« Back to Search« Back to SearchSearch » The needles Bus Company. For the purchase of the same brand, urban design, 13 pieces of used bus  Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

The needles Bus Company. For the purchase of the same brand, urban design, 13 pieces of used bus

   Hungary — Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Published June 17, 2015 — Deadline June 29, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
A Tüke Busz Zrt. részére azonos gyártmányú, városi kivitelű, 13 darab, használt szóló busz beszerzése

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15851 Postai cím: Széchenyi tér 1. Város: Pécs Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Paiger István Telefon: +36 72512034 E-mail: paiger.istvan@tukebusz.hu Fax: +36 72512037 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg)
Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Tüke Busz Zrt. részére azonos gyártmányú, városi kivitelű, 13 darab, használt szóló busz beszerzése
A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Tüke Busz Zrt. Pécs, Tüskésréti út 13. számú alatti telephelye NUTS-kód HU231
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A Tüke Busz Zrt. részére azonos gyártmányú, városi kivitelű, 13 darab, használt szóló busz beszerzése II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34121000-1
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Tüke Busz Zrt. részére azonos gyártmányú, városi kivitelű, 13 darab, használt szóló busz beszerzése. Az Ajánlattevő által az ajánlatában megajánlott autóbuszok feleljenek meg a hatályos 5/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben (A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról.) és a 6/1990 (IV.12.) KÖHÉM rendeletben (A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.) rögzített előírásoknak. - Hosszúság (maximum): 11950 mm - Szélesség (maximum): 2500 mm - Jármű maximális magassága: 2920 mm - Tengelytávolság: 6200 mm - Megengedett legnagyobb össztömeg (maximum): 14440 kg - Szállítható személyek száma (minimum): 80 fő - Ülések száma (minimum): 38 db + 2 db felhajtható - Kerekesszék elhelyezési lehetőség (minimum): 1 db - Motor: minimum Euro 3 Környezetvédelmi besorolást teljesítő motor, részecskeszűrővel ellátva A 48/2011. Korm. rendelet 3. § (2). bekezdésnek való megfelelés érdekében az ajánlatban szereplőjárművek Euro 3 besorolásnak megfelelő környezetvédelmi határértékek a következők: a. Szénmonoxid (CO) 2,1 g/kWh; b. Nitrogénoxid (NOX) 5 g/kWh; c. Szénhidrogén (HC) 0,66 g/kWh; d. Szilárd részecske (PM) 0,1 g/kWh. - Teljesítmény (minimum): 10,9kW/t (legnagyobb össztömegre számítva) - Automata nyomatékváltó: minimum 4+1 (4 előre, 1 hátrameneti) fokozat, lábpedálról működtethető retarder - Felfüggesztés: elektronikus szintszabályozással „A” tengely: alacsony, merev felfüggesztés, légrugókkal, lengéscsillapítókkal „B” tengely: merev portál felfüggesztés, légrugókkal, lengéscsillapítókkal - Kormány: hidraulikus szervó kormány - Fékrendszer: üzemi fék: kétkörös légfékrendszer, minden tengelyen tárcsás fékszerkezettel ABS beépítése - Belépési magasság (maximum): 340 mm - Térdeplő funkció - Utas ajtók kivitele: minimum 2 db távműködtetésű, melyek közül legalább a második, kétszárnyas kivitelű, visszanyitó szerkezettel ellátva (ajtóképlet 1+2). - Ajtónyitás: első ajtó szabad szélessége (minimum): 880 mm, nyitott ajtónál 750 mm, második ajtó szabad szélessége (minimum): 1350mm, nyitott ajtónál 1200 mm, - Üvegek: ragasztott biztonsági üvegezésű - Fűtés, szellőzés: utastéri fűtés: vizes fűtésrendszer, fűtőradiátorokkal fűtőkészülék: minimum 30 kW teljesítményű, motortól független fűtőberendezés tetőszellőző: 2 db távműködtetésű tetőszellőző vezetőtér légkondicionálása klímaberendezéssel - Rámpa: a második utas ajtónál mechanikus rámpa legyen beépítve, amely biztosítja gyermekkocsi vagy kerekesszék utastérbe történő bejutását - Elektromos rendszer: 24 V motortérből motor indítás/leállítás; fűthető, a vezetőülésből elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök, ködlámpa elöl, hátul - Üzemanyagtartály: térfogata: minimum 250 liter elhelyezés: jobb oldali tankolási lehetőség - Belső audió rendszer: mikrofon, erősítő, szabályozható hangerejű hangszóró a jármű utasterében - Utastér szellőzését biztosító min. 5 db elhúzható ablakok, melyek nyitott levegő szabad áramlását biztosító összes felülete minimum 1m2 - Magyar nyelvű kezelési és karbantartási leírás - Gumiabroncsok mintamélység bármely mért részen minimum 10 mm (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Járművek ÁFA nélkül számított ellenértékének 1%-a, minden megkezdett késedelmes napra vetítve, de legfeljebb az adott Jármű ÁFA nélkül számított ellenértékének 5%-a Hibás teljesítési kötbér: A szerződésben foglalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén ajánlattevő köteles a hiba kijavításának időtartamáig, a hibás teljesítéssel érintett Járművek ÁFA nélkül számított ellenértékének 1%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb az adott Jármű ÁFA nélkül számított ellenértékének 5%-a kötbér fizetésére. Meghiúsulási kötbér: A szerződésben vállalt kötelezettségek ajánlattevőnek felróható okból történő nemteljesítése esetén ajánlatkérő köteles a meghiúsulással érintett járművek ÁFA nélkül számított ellenértékének 20%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vételár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény(továbbiakban: Kbt.) 130. § (1), (5) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét vagy - ha ennek időpontja nem állapítható meg vagy a számla benyújtása a teljesítésigazolás kiállítása előtt történt - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződések teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattevő ütemezése szerint leszállított autóbuszokra vonatkozóan részszámlázási lehetőséget biztosít.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
A Kbt. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében kizárja az ajánlattevő(k)nek a gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét.
Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Megkövetelt igazolási mód: - A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-11. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fenn nem állását. - A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedés szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve részvételre jelentkezőesetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében is foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat melyszervezetek, hatóságok bocsátják ki. - A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik aKbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. - Ajánlatkérő a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza. - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi61. szám; 1.6.2012.) útmutatókat adott ki. - Ajánlatkérő a felhívás közzétételét (megjelenését) követően keletkezett igazolásokat fogad el.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján részvételre jelentkező nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző 2 (kettő) üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében meghatározottak alapján támaszkodhat. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt, ha: P/1. A felhívás feladásának napját megelőző 2 (kettő) üzleti évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (autóbuszok értékesítése) származó legalább nettó 95.000.000,- HUF (kilencvenötmillió forint) árbevétellel. Ha az ajánlattevő a P.1/ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, abban az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (autóbuszok értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri az 50 000 000 HUF (ötvenmillió forint) összeget,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1./ A részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításait ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a szállítás tárgya, - a teljesítés ideje (időszaka), - ellenszolgáltatás összege, - a referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége, - arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont. Részvételre jelentkező kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a Részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): M.1./ a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapból legalább 6 (hat) darab autóbusz értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összértéke eléri a nettó 95.000.000,- (kilencvenötmillió) Forintot. Az M.1. pontban meghatározott alkalmassági feltétel több referenciával is igazolható.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Nyílt Meghívásos x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok
Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 50 2. Szállítási határidő (max. 60 nap) 25
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/06/29 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően. A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15207533 számú bankszámlájára átutalással történik. Az átutalás közleményben fel kell tüntetni a hirdetmény iktatószámát (TED vagy KÉ számát). A dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza.
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/06/29 (nap/hónap/év) Időpont: 09:00
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb:
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
További információk (adott esetben)
VI.3.1. Ajánlatkérő az eljárási határidőket a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti sürgősségi szabályokra tekintettel határozta meg. A beszerzés sürgősségének indoklása: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a Tüke Busz Zrt. látja el Pécs Megyei Jogú Város területén a helyi közösségi közlekedés biztosításának közfeladatát. A Tüke Busz Zrt. a közfeladatot a jelenleg felszámolás alatt álló PK Zrt. tulajdonát képező és a felszámolótól bérelt autóbuszokkal biztosítja, mely autóbuszok felszámolás keretében történő árverezése kitűzésre került, így szükséges soron kívül a jelen közbeszerzés tárgyát képező darabszámú autóbusz beszerzése közfeladat zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítása érdekében. A Részvételi Dokumentáció beszerzése: Ajánlatkérő a Részvételi Dokumentációt személyes átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint biztosítja. A Részvételi Dokumentáció - a részvételi határidő napjának kivételével - személyesen átvehető a részvételi felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban, munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között. A részvételi határidő napján 8.00-09.00 óra között van lehetőség a dokumentáció átvételére. Ha a Részvételi Dokumentáció átvételére a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint kerül sor, abban az esetben az igénylést írásban, a felhívásban irányadóként kapcsolattartási pontban meghatározott címre, fax vagy e-mail útján szükséges megküldeni. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, a részvételi felhívásra történő utalást (TED vagy KÉ ikt. szám), az igénylő nevét, címét, kapcsolattartási adatait (telefon, fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként egy (közös) részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó veszi át. A részvételi dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. VI.3.2. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő jelen eljárás keretében konzultációt, illetőleg helyszíni bejárást nem tart. VI.3.3. Részvételi jelentkezések benyújtása: A részvételi jelentkezéseket írásban és zártan, az részvételi felhívásban irányadó kapcsolattartási pontként megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. A postán feladott jelentkezéseket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. VI.3.4. A részvételi jelentkezések személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő a részvételi felhívásban irányadó kapcsolattartási pontként megjelölt címen a részvételi felhívás megjelenésének napjától a részvételi határidő lejártáig munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 09.00 óra között. VI.3.5. A részvételi jelentkezések formai feltételei: A részvételre jelentkezőnek a jelentkezését a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. A részvételi jelentkezést 1 nyomtatott példányban és egy, a nyomtatott példánnyal mindenben megegyező elektronikus (CD/DVD) példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az nyomtatott példány számít irányadónak. VI.3.6. Közös részvételre jelentkezés: Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem más részvételre jelentkezővel közösen nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, a konzorciumi szerződést az ajánlathoz szükséges mellékelni. A szándéknyilatkozatban a részvételre jelentkezők kötelesek egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. VI.3.7. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni a részvételi felhívás szerint. A felhívás következő alkalmassági követelményei (III.2.2. és III.2.3. pont) szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest: III.2.2. P.1. pont és III.2.3. M.1. pont. VI.3.8. Nyilatkozatok: A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) az részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie (jelölniük): - a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont]; - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont]; - azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés] A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) továbbá: - nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés]; - nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a kiegészítő tájékoztatás(ok) figyelembevételéről és a magyar nyelvű fordítások tartalmáért való felelősségvállalásról, - részvételi jelentkezése részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie (tüntetniük) részvételre jelentkezők nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét). [Kbt. 60. § (6) bekezdés]. VI.3.9. Igazolások: A részvételi jelentkezésnek az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell a részvételre jelentkező, valamennyi részvételre jelentkező, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet és annak megérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a részvételi jelentkezésben szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés és a későbbi ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. VI.3.10. Formai kötöttség: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, a részvételi jelentkezésben minden dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani. VI.3.11. Fordítás: A részvételi jelentkezésben valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén a részvételi jelentkező általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felel. Az Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. VI.3.12. Árfolyamok: A részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az a részvételre jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén a részvételre jelentkezőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó dokumentumok mögé kell csatolni. VI.3.13. Az ajánlattétel pénzneme: Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a megajánlott járművek árát forintban kéri megadni. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek Euróban történő elszámolásra is, ebben az esetben az ajánlattevő az ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes MNB HUF-EURO árfolyamon köteles átszámítani a 13 db jármű vételárának összértékét, mely összeget kell a felolvasólapon feltüntetni. Ebben az esetben a vételár kifizetése a konkrét járművek átadásának napján esedékes MNB árfolyamon történik. VI.3.14. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. VI.3.15. Az alkalmasnak minősített Részvételre Jelentkezőnek ajánlata benyújtásakor, annak részeként csatolnia kell a dokumentációban megküldött szerződéstervezethez fűzött véleményeltérését, amely a későbbiekben a tárgyalás alapjául szolgál. VI.3.16. A részvételre jelentkezések felbontásának időpontja: 2015/06/29 (09:00). VI.3.17. A részvételre jelentkezések felbontásának helyszíne: 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5. sz., (PRV Dunántúl Kft.) VI.3.18. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. VI.3.19. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 2015/07/06. VI.3.20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: A Kbt. 86. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi szakasz eredményessége esetén tervezeten 2015. július 9. napján az Ajánlatkérő megküldi az alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást. VI.3.21. Az első tárgyalás tartásának időpontja: Az ajánlatok bontását követő 3. munkanap helyszíne: Tüke Busz Zrt. 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. sz. Igazgatói tárgyaló VI.3.22. A tárgyalás menete: Az Ajánlatkérő egy-, vagy szükség esetén többfordulós tárgyalást tart. A tárgyaláson az ajánlattevő részéről olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre jogosult, vagy felhatalmazással bír ilyen személytől a tárgyalásra. A tárgyaláson a bírálati szempontok, a szerződéses feltételek képezik a tárgyalás alapját, ajánlatkérő a műszaki tartalomról nem tárgyal. Ennek során az Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyszerre folytat tárgyalást, az ajánlattevők a tárgyalás során csak az eredeti ajánlatukhoz képest Ajánlatkérő számára kedvezőbb vagy változatlan ajánlatot tehetnek. VI.3.23. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. VI.3.24. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1., és 2. bírálati részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét, alkalmazza tekintettel a Közbeszerzési Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. VI.3.25. Informálódás a teljesítés feltételeiről: Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. VI.3.26. Irányadó jog: A jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. VI.3.27. Szerződéskötés: Az eljárás eredményéről szóló összegezést követő 11. napon VI.3.28. Szakmai ajánlat: Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplőnek az ajánlattétel során a megajánlott járművek részletes műszaki paramétereit bemutató szakmai ajánlatot kell csatolnia a dokumentációban írtak szerint.
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
E hirdetmény feladásának időpontja 2015/06/11 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz. Város: Pécs Postai irányítószám: 7622 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Moroné Lázár Zsófia Telefon: +36 72511608 E-mail: tuke.hasznaltbusz@gmail.com Fax: + 36 72511607 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz. Város: Pécs Postai irányítószám: 7622 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Moroné Lázár Zsófia Telefon: +36 72511608 E-mail: tuke.hasznaltbusz@gmail.com Fax: + 36 72511607 Internetcím (URL):
C ímek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz. Város: Pécs Postai irányítószám: 7622 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Moroné Lázár Zsófia Telefon: +36 72 511608 E-mail: tuke.hasznaltbusz@gmail.com Fax: + 36 72 511607 Internetcím (URL): I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: --------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy: és között. Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/17/EK irányelv Kategória száma [ 1] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8] 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB