« Back to Search« Back to SearchSearch » Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions  Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

  Rīga Latvia — Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Published November 11, 2014 — Deadline November 24, 2014 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, 90000289913 Pasta adrese: Bruņinieku iela 72b Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1016 Valsts: Latvija Kontaktpersona(-as): Pakalpojumu dienests Tālruņa numurs: 67219111 E-pasts: pd@ic.iem.gov.lv Faksa numurs: 67208219 Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ic.iem.gov.lv Pircēja profila adrese (URL): http://www.ic.iem.gov.lv/lv/iepirkumi_2014 Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā ■ Nē □ Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija Jā ■ Nē □ -->
PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)
Aizsardzība. Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām: Nē.
Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta
NUTS kods: LV00 (lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam) Būvdarbi □ Piegāde □ Pakalpojumi ■ Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Bruņinieku ielā 72B, Rīgā un Čiekurkalna 1.līnija 1 k-5, Rīgā.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti 72611000-6 30237000-9
Iepirkums ir sadalīts daļās
JĀ □ Nē ■ Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu): □ Tikai vienu daļu □ Vienu vai vairākām daļām □ Visām daļām
Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas) vai no (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2015(dd/mm/gggg)
PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS
Pilns nosaukums Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (arī reģistrācijas numurs) 900002899 Pasta adrese Bruņinieku iela 72b Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1016 Valsts Latvija Kontaktpersona(-as) Lietvedības daļa Tālruņa numurs: 67208216 E-pasts: kanceleja@ic.iem.gov.lv Faksa numurs: 67208219 Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams) Vispārējā adrese (URL): http://www.ic.iem.gov.lv
Iepirkuma līguma nosaukums
Datu bāzu produkcijas vides serveru modernizācija, ražotāja garantijas, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena
Datu bāzu produkcijas vides serveru modernizācija, ražotāja garantijas, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana
Iepirkuma identifikācijas numurs
LR IeM IC 2014/31
Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus
Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz Datums 24/11/2014 (dd/mm/gggg) Darba laiks 08:00 - 16:30
Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)
ES □ CS □ DA □ DE □ ET □ EL □ EN □ FR □ IT □ LV ■ LT □ HU □ MT □ NL □ PL □ PT □ SK □ SL □ FI □ SV □ Citas:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi
Datums: 24/11/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta <i>(ja paredzēts)</i>
24/11/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00 Vieta: Rīga, Bruņinieku iela 72b, 302. kabinets
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi
JĀ □ Nē ■ Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Jā □ Nē ■ Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB