« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on the contract amendment - Baks - solar - EEOP 4.10.0 / N - No. 2. amendment  Baks Községi Önkormányzat

Information on the contract amendment - Baks - solar - EEOP 4.10.0 / N - No. 2. amendment

  Baks Hungary — Baks Községi Önkormányzat
Published August 28, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€56.88k
Winner
Baks Községi Önkormányzat
Works (construction and engineering) Common procurement vocabulary (CPV): Main object: 453150008 heating and other electrical building Electrical installation Other items: 453 100 003 Electrical installation work 453 170 002 Other electrical installation work 453 151 009 Electric Assembly and erection of mechanical installation work 452 238 004 prefabricated structures 452,626,409 environment Developments 450000007 Construction work 713564002 Engineering design services 093310008 Photovoltaics 093312000 Photovoltaic solar modules 093320005 photovoltaic systems Total quantity or scope: 1. baksi Mayor's Office (. 6768 Baks, u 92.) spot 6,75 kWp built-in high-performance PV system design and installation. 2. Baks, St. Nicholas Catholic Primary School (6768 Baks, u. 82) built-in high-performance site 19 kWp PV system design and installation. 3. St. Nicholas Catholic Primary School and Kindergarten (6768 Baks, Rózsa u.. No. 1 Kindergarten intact.) Built-in high-performance site 5.5 kWp photovoltaic system design and installation. A detailed quantitative information on the content and technical documentation III. Included volume (Technical specifications, tender design, static expertise, support structure description, as well as unpriced budget).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Baks Községi Önkormányzat Postai cím: Fő utca 92. Város/Község: Baks Postai irányítószám: 6768 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Búza Zsolt Telefon: 62/269-233 E-mail: palyazat@baks.hu Fax: 62/202-184 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.baks.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Baks Községi Önkormányzat Postai cím: Fő utca 92. Város/Község: Baks Postai irányítószám: 6768 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Búza Zsolt Telefon: 62/269­233 E-mail: palyazat@baks.hu Fax: 62/202­184 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
„Egyösszegű fix átalánydíjas Kivitelezési szerződés napelemes rendszerek tervezésére, telepítésére (kivitelezésére) a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyú KEOP­2014­4­10­0/N sz. projekt keretében, a Baks Községi Önkormányzat Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Műszaki dokumentáció alapján.”
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 1. Baksi Polgármesteri Hivatal (6768 Baks, Fő u. 92.) Hrsz. 1/1. 2. Baks, Szent Miklós Katolikus Általános Iskola (6768 Baks, Fő u. 82.) Hrsz. 326/1. 3. Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6768 Baks, Rózsa u. 1. sz. Óvoda ép.) Hrsz. 318. NUTS-kód HU333
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/08/19 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Építési beruházás (kivitelezés és tervezés) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV): Fő tárgy: 45315000­8 Fűtés és egyéb villamosépület­berendezések villamos szerelése További tárgyak: ­ 45310000­3 Villamos szerelési munka ­ 45317000­2 Egyéb villamos szerelési munka ­ 45315100­9 Villamos gépészeti szerelési munkák ­ 45223800­4 Előre gyártott szerkezetek összeállítása és felállítása ­ 45262640­9 környezetvédelmi fejlesztések ­ 45000000­7 Építési munkák ­ 71356400­2 Műszaki tervezési szolgáltatások ­ 09331000­8 Napelemek ­ 09331200­0 Fényelektromos napelemmodulok ­ 09332000­5 Napelemes berendezések Teljes mennyiség: 1. Baksi Polgármesteri Hivatal (6768 Baks, Fő u. 92.) helyszínen 6,75 kWp beépített csúcsteljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése. 2. Baks, Szent Miklós Katolikus Általános Iskola (6768 Baks, Fő u. 82.) helyszínen 19 kWp beépített csúcsteljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése. 3. Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda (6768 Baks, Rózsa u. 1. sz. Óvoda ép.) helyszínen 5,5 kWp beépített csúcsteljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése. A részletes mennyiségi adatokat és műszaki tartalmat a Dokumentáció III. kötete (Műszaki leírás, tenderterv, statikai szakvélemény, tartószerkezet leírás, valamint az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45315000-8 További tárgyak: 45310000-3 45317000-2 45315100-9 45223800-4 45262640-9 45000000-7 71356400-2 09331000-8 09331200-0 09332000-5
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 17905305 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/04/28 (év/hó/nap) Befejezés 2015/10/22 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/07/29 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18150 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/05 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
2. A Szerződés módosítása Felek a Szerződés III.2. ’A teljesítés időtartama’ pontját az alábbiak szerint módosítják (aláhúzással jelölve a módosított rész): Hatályos szerződéses rendelkezés: „III.2. A teljesítés időtartama 1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákat legkésőbb 2015. augusztus 15 napjáig teljesíti. A teljesítés konkrét időpontját a szerződő felek egymással egyeztetve határozzák meg, azzal, hogy a Vállalkozó köteles a munkát a Támogatói okirat/Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 90. napon belül megkezdeni. A teljesítés időtartamába a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 15 napos időtartama is beletartozik, tehát a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött. A birtokbaadás határideje: 2015. augusztus 15.” Módosított szerződéses rendelkezés: „III.2. A teljesítés időtartama 1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákat legkésőbb 2015. október 22. napjáig teljesíti. A teljesítés konkrét időpontját a szerződő felek egymással egyeztetve határozzák meg, azzal, hogy a Vállalkozó köteles a munkát a Támogatói okirat/Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 90. napon belül megkezdeni. A teljesítés időtartamába a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 15 napos időtartama is beletartozik, tehát a szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött. A birtokbaadás határideje: 2015. október 22.”
A módosítás indoka
3. Felek a Szerződést az alábbi indokokra hivatkozva módosítják: Felek a szerződésmódosítás aláírása előtt megvizsgálták a Kbt. 132. §-ában foglaltakat, és az alábbiakra tekintettel álláspontjuk, hogy a szerződés nem ütközik a Kbt. 132. §-ában szabályozott tilalmi esetekbe: A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdése szerint: „Ha a közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt a közreműködő szervezet folytatja le az utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő 20 napon belül.” Kedvezményezett az alap közbeszerzési eljárás iratanyagát 2014. szeptember 30. napján utóellenőrzésre feltöltötte az EMIR rendszerbe. Fentiek ellenére Kedvezményezett az utóellenőrzési jelentést a mai napig nem kapta meg. Előleg azonban csak az 1. számú módosítás Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása után hívható le, tekintettel arra, hogy az rögzítette a korábbi határidő módosítást, valamint abban került pontosításra az elszámolható költségek pontos összege, mely az előleg lehívásának alapja. Az 1. számú szerződés módosítás iratanyagának feltöltése technikailag mindaddig nem lehetséges, míg az alapszerződés Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra nem került, így Kedvezményezett az erre vonatkozó utóellenőrzési jelentést sem kaphatta meg. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. § (6) bekezdése alapján: „A kedvezményezett részére támogatás csak a támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható.” A Kivitelezési szerződés II.2. Előleg 1. pontja szerint: „A Vállalkozó részére - amennyiben azt igényli - szállítói előleg kerül biztosításra a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-a alapján. A Vállalkozó által igényelhető előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének legfeljebb 30 %-a.” Vállalkozó az előleg igénylésére vonatkozóan 2015. 06. 19. napján kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez, azonban a mai napig az előleg kifizetése nem történt meg. Vállalkozónak előleg hiányában nem áll módjában elkezdeni a kivitelezés bizonyos fázisait, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerint előleg lehívására jogosult, az ajánlatát erre tekintettel tette és a jelentős összegű, beszerezni szükséges eszközök költségeit megelőlegezni saját forrásból nem tudja teljes egészében. Fentiekre tekintettel a Vállalkozó nem tudja tartani a jelenleg hatályos Szerződés szerinti, 2015. 08. 15-i határidőt. Felek rögzítik továbbá, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása: - a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában Felek rögzítik, hogy ezt a pontot a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem kell vizsgálni. - a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy az utóellenőrzés elhúzódása a Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült oka annak, hogy a Vállalkozó a kivitelezés bizonyos fázisait még nem tudta megkezdeni. A teljesítési határidő meghosszabbítása fentiek következménye. - a Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában nem minősül a szerződés tárgyának az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre történő kiterjesztésének, tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyában nem történik változás.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/10 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
Egyéb információk
A II.3) pontban megjelölt befejezési határidő a 2. sz. szerződésmódosítás szerinti határidőt jelöli.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
Nyertes Ajánlattevő a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB