« Back to Search« Back to SearchSearch » Contract award procedure  Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás

Contract award procedure

  Putnok Hungary — Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás
Published December 4, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€79.80k
Winner
Northbridge Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Subject: to ensure the mandate (task-offload-taking) central contract primary care medical service (adult and pediatric). Quantity: providing central primary care medical service (adult and pediatric) Putnok, Bánréve, Dubicsány, Gömörszőlős, seven, Kelemér, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, covering Serényfalva the jurisdiction of a working day 16:00 am the next morning 8:00 am and weekly rest days , public holidays, holidays in the morning 8:00 am to 8:00 am the next morning full 24 hours. The central location of the performance of services Putnok, Kossuth Lajos út 24. clinic, which use a contractor enters into a Putnok Municipality of room rental contract. The rent is free. The gas and electricity, water and sewer, telephone, television as well as paying the costs of shipping the waste contractor responsible. The payment of other expenses responsibility of the supplier. Ensuring staff on duty every day for at least the following happens: a.) One person of 4/2000. Specialist professional qualification conditions laid down in Regulation (II.25.) Of the Ministry of Health § 11 (9) (a doctor), b.) One person of 4/2000. Specialist, as provided for in § 12 (II.25.) Of the Ministry of Health (care), c.) One person of 41/2004. Valid (IV. 7.) GKM eligibility category under Regulation § 3 (4) a) and qualified person with a valid driver's license (driving). The population of the settlements to be performed: URBAN POPULATION (MAIN) Putnok Bánréve 7125 315 1331 Dubicsány Gömörszőlős Week 75 Kelemér 513 515 874 Királd Sajómercse Sajónémeti 539 245 538 Sajópüspöki Sajóvelezd Serényfalva 826 1,022 Total: 13,918 a detailed definition of the tasks contained in the documentation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás Postai cím: Kossuth utca 5 Város/Község: Putnok Postai irányítószám: 3630 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Tamás Barnabás Telefon: +36 48530030 E-mail: phivatal@putnok.hu Fax: +36 48530054 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási (feladatátadási-feladatátvállalási) szerződés központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítására.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 25 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Rendelőben történő ellátás: Putnok, Kossuth Lajos út 24. Rendelőn kívüli ellátás: Putnok, Bánréve, Dubicsány, Gömörszőlős, Hét, Kelemér, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva NUTS-kód: HU311
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: Megbízási (feladatátadási-feladatátvállalási) szerződés központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítására. Mennyisége: Központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) biztosítása Putnok, Bánréve, Dubicsány, Gömörszőlős, Hét, Kelemér, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva illetékességi területére kiterjedően munkanaponként 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, illetve heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, ünnepnapokon reggel 08.00 órától másnap reggel 08.00 óráig teljes 24 órában. A szolgáltatás teljesítésének központi helye a Putnok, Kossuth Lajos út 24. szám alatti rendelő, melynek használatára a nyertes ajánlattevő a Putnok Város Önkormányzatával helyiségbérleti szerződést köt. A bérleti díj ingyenes. A gáz- és elektromos energia, a víz- és csatorna, telefon, televízió továbbá a hulladékszállítás költségeinek megfizetése a nyertes ajánlattevő feladata. Az egyéb költségek megfizetése nyertes ajánlattevő kötelezettsége. Az ügyelet biztosítása naponta legalább az alábbi személyzettel történik: a.) egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel (orvos), b.) egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti szakemberrel (ápoló), c.) egy fő, a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági kategóriára érvényes minősítéssel és érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy (gépjárművezető). Ellátandó települések lakosságszáma: TELEPÜLÉS LAKOSSÁG (FŐ) Putnok 7125 Bánréve 1331 Dubicsány 315 Gömörszőlős 75 Hét 515 Kelemér 513 Királd 874 Sajómercse 245 Sajónémeti 539 Sajópüspöki 538 Sajóvelezd 826 Serényfalva 1022 Összesen: 13918 A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 85100000-0
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24985594 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Northbridge Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Postai cím: Arany János 21. Város/Község: Kistokaj Postai irányítószám: 3553 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 24999990 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 24985594 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24985594 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24985594 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Northbridge Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (név) 3553, Kistokaj, Arany János 21. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/10/21 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB