az egyes társaságok saját felhasználásuk vonatkozásában önálló szerződést kötnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 134-241106
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági társaság részére 1.1.2017. – 31.12.2017. időszakra vonatkozóan,adásvételi szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
E-OS Energiakereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Haraszti út 44.
Budapest
1239
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 182 615 008.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015 évi CXLIII. törvény 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB