« Back to Search« Back to SearchSearch » Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security  Vantaan kaupunki

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

  Vantaa Finland — Vantaan kaupunki
Published December 26, 2015
|
Notice type
Prior notice
Buyer category
Company, City
Prior notification and call for social dialogue: Communications and acquisition of media agency services.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Suomi-Vantaa: Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus

2015/S 250-457911

Ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Vantaan kaupunki
Asematie 7
FI-01300 Vantaa
SUOMI
Puhelin: +358 438255459
Sähköpostiosoite: hankintakeskus.tarjoukset@vantaa.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II.B kohta: Hankintasopimuksen kohde (Tavarahankinnat tai palvelut)

II.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Ennakkoilmoitus ja kutsu markkinavuoropuheluun: Viestintä- ja mediatoimistopalveluiden hankinta.
II.2)Sopimuksen tyyppi ja toimitus- tai suorituspaikka
Palvelujen pääluokka nro 13: Mainospalvelut

NUTS-koodi FI181

II.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.4)Lyhyt kuvaus tavarahankintojen tai palvelujen luonteesta ja määrästä tai arvosta:
Vantaan kaupunki kilpailuttaa kevään aikana viestintä- ja mediatoimistopalvelut konsernitasolla.
Hankinta tulee jakaantumaan useaan osa-alueeseen, johon kuhinkin otetaan puitejärjestelyyn mukaan useampi toimittaja. Puitejärjestely voi sisältää kevennetyn kilpailutuksen.
Tämä ennakkoilmoitus on samalla kutsu markkinakartoitusvuoropuheluun. Hankinnan tarkempi sisältö, rajaukset sekä hankinnan kuvaus tarkentuvat markkinakartoituksen aikana.
Markkinakartoitus ei sido osapuolia eikä Vantaan kaupunki maksa korvauksia osallistumisesta toimittajille.
Halukkaat toimittajat voivat ilmoittautua mukaan markkinavuoropuheluun ilmoituksessa olevaan sähköpostiin (hankintakeskus.tarjoukset@vantaa.fi). Markkinavuoropuhelua voidaan käydä niin sähköisin välinein kyselyillä kuin tapaamisin. Vantaan kaupunki pidättää oikeuden rajoittaa tapaamisiin kutsuttavien määrää.
Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa ja kaikki halukkaat tarjoajat voivat siihen osallistua.
Huom. Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Suora linkki tämän ilmoituksen tietoihin löytyy Hilma-ilmoituksen lopusta: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=50969&tpk=46d81873-29fd-4a36-a825-7fc55fd2ca09
II.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79000000

II.6)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä
II.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.8)Lisätiedot:

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Tietoa varatuista hankintasopimuksista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Tietoja yleisestä sääntelykehyksestä
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB