« Back to Search« Back to SearchSearch » Photocopying and offset printing equipment  Univerzita Pardubice

Photocopying and offset printing equipment

  Pardubice Czech Republic — Univerzita Pardubice
Published September 14, 2016 — Deadline September 27, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Value
€3.33k
Multifunction printing equipment and III in DNS Supply MFPs and print devices.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
90 00090000

Česká republika-Pardubice: Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení

2016/S 177-318401

Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Toto oznámení je upraveno: směrnicí 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Univerzita Pardubice
Studentská 95
Kontaktní místo: Univerzita Pardubice
K rukám: Roman Kourek
532 10 Pardubice
Česká republika
Tel.: +420 466036736
E-mail: roman.kourek@upce.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: https://www.upce.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Elektronický přístup k informacím: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

I.2)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.3)Hlavní předmět činnosti
Školství
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem / zadavatelem:
Multifunkční a tisková zařízení III v DNS Dodávky multifunkčních a tiskových zařízení.
II.2)Druh zakázky
Dodávky
II.3)Stručný popis zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DSN) je dodávka multifunkčního tiskového zařízení.
II.4)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

30120000

II.5)Množství nebo rozsah konkrétní zakázky:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 90 000 CZK

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízeníOtevřené
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem:
2016000702
IV.2.2)Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 157-288356 ze dne 15.8.2015

IV.2.3)Lhůta pro podávání předběžných nabídek na zakázku
27.9.2016 - 08:30
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
čeština.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Další informace:
VI.2)Datum odeslání tohoto oznámení:
8.9.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB