« Back to Search« Back to SearchSearch » The framework contract for the sale "Nagymaros construction of flood protection line" NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects, purchase of pumps Part 1  Nagymaros Város Önkormányzata

The framework contract for the sale "Nagymaros construction of flood protection line" NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects, purchase of pumps Part 1

  Nagymaros Hungary — Nagymaros Város Önkormányzata
Published December 23, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€78.83k
Winner
Agroázis Kft.
Pumps purchase contract to acquire within the framework of the "Great Flood defense line construction Maros' NAMES, EEOP 2.1.2 / 2F / 09-2011-0001 identification number of projects. In case PUMPS flood stormwater extra lift • lifting pumps (electric) 1 m3 / min 3 • lifting pumps (internal combustion engine) 2 m3 / min 1 • lifting pumps (electric) 2 m3 / min 2 • lifting pumps (internal combustion engine) 3 m3 / min • 2 lifting pumps (electric) 3 m3 / min • 2 lifting pumps (internal combustion engine), 5 m3 / min • 2 low-power pumps (electric) 0.2 m3 / min 2

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nagymaros Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 5. Város/Község: Nagymaros Postai irányítószám: 2626 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Horváth Béla Telefon: +36 27595100 E-mail: horvath.bela@nagymaros.hu Fax: +36 27354245 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagymaros.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Agroázis Kft. Postai cím: Szegedi út 108. Város/Község: Mórahalom Postai irányítószám: 6782 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 62280926 E-mail: info@agroazis.hu Fax: +36 62280927 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében, 1. rész szivattyúk beszerzésére.
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Esztergom NUTS-kód HU102
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Adásvételi szerződés szivattyúk beszerzésére a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében. SZIVATTYÚK árvíz esetén a csapadékvíz átemelése • átemelő szivattyúk (elektromos) 1 m3/perc 3 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 2 m3/perc 1 db • átemelő szivattyúk (elektromos) 2 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 3 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (elektromos) 3 m3/perc 2 db • átemelő szivattyúk (robbanó motoros) 5 m3/perc 2 db • kis teljesítményű szivattyúk (elektromos) 0,2 m3/perc 2 db
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 42122130-0
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 24820920 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés 2015/12/15 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár (HUF) 90 A vállalt jótállás időtartama a kötelező időtartam (1. és 2. rész 24 hónap, a 3. rész 6 hónap) felett (hónap) 5 Kötbér mértéke (%/naptári nap) 5 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2045 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25493 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
A Felek az adásvételi szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontja alapján módosítják. 1. A Felek a szerződés 1. sz. mellékletét (beszerzés tárgya) kiegészíti az alábbi eszközökkel: 500 l/perc kapacitású villanymotoros szivattyúk tartozéka: 2 db szívó és 2 db nyomó szerelvény 2"-os tömlő 1000 l/perc kapacitású villanymotoros szivattyúk tartozéka: 3 db szívó és 3 db nyomó szerelvény 3"-os tömlő 2000 l/perc kapacitású villanymotoros szivattyúk és 2000 l/perc kapacitású Dízelmotoros szivattyúk tartozékai 3 db szívó és 3 db nyomó szerelvény 4"-os tömlő 3000 l/perc kapacitású villanymotoros szivattyúk és 3000 l/perc kapacitású Dízelmotoros szivattyúk tartozékai 4 db szívó és 4 db nyomó szerelvény 4"-os tömlő 5000 l/perc kapacitású Dízelmotoros szivattyúk tartozéka 2 db szívó és 2 db nyomó szerelvény 8"-os tömlő A szívó szerelvények 3 és 5 méteresek gyors csatlakozóval, és szűrőkosaras lábszeleppel vannak ellátva. A nyomó szerelvények 20 méteresek, laposra tekerhető kivitelűek, gyors csatlakozóval vannak felszerelve. A fenti kiegészítő szerelvények értéke nettó 2.698.980,- Ft 2. A Felek az alapszerződés III.1. pontját módosítják: 2015. december 15. helyett 2015. december 21. dátum kerül.
A módosítás indoka
Az Eladó hívta fel a Vevő figyelmét, hogy szivattyútömlők az alapszerződés tárgyaként nem kerültek meghatározásra, nem szerepeltek az eredeti szerződésben, tekintettel arra, hogy a kiírás nem tartalmazta egyértelműen a tömlők specifikációját. A tömlők beszerzése projektszinten egyértelműen a beszerzés része kell legyen, mivel e-nélkül a szivattyúk nem használhatók rendeltetésszerűen. A tömlők önállóan nem használhatók, tehát nem képeznek többlet beszerzést. A szállító személyének változása nem megvalósítható műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel való felcserélhetőség miatt, továbbá az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal illetőleg a költségek növekedésével járna.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/01 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A hirdetmény tartalmával egyetértek.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB