« Back to Search« Back to SearchSearch » The framework contract for the sale "Nagymaros construction of flood protection line" NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects, part performance options.  Nagymaros Város Önkormányzata

The framework contract for the sale "Nagymaros construction of flood protection line" NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects, part performance options.

  Nagymaros Hungary — Nagymaros Város Önkormányzata
Published December 4, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Agroázis Kft.;TWS Kft.;AFEC Bt.
Pumps purchase contract to acquire within the framework of the "Great Flood defense line construction Maros' NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects. In case PUMPS flood stormwater extra lift • lifting pumps (electric) 1 m3 / min 3 • lifting pumps (internal combustion engine) 2 m3 / min 1 • lifting pumps (electric) 2 m3 / min 2 • lifting pumps (internal combustion engine) 3 m3 / min • 2 lifting pumps (electric) 3 m3 / min • 2 lifting pumps (internal combustion engine), 5 m3 / min • 2 low-power pumps (electric) 0.2 m3 / min 2 purchase and sale agreement to acquire trucks under the "Great Flood defense line construction Maros' NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects. Handling (2) protective materials in storage and defenses • combustion engine forklifts 3 tons 2 diesel engine, Lift height: 3500 mm Sales contract reusable sand bags, sealing tape and the procurement of other defense equipment in the "Big Maros flood line of defense building" NAMES framework, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects. • alu 'A' ladder 3 m 20 15 15 • grooved wooden planks (pump hoses) 7m 13 pieces of 200 m • UV and tear resistant PP fabric bag 30 liter 1500 • BL 4 plastic pallet 2, 5 tons of load capacity of 110 pcs 180 pcs 50 • 2 kg rubber hammer pump 50 podiums 1,5x1,0x1,0 m • 10 • watertight tömítőkitt 500 ml tube • 300 pieces of hand-held vacuum dewatering pump bushings 10-L 10

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nagymaros Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 5. Város/Község: Nagymaros Postai irányítószám: 2626 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Petrovics László polgármester Telefon: +36 27595100 E-mail: polgarmester@nagymaros.hu Fax: +36 27354245 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagymaros.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében, részteljesítési lehetőséggel.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Nagymaros NUTS-kód: HU102
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
1. Adásvételi szerződés szivattyúk beszerzésére a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében. SZIVATTYÚK árvíz esetén a csapadékvíz átemelése • átemelő szivattyúk (elektromos) 1 m3/perc 3 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 2 m3/perc 1 db • átemelő szivattyúk (elektromos) 2 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 3 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (elektromos) 3 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 5 m3/perc 2 db • kis teljesítményű szivattyúk (elektromos) 0,2 m3/perc 2 db 2. Adásvételi szerződés targoncák beszerzésére a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében. TARGONCÁK (2 db) védekezési anyagok mozgatása a tárolóban és a védvonalon • robbanó motoros targonca 3 tonna 2 db dízel üzemű motorral, Emelési magasság: 3500 mm 3. Adásvételi szerződés többször felhasználható homokzsákok, tömítőszalag, valamint egyéb védekezési eszközök beszerzésére a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében. • alu "A" létra 3 m-es 20 db • gumikerekes talicska (védvonali anyagszétosztás) .-. 15 db • gumikerekes molnárkocsi alu "EXPRESSO" .-. 15 db • peremes fa pallók (szivattyútömlőkhöz) 7 m-es 13 db • tépőzáras szalagok (szivattyútömlők rögzítéséhez) .-. 200 m • UV és szakadásálló PP szövetzsák 30 l-es 1500 db • BL 4 műanyag raklap 2,5 tonna teherbírás 110 db • racsnis gurtni (a raklapokon lévő anyag rögzítésére) .-. 180 db • LED-elemes fejlámpa .-. 50 db • gumikalapács 2 kg 50 db • szivattyú pódiumok 1,5x1,0x1,0 m 10 db • vízzáró tömítőkitt 500 ml-es tubus 300 db • kézi vákuumszivattyú perselyek víztelenítéshez 10 l-es 10 db
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42122130-0 További tárgyak: 42415110-2 18930000-7 39812500-2 34911100-7 44143000-4 19212510-3 44423200-3
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 46873920 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (HUF) 90 A vállalt jótállás időtartama a kötelező időtartam (1. és 2. rész 24 hónap, a 3. rész 6 hónap) felett (hónap) 5 Kötbér mértéke (%/naptári nap) 5 VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Agroázis Kft. Postai cím: Szegedi út 108. Város/Község: Mórahalom Postai irányítószám: 6782 Ország: HU Telefon: +36 280926 E-mail: info@agroazis.hu Fax: +36 280927 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 27000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 24820920 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24820920 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 61252100 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Verbis Kft. (név) 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/e (cím) HU (székhely szerinti ország) Agroázis Kft. (név) 6782 Mórahalom, Szegedi út 108 (cím) HU (székhely szerinti ország) AFEC Bt (név) 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. 1. em. 115. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés targoncák beszerzése
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TWS Kft. Postai cím: Tinódi utca 5-7. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Telefon: +36 309520211 E-mail: giczy.gyula@tws.hu Fax: +36 13795863 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 14000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 12100000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12100000 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 17000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Vértes-Ker Kft. (név) 2800 Tatabánya, Dankó Pista u. 3. (cím) HU (székhely szerinti ország) TWS Kft. (név) 1047 Budapest, Tinódi utca 5-7. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE A Szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés többször felhasználható homokzsákok, valamint egyéb védekezési eszközök beszerzése
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AFEC Bt. Postai cím: Vay Ádám körút 4-6. 1. em. 115. Város/Község: Nyíregyháza Postai irányítószám: 4400 Ország: HU Telefon: +36 304547119 E-mail: info@afec.hu Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 10000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 9953000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 9953000 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 9953000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
AFEC Bt. (név) 4400 Nyíregyháza , Vay Ádám körút 4-6. 1. em. 115. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 megnevezés: Nagymaros árvízi védvonal kiépítése
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/10/14 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB