« Back to Search« Back to SearchSearch » "NOGPOP 3.1.4. / A-11-2012-0001 Ocean Értől the public transport supply complex construction tasks related projects in Bihar" IX. No. 2 sub-contract. mode  Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

"NOGPOP 3.1.4. / A-11-2012-0001 Ocean Értől the public transport supply complex construction tasks related projects in Bihar" IX. No. 2 sub-contract. mode

  Pocsaj Hungary — Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Published May 29, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€53.93k
Winner
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
IX. section: construction field Kismarja Municipality utasperon station 319 + 80 to 320 + 43 sections between HANTA stop utasperon construction: on the left side of the track 63 meters long platform construction. 3 m at the end of the platform to ensure a level difference of 30 cm kifuttatásának, SK + 30 platform construction. Loading of stairs, filling construction, the consolidated utasperon the embankment construction. Guardrail construction of the entire length of the platform and the end of the maturity of the platform. Indoor waiting room with 2 bus cost appropriation, with 2 bus waiting next to municipal road design, the Island Bus várótól street 1.5m wide pavement construction 329fm. Kismarja station Utasperon construction of the station I-II. Dodger between 66 m platform construction, 3-3 today at the beginning and at the end of the platforms 30 cm difference in height kifuttatásának insurance, since SK + 30's platform will be implemented. Over the rail of 30 cm height of the platform will be provided along the length of 60 m. The edge of the platform II. c. vágánytól 1.55 m from the start. The subject of this public procurement is carried out directed. For full specifications of the documentation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Nagy utca 51. Város/Község: Pocsaj Postai irányítószám: 4125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kecskés Gyula, polgármester Telefon: +36 54415001 E-mail: pocsajph@t-online.hu Fax: +36 54415024 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u.12 Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mezei József Telefon: +36 54500004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása IX. rész vonatkozásában
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Kismarja NUTS-kód HU321
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
IX. rész: Kismarja Község Önkormányzat területén állomás utasperon kivitelezése 319+80-320+43 szelvények között HANTA megállóhely utasperon építés: A pálya bal oldalán 63 m hosszú peron építése. 3 m a peron végén a 30 cm szintkülönbség kifuttatásának biztosítása, SK+30-as peron építése. Töltés lépcsőzése, töltés építése, a konszolidált töltésen az utasperon kivitelezése. Védőkorlát kiépítése a peron teljes hosszában és a peron vége lejáratánál. Fedett autóbusz váró helyiség költség előirányzat 2db, 2db autóbuszváró kialakítás önkormányzati út mellett, Autóbusz várótól a Sziget utcáig 1,5m széles járda építése 329fm. Kismarja állomás Utasperon építés Az állomás I-II. vágányai közé 66 m hosszú peron építése, 3-3 m a peronok elején és a végén a 30 cm szintkülönbség kifuttatásának biztosítás, mivel SK+30-as peron kerül kivitelezésre. A sínkorona feletti 30 cm-es magasság a peron 60 m hosszában kerül biztosításra. A peron széle a II. sz. vágánytól 1,55 m -re kezdődik. Jelen közbeszerzés tárgya kivitelezésre irányul. A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45221250-9 További tárgyak: 44212321-5
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 16659149 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3768 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/03/05 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7011 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/23 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
A szerződés eredeti szövege: 3.2 pont Az IX. rész tekintetében: A Vállalkozó az előlegszámla mellett három részszámla és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Elvégzett feladatok Számla összege (Ft + ÁFA) 1.Előlegszámla - - Ft + ÁFA 2. Első részszámla Első részszámlához szükséges elvégzett munka: A munka 15 %-ának teljesítése vagy ilyen értékű anyagszállítás után , amely benyújtható: 2014. április 03.-ig. 2 498 872 Ft + ÁFA 3. Második részszámla A munka 55 %-ának teljesítése után 6 663 660 Ft + ÁFA 4. Harmadik részszámla A munka 90%-ának teljesítése után 5 830 702 Ft + ÁFA 5.Végszámla A szerződés teljesítése, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően 1 665 915 Ft + ÁFA 4.1. Az átadás-átvételt legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően 5 hónapon belül be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje. A szerződés módosítás szövege: 1. A szerződés 3.2.1 pontja az alábbiakban módosul: Az IX. rész tekintetében: A Vállalkozó az előlegszámla mellett egy részszámla és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Elvégzett feladatok Számla összege (Ft + ÁFA) 1.Előlegszámla - - Ft + ÁFA 4. Első részszámla A munka 90%-ának teljesítése után 14 993 234 Ft + ÁFA 5.Végszámla A szerződés teljesítése, illetve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően 1 665 915 Ft + ÁFA 2. A szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: Az átadás-átvételt legkésőbb 2015. április 30-ig be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje. 3. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
A módosítás indoka
Vállalkozó számlák összegének és ütemezésének pontosítását kérte. Továbbá Kivitelező jelezte, hogy a 2014. szeptember 6-án, a munkaterületen talált robbanószer következtében a munkafolyamatok felfüggesztése vált szükségessé, aminek következtében Vállalkozó kéri a határidő meghosszabbítását. Kivitelező a munkálatok során akadályközléssel élt, mely alapján a kivitelezés véghatáridejét Felek közös megegyezés alapján módosítják.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/11/25 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
Egyéb információk
Az ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 - Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban projektben 13 ajánlatkérő önkormányzat nyert támogatást, melyből jelen eljárásban 13 Ajánlatkérő Önkormányzat indította meg közbeszerzési eljárását. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás I. részében saját, a IX., részében más ajánlatkérő nevében jár. Ennek megfelelően jelen eljárásban a szerződés aláírására jogosult : IX. rész: Kismarja,
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával és közzétételével egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB