« Back to Search« Back to SearchSearch » LED decor and chains assembly, maintenance and dismantling of the urban environment in Riga  Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"

LED decor and chains assembly, maintenance and dismantling of the urban environment in Riga

  Rīga Latvia — Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma"
Published November 25, 2014 — Deadline November 24, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€140.00k
Winner
SIA "ELSANA"
LED dekoru un virteņu montāža, uzturēšana un demontāža pilsētvidē, Rīgā

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma", 90001747396 Pasta adrese: Brīvības iela 143/145 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1012 Valsts: Latvija Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Agris Sergejevs Tālruņa numurs: 67105914 E-pasta adrese: Agris.Sergejevs@riga.lv Faksa numurs: 67372080 Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasgaisma.lv Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigasgaisma.lv Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija Jā □ Nē ■ -->
PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)
Reģionāla vai vietēja iestāde. Cits:. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: Nē.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais kods Papildu kodi 45316100-6
Iepirkuma identifikācijas numurs
Līguma Nr.: 1 Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: LED dekoru un virteņu montāža, uzturēšana un demontāža pilsētvidē, Rīgā IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums 24/11/2014 (dd/mm/gggg) IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits 1 IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "ELSANA", 40003048441 Pasta adrese: A.Čaka iela 118 Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1012 Valsts: Latvija E-pasta adrese: martins.puce@elsana.lv Tālruņa numurs: 66103313 Faksa numurs: 66103301 Vispārējā interneta adrese (URL): www.elsana.lv IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem) Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 139999.56 Valūta: EUR Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 139999.56 Valūta: EUR
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)
139999.56 Valūta: EUR
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
JĀ □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Jā □ Nē ■ Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB