« Back to Search« Back to SearchSearch » Catering equipment  Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Catering equipment

  Riga Latvia — Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Published September 8, 2016 — Deadline October 19, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice

Various catering technological equipment.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Latvija-Rīga: Sabiedriskās ēdināšanas iekārtas

2016/S 173-311366

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ernestīnes 34
Kontaktpunkts(-i): Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Kontaktpersona(-as): Rinalda Grīna
Rīga, LV-1046
Latvija
Tālrunis: +371 67300239
E-pasts: rinalda.grina@vamoic.gov.lv
Fakss: +371 67300207

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese: http://www.mod.gov.lv

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
I.3)Galvenā darbības joma
Aizsardzība
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Dažādas sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģiskās iekārtas.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Latvijas Republika.

NUTS kods LV00

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Dažādas sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģiskās iekārtas.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Dažādu sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas laika tehnisko apkopju veikšana.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Nosaukums: Gaļas irdinātājs elektriskais
1)Īss apraksts
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Nosaukums: Dzesētājs dzērieniem
1)Īss apraksts
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar KOnkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Nosaukums: Kafijas vārīšanas iekārta
1)Īss apraksts
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Nosaukums: Gāzes apsildes tvaika konvekcijas krāsns
1)Īss apraksts
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Nosaukums: Tosters konveijera tipa
1)Īss apraksts
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Nosaukums: Dārzeņu mizotājs
1)Īss apraksts
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39310000

3)Daudzums vai apjoms
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
dienās: 90 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Pēc iepirkumu procedūras rīkotāja pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē personālsabiedrību saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 20.5.2. punktu piedāvājumā norādīto atbildības apjomu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
Saskaņā ar Konkursa nolikumu.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu nē
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
VAMOIC 2016/141
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 19.10.2016 - 11:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
19.10.2016 - 11:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
latviešu valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 19.10.2016 - 11:00

Vieta:

Rīga, Ernestīnes 34.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: Visas ieinteresētās personas.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLV-
Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
6.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB