« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on the amendment of the contract - the mayor's office building energy modernization Kety  Kéty Község Önkormányzata

Information on the amendment of the contract - the mayor's office building energy modernization Kety

  Kéty Hungary — Kéty Község Önkormányzata
Published July 15, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€65.98k
Winner
PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft.
Subject: "The mayor's office building energy modernization Kety" Quantity: The mayor's office building energy modernization and construction works for solar permitting development services; The solar installation to install the following methods, tools and materials required: Mayor's office: Wooden exterior doors placement, insulated 5; Placing outdoor wood windows, insulation, UW

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kéty Község Önkormányzata Postai cím: Petőfi utca 70. Város/Község: Kéty Postai irányítószám: 7174 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Gödrei Zoltán Telefon: +36 (74) 438 022 E-mail: onkkety@t-online.hu Fax: +36 (74) 438 022 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: PELLIO & CEVA Architektor Építőipari Kft. Postai cím: Gólya utca 17. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 70 458 6932 E-mail: pellioceva@freemail.hu Fax: - Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Kivitelezési szerződés a Kétyi polgármesteri hivatal épületenergetikai korszerűsítésének és napelemes fejlesztésének kivitelezési munkálataihoz szolgáltatói engedélyeztetéssel
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye 7174 Kéty, Petőfi Sándor utca 70. hrsz. 202/3. (Polgármesteri hivatal) NUTS-kód HU233
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/09/15 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgy: „A polgármesteri hivatal épületenergetikai korszerűsítése Kétyen” Mennyiség: A polgármesteri hivatal épületenergetikai korszerűsítésének és napelemes fejlesztésének kivitelezési munkálatai szolgáltatói engedélyeztetéssel; A létesítmény napelemes telepítéséhez a következő eljárások, eszközök, anyagok szükségesek: Polgármesteri hivatal: Fa kültéri ajtók elhelyezése, hőszigetelt 5 db; Fa kültéri ablakok elhelyezése, hőszigetelt, uw<1,1 W/m2K 1db; Homlokzati hőszigetelés készítése, 100 mm vtg.300 m2; Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 3×100 mm vtg. 268,5 m2; Napelem 250 Wp 24db Inverter (6 kVA) 1 db. A részletes követelményeket az ajánlattételi felhívással egyidejűleg átadott ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45210000-2 További tárgyak: 45321000-3 09331000-8
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 20504482 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/06/09 (év/hó/nap) Befejezés 2015/08/31 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/07/01 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-12219 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/10 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
A Felek a Szerződés 19. pontját (eredeti feltétel) az alábbiak szerint módosítják (új feltétel): Eredeti feltétel: Kivitelező a szerződés teljesítését az alábbi részteljesítési határidők szerint végzi (a tevékenység ütemezése): Elvégzett feladatok és a teljesítés határideje: - Szolgáltatói engedélyeztetés (1. ütem): A munkakezdéstől számított 90 nap. - Kivitelezés (2. ütem): Legkésőbb 2015. május 29. Új feltétel: Kivitelező a szerződés teljesítését az alábbi részteljesítési határidők szerint végzi (a tevékenység ütemezése): - Szolgáltatói engedélyeztetés (1. ütem): A munkakezdéstől számított 90 nap. - Kivitelezés (2. ütem): Legkésőbb 2015. augusztus 31.
A módosítás indoka
A szerződés finanszírozási alapját képező pályázat Közreműködő Szervezet általi bírálata az előzetesen tervezettnél több időt vett igénybe, Megrendelő számára a projekt támogatásban való részesítéséről szóló K-2015-KEOP-4.10.0/F/14.-0058243/308 iktatószámú levelet a Közreműködő Szervezet 2015.03.24-én kézbesítette. A projekt Támogatói Okirata 2015.05.20-án lépett hatálya, így a kivitelezői szerződésben rögzített végteljesítési határidő betartása ellehetetlenült.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/05/26 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetményben foglalt - a szerződés módosításának tartalmára, illetve indokára vonatkozó részeket - a szerződésmódosítás keretében megismerte és elfogadta.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB