« Back to Search« Back to SearchSearch » Display screens  MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Display screens

  Budapest Hungary — MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
Published December 30, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€475.56k
-

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
107 135 618107135618
150 000 000150000000
107 135 618107135618

Magyarország-Budapest: Kijelző képernyők

2015/S 252-462164

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

MAVIR – Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
AK04992
Anikó u. 4.
Címzett: Aszódi Tibor, informatikai igazgató
1031 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13041747
E-mail: aszodit@mavir.hu
Fax: +36 13564493

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mavir.hu

I.2)Fő tevékenység
Villamos energia
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés videofalak szállítására.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés videofalak szállítására.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

30231300, 51314000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 107 135 618 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
2015-0162
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 197-358196 10.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
Rész száma: 1 - Elnevezés: —
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
1.12.2015
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Mikropo Vizuáltechnika Kft.
Röppentyű u. 60.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 150 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 107 135 618 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
1/ Nyilatkozatok a 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban Kkvt.) besorolásról:
— Mikropo Vizuáltechnika Kft.: kis vállalkozásnak minősül.
2./ Érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nincs.
3./ A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
— Mikropo Vizuáltechnika Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 60.),
— Signal Telefontechnika Kft. (1135 Budapest, Kisgömb u. 6.).
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB