« Back to Search« Back to SearchSearch » About the Environment Heritage Project "Stabu dream" Implementation of Environmental objects festival "Christmas trees path" framework of the implementation  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

About the Environment Heritage Project "Stabu dream" Implementation of Environmental objects festival "Christmas trees path" framework of the implementation

  Rīga Latvia — Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Published November 22, 2014 — Deadline September 4, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€6.44k
Winner
SIA "Līvest"
Par Vides objektu projekta „Stabu sapnis” realizēšana Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš” realizēšanas ietvaros

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, 90000013606 Pasta adrese: Krišjāņa Valdemāra iala 5 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inese Cipruse Tālruņa numurs: 67181652 E-pasta adrese: iksd@riga.lv Faksa numurs: Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv Pircēja profila adrese (URL): http://www.iksd.riga.lv Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija Jā □ Nē ■ -->
PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija. Sociālā aizsardzība. Atpūta, kultūra un reliģija. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: Nē.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais kods Papildu kodi 92300000-4
Iepirkuma identifikācijas numurs
Līguma Nr.: 1 Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pakalpojuma līgums IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums 04/09/2014 (dd/mm/gggg) IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits 1 IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Līvest", 40103329914 Pasta adrese: Lapu iela 15-5 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1002 Valsts: Latvija E-pasta adrese: girts.kalninsh@gmail.com Tālruņa numurs: 29279117 Faksa numurs: Vispārējā interneta adrese (URL): IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem) Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6677.6 Valūta: EUR Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6437.6 Valūta: EUR
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)
6437.6 Valūta: EUR
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
JĀ □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Jā □ Nē ■ Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB