« Back to Search« Back to SearchSearch » Computer support and consultancy services  MJU

Computer support and consultancy services

  Ljubljana Slovenia — MJU
Published February 15, 2017
|
Notice type
Voluntary ex ante transparency notice
Value
€1.37M
Winner
SRC d.o.o.

Basic and additional maintenance of the entire system file.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve računalniške podpore in svetovanja

2017/S 032-058303

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
MJU
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
Telefon: +386 14781880
E-naslov: gp.mju@gov.si
Telefaks: +386 14788331
Šifra NUTS: SI021

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mju.gov.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS.

Referenčna številka dokumenta: 2016/P 09
II.1.2)Glavna koda CPV
72600000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 1 365 864.92 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72600000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI021
II.2.4)Opis javnega naročila:

Osnovno in dopolnilno vzdrževanje celotnega sistema SPIS.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine
Razlaga:

Izbrani ponudnik je razvil pilotsko aplikacijo ter kasneje končno aplikacijo SPIS. Izbrani ponudnik je imetnik materialnih avtorskih pravic na osnovnem ogrodju in glavnih modulih sistema SPIS v obsegu, ki po letu 2007 ni bil spremenjen in je tako edini ponudnik, ki lahko izvaja predmet naročila.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
10/02/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
SRC d.o.o.
1447190000
Tržaška cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec/koncesionar bo MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 1 366 200.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 1 365 864.92 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB