« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Fakultní nemocnice v Motole

Chemical reagents

  Prague Czech Republic — Fakultní nemocnice v Motole
Published January 12, 2016
|
Notice type
Prior notice
Value
€277.06k
Purchase of chemicals - a project of the National Coordination Centre for Rare Diseases at the University Hospital Motol II.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
7 490 8247490824

Česká republika-Praha: Chemická činidla

2016/S 007-007786

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Kontaktní místo: Samostatné oddělení veřejných zakázek FNM
K rukám: JUDr. Lenka Bačuvčíková
150 06 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 224437100
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Fax: +420 224437110

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fnmotol.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Nákup chemikálií – projekt Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole II.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Hlavní město Praha.

Kód NUTS CZ010

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Nákup chemikálií v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 7 490 824 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

33696300

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
6.2.2016
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Splatnost daňových dokladů 30 dnů, úrok z prodlení maximálně v zákonné výši, žádné další majetkové sankce vůči zadavateli.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: NF-CZ11-PDP-3-003-2014 Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole.
VI.2)Další informace:
Dodávky chemikálií, diagnostických kitů a spotřebního materiálu potřebných k řešení projektu Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění. Cíle zakázky jsou shodné s cíli projektu. Jiný způsob nákupu chemikálií, diagnostických kitů a spotřebního materiálu není podle platné legislativy možný. V případě, že by se neuskutečnil nákup chemikálií, nemohl by být splněn cíl projektu.
VI.3)Informace o obecném právním rámci
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
6.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB