« Back to Search« Back to SearchSearch » Business and management consultancy and related services  Tuomi Logistiikka Oy

Business and management consultancy and related services

  Tampere Finland — Tuomi Logistiikka Oy
Published May 19, 2016 — Deadline June 29, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company
Business and management consultancy and related services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Tampere: Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

2016/S 095-170250

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Tuomi Logistiikka Oy
2722581-6
Tampere
SUOMI
Puhelin: +358 405088504
Sähköpostiosoite: nina.wihlman@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki / PSHP
Tampere
SUOMI
Sähköpostiosoite: nina.wihlman@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://tuomilogistiikka.fi

I.2)Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Johdon konsultointipalvelujen hankinta.

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Johdon konsultointipalvelujen hankinta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Johdon konsultointipalvelujen hankinta koskien seuraavia kohderyhmiä:

1. Strategisen johtamisen kehittäminen.

2. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä muutoksenhallinta.

3. Tuloksellisuuden johtaminen ja kehittäminen.

4. Toimintaprosessin sekä toiminnan ja johtamisen kehittäminen hyödyntäen Lean-ajattelua.

Kyseessä on neljästä kohderyhmästä muodostuva hankinta. Kohderyhmiin 1–4 valitaan kuhunkin kolme (3) – seitsemän (7) palveluntuottajaa. Hankinnan sisältö määritellän tarjouspyyntöasiakirjoissa, mutta sen laajuus määräytyy sopimuskauden aikana tilaajan tarpeen mukaan. Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään tarjouskilpailussa vahvistetussa pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä kuitenkin referenssit ja konsulttien erityisosaaminen sekä saatavuus huomioden.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien lisättynä kahden (2) vuoden optiokauden mahdollisuudella. Sopimuskauden tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2016.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kahden (2) vuoden optiomahdollisuus.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin ja ammatti- tai elinkeinoreksiteriin sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/06/2016
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2016
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/06/2016
Paikallinen aika: 8:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
PL 118
Helsinki
00131
SUOMI
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643300

Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB