« Back to Search« Back to SearchSearch » Health and social work services  Udlændingestyrelsen

Health and social work services

  Copenhagen Denmark — Udlændingestyrelsen
Published March 1, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€179.06M
Winner
Langeland Kommune

The task related to the operation of reception centers for Immigration in 2017. Assignment content is detailed in the Task and Process Description, available at http://www.nyidanmark.dk

The task is performed to the tariffs set for the negotiations on the budget 2017.Opgaven performed on the basis of the model contract, which is available at http://www.nyidanmark.dk, and the job is covered by the Company Act.

It has for each bidder been possible to offer operator task in one or more groups of asylum centers. The groups showed Task and process description.

At the same time the task as furniture operator offered, and the task was assigned to an operator of asylum centers.

Asylum Accommodation a state responsibility and the Immigration Agency's task to provide accommodation to asylum centers. The project is done in collaboration with operators in charge of the daily operation of the asylum centers. It is this task that has been offered.

The bidders and now the contractors has also had to be prepared for that to be implemented business transfer of employees, if the operator task as a result of this tender was transferred to another operator with respect to one or more of the groups of centers or for furnishing the task concerned. The task of furnishing operator shall include in particular the coordination of purchasing, delivery and collection of furniture for the asylum centers, including by opening new detention centers or at closing. Award of the contract to private organizations, companies or government agencies about asylum center operation requires the approval of the Aliens Integration and Minister of Housing, see. Aliens Act § 42a. 5th


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-København: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2017/S 042-077153

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
København
2100
Danmark
Kontaktperson: Arnel Saljic
Telefon: +45 31775260
E-mail: ARNL@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.nyidanmark.dk/

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (drift af asylcentre).

Sagsnr.: 16/240193
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører drift af asylcentre for Udlændingestyrelsen i 2017. Opgavens indhold er nærmere beskrevet i den Opgave- og Procesbeskrivelse, der er tilgængelig på http://www.nyidanmark.dk

Opgaven udføres til de takster, der fastsættes i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2017.Opgaven udføres på grundlag af den modelkontrakt, der er tilgængelig på http://www.nyidanmark.dk, og opgaven er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Det har for hver tilbudsgiver været muligt at byde på operatøropgaven i en eller flere af grupper af asylcentre. Grupperne fremgik af Opgave- og Procesbeskrivelsen.

Samtidig blev opgaven som inventaroperatør udbudt, og opgaven blev tildelt en operatør af asylcentre.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 331 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsesstedet er det pågældende asylcenter. Asylcentrenes beliggenhed fremgår af Opgave- og Procesbeskrivelsen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Asylindkvartering en statslig opgave og det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering på asylcentre. Opgaven løses i samarbejde med operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene. Det er denne opgave, der har været udbudt.

Tilbudsgiverne og nu medkontrahenterne har herudover skullet være forberedt på, at der skulle gennemføres virksomhedsoverdragelse af medarbejdere,såfremt operatøropgaven som følge af dette udbud overgik til en anden operatør med hensyn til en eller flere af grupperne af centre eller for inventaropgavens vedkommende. Opgaven som inventaroperatør omfatter særlig koordinering af indkøb, levering og afhentning af inventar til asylcentre, herunder ved åbning af nye asylcentre eller ved lukning. Kontrakttildeling til private organisationer, selskaber eller statslige styrelser om asylcenterdrift kræver godkendelse af udlændinge- integrations- og boligministeren, jf. udlændingelovens § 42a, stk. 5.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Det bedste tilbud (som defineret i Opgave- og Procesbeskrivelsen) / Vægtning: 100
Omkostningskriterium - Navn: Taksterne er fastsat på Finansloven / Vægtning: 0
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgivere blev opfordret til at tilkendegive deres interesse på baggrund af en forhåndsmeddelelse,Opgave- og Procesbeskrivelsen samt modelkontrakten inkl. bilag. I Opgave- og Procesbeskrivelsen har den nærmere procedure for processen, tilbudsafgivelse og tildeling været beskrevet. Kontrakterne blev tildelt uden yderligere offentliggørelse i henhold til udbudslovens § 187, stk. 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 226-412040
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors Asylafdeling om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Røde Kors Asylafdeling
1888 7886
Rosenørns Allé 31, 2. sal
Frederiksberg C
1970
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 657 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 657 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Jammerbugt Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt inventaroperatør

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Jammerbugt Kommune
Toftvej 43
Aabybro
9440
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 194 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 194 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Thisted Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Thisted Kommune
Asylgade 30
Thisted
7700
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 87 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 87 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Tønder Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Tønder Kommune
Tønder
6270
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 151 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 151 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Vesterhimmerlands Kommune om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Vesthimmerlands Kommune
Aars
9600
Danmark
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 960 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 960 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tillæg til operatørkontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Langeland Kommune for 2017 om afvikling af asylcenterdrift i regi af Langeland Kommune i løbet af 2017

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Langeland Kommune
Fredensvej 1
Rudkøbing
5900
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 46 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 46 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverne kunne, udover at afgive tilbud på operatøropgaven i en eller flere grupper, som

beskrevet i Opgave- og Procesbeskrivelsen, desuden afgive tilbud på inventaroperatøropgaven for samtlige asylcentre.

Opgaven som inventaroperatør er således landsdækkende og skal udføres som en del af den

pågældende operatørs operatørkontrakt, idet der i operatørkontrakten indsættes supplerende

bestemmelser herom. De supplerende bestemmelser er tilgængelige på www.nyidanmark.dk

Opgaven som inventaroperatør omfatter særlig koordinering af indkøb, levering og afhentning af

inventar til asylcentre, herunder ved åbning af nye asylcentre eller ved lukning. Inventaroperatøren skal levere ydelsen med kort varsel, særlig ved åbninger af asylcentre.

Inventaroperatøren er ved udførelse af sine opgaver som inventaroperatør, herunder ved evt. indkøb af nyt inventar,

forpligtet til at overholde de gældende udbudsregler. Jammerbugt Kommune afgav tilbud på inventaroperatøropgaven og fik tildelt denne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud indeholder frister for indgivelse af klager over udbud.

Det følger heraf, at en klage over et udbud efter udbudslovens afsnit III skal indgives senest 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB