« Back to Search« Back to SearchSearch » Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations  Karlstads inköpscentral

Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations

  Karlstad Sweden — Karlstads inköpscentral
Published December 20, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Midroc

The contract relates to electrical installations including materials and felavhjälpningar and repairs.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Karlstad: Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader

2016/S 245-448781

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Karlstads inköpscentral
212000-1850
Upphandlingsenheten
Att: Pär-Åke Andersson
SE-651 84 Karlstad
Sverige
Telefon: +46 545400000
E-post: par.ake.andersson@karlstadsinkopscentral.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Elinstallationer.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Karlstad.

NUTS-kod SE311

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser elinstallationer inklusive material samt felavhjälpningar och reparationer.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50710000, 31625000, 45310000, 45312000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. UE-påslag. Viktning 10
2. Materialpåslag. Viktning 10
3. Erfarenhet arbetsledare. Viktning 10
4. Antal yrkesarbetare. Viktning 10
5. Miljö-kvalitetsarbete. Viktning 10
6. Akutarbeten. Viktning 5
7. Pris. Viktning 45
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
0020-15
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Elinstallationer
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Elinstallatören
556476-8843
Torparegatan 4
SE-652 21 Karlstad
Sverige
Telefon: +46 54515160

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Del nr: 2 - Benämning: Elinstallationer
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Eitech
556469-0732
Bidevindsgatan 1
SE-652 21 karlstad
Sverige
Telefon: +46 54172044

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Del nr: 3 - Benämning: Elinstallationer
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Värmlands Elmontage
556768-5614
Nyängsgatan 2 b
SE-664 34 Grums
Sverige
Telefon: +46 55510029

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 4 Del nr: 4 - Benämning: Elinstallationer
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Rydahls Elektriska
556088-3216
Box 5014
SE-650 05 Karlstad
Sverige
Telefon: +46 54690850

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 5 Del nr: 5 - Benämning: Elinstallationer
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.7.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Midroc
556436-3595
Kasernhöjden 7
SE-653 39 Karlstad
Sverige
Telefon: +46 703034176

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
16.12.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB