« Back to Search« Back to SearchSearch » Development consultancy services  MGRT

Development consultancy services

  Ljubljana Slovenia — MGRT
Published January 5, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€64.95k
Winner
CPOEF

Subject of the contract ja create a template strategy of sustainable growth of Slovenian tourism 2017-2021.

The proposed Strategy for the sustainable growth of Slovenian tourism 2017-2021 should cover the following main parts (which must be substantive transitions from one set to another logical and connected, each lot must be completed with a summary or final findings) and areas that are consistent with international methodology of tourism planning:

- Analysis and diagnosis;

- Strategy formulation,

- Marketing strategy,

- Implementing a strategy of sustainable growth,

- Evaluation.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve svetovanja na področju razvoja

2017/S 003-003485

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
MGRT
2399245000
Kotnikova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: gp.mgrt@gov.si
Telefon: +386 14003313
E-naslov: gp.mgrt@gov.si
Telefaks: +386 14003522
Šifra NUTS: SI0

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mgrt.gov.si/

I.2)Skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava predloga strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Referenčna številka dokumenta: 430-5/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
73220000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila ja izdelava predloga strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 64 950.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73220000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predlog Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 mora pokriti naslednje vsebinsko zaokrožene sklope (pri čemer morajo biti vsebinski prehodi iz enega sklopa v drugega logični in povezani, vsak sklop se mora zaključiti s povzetkom oziroma zaključnimi ugotovitvami) in področja, ki so skladna z mednarodno metodologijo turističnega načrtovanja:

— analiza in diagnoza;

— oblikovanje strategije,

— trženjska strategija,

— uresničevanje strategije trajnostne rasti,

— vrednotenje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Celovitost in aplikativnost vsebine projekta (dispozicije) / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Učinkovitost in ciljna usmerjenost zastavljenih aktivnosti / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Metodologija dela / Ponder: 10
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 114-202573
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 430-5/2016
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
25/11/2016
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
CPOEF
6015379000
Kardeljeva ploščad 17
Ljubljana
1000
Slovenija
Šifra NUTS: SI
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 70 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 64 950.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MGRT
Kotnikova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB