« Back to Search« Back to SearchSearch » Public Administration document management system integration environment applications development and maintenance  Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Public Administration document management system integration environment applications development and maintenance

  Rīga Latvia — Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Published April 1, 2015 — Deadline March 5, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697 Pasta adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV - 1010 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV, 1010 Valsts: Latvija Kontaktpunkts (-i): Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Lietvedības nodaļa Kontaktpersonas vārds, uzvārds: lietvedis Tālruņa numurs: 67079000 E-pasta adrese: pasts@vraa.gov.lv Faksa numurs: 67079001 Interneta adreses Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv Pircēja profila adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
Apraksts
II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Informācijas sistēmas pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams) Galvenais kods 72262000-9 Papildu kods (-i)
Procedūras veids
III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu Atklāta ■ Slēgta □ Paātrināta slēgta □ Sarunu procedūra □ Paātrināta sarunu procedūra □ Konkursa dialogs □ Metu konkurss □ Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu □ Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi) □
Administratīvā informācija
III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: VRAA 2015/05/ERAF/AK III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts) Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 048-083695 10/03/2015 (dd/mm/gggg) Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 05/03/2015 (dd/mm/gggg) III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums: 05/03/2015 (dd/mm/gggg) IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Paziņojuma saturs

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB