« Back to Search« Back to SearchSearch » Housing and Environment Department of Property Insurance  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Housing and Environment Department of Property Insurance

  Rīga Latvia — Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Published December 16, 2014 — Deadline December 10, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€2.15k
Winner
ASS "Gjensidige Baltic"
Mājokļu un vides departamenta īpašumu apdrošināšana

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, 90000350215 Pasta adrese: Brīvības iela 49/53 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1010 Valsts: Latvija Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Kristīne Namniece Tālruņa numurs: 67105965 E-pasta adrese: kristine.namniece@riga.lv Faksa numurs: 67012471 Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://mvd.riga.lv/lv/ Pircēja profila adrese (URL): http://mvd.riga.lv/lv/ Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija Jā □ Nē ■ -->
PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)
Valsts vai federāla aģentūra/birojs. Sabiedriskā kārtība un drošība. Veselība. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: Nē.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais kods Papildu kodi 66510000-8
Iepirkuma identifikācijas numurs
Līguma Nr.: 1 Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mājokļu un vides departamenta īpašuma apdrošināšana IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums 10/12/2014 (dd/mm/gggg) IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits 5 IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ASS "Gjensidige Baltic", 50003210451 Pasta adrese: Brīvības iela 39 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija E-pasta adrese: Tālruņa numurs: Faksa numurs: Vispārējā interneta adrese (URL): IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem) Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2146.95 Valūta: EUR Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2146.95 Valūta: EUR
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)
2146.95 Valūta: EUR
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
JĀ □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Jā □ Nē ■ Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB