« Back to Search« Back to SearchSearch » The Bihar County Government Office in Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. Development of energy to supplement the earlier design made the building less energy - informational award notice  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

The Bihar County Government Office in Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. Development of energy to supplement the earlier design made the building less energy - informational award notice

  Debrecen Hungary — Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Published November 18, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€58.28k
Winner
TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
"The Bihar County Government Office in Debrecen, Kossuth u. 12-14. c. building energy development under the framework of "Law Project [EEOP 5.6.0 / 12-2013-0045], carried out works, redecoration missed carry out the following tasks in addition to previous versions: - renovation of the existing wooden frame window glass removal and 11 mm. Thick. (3mm glass - 4 mm Ar gáztöltéses air gap - 4 mm low-E glass) insulation (U = 1,3W / m2K) glass incorporating the existing coat of paint removal, new paint-layer systems, reconstruction and replacement as necessary of the hardware, subsequent sealing tapaszpótlással, design and amenities, for a total of consignation as 45 pieces. - Replacing wooden frame, solid plate mounted on door size according to a new insulated door consignation (subdivision) position: 4 pcs. - Metal structure, telelemezelt plate mounted door replacement, insulation, fire door, according consignation size (splitting) a total of 9 pieces.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Postai cím: Piac utca 54. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott Telefon: +36 52504132 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Fax: +36 52504105 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése tárgyában elvégzett korábbi kivitelezés kiegészítése
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Debrecen, Kossuth u. 12-14. (hrsz.: 8497/A/1, 8497/A/2). NUTS-kód: HU321
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” tárgyú projekt [KEOP-5.6.0/12-2013-0045] keretében meg-valósult munkákból, felújításból kimaradt alábbi feladatok elvégzése, a korábbi kivitelezés kiegészítése: - Faszerkezetű ablak felújítása a meglévő üveg eltávolításával, majd 11 mm. Vtg. (3 mm üveg - 4 mm Ar gáztöltéses légrés - 4 mm low-E üveg) hőszigetelő (U=1,3W/m2K) üveg beépítésével, a meglévő festékréteg eltávolításával, új festék-réteg felhordásával, a vasalatok szükség szerinti felújításával, pótlásával, utólagos tömítéssel, tapaszpótlással, konszignáció szerinti kivitelben és felszereltséggel, öszszesen: 45 db. - Faszerkezetű, tömör lappal szerelt ajtó cseréje új hőszigetelt ajtóra, konszignáció szerinti méretben (bontással) összesen: 4 db. - Fémszerkezetű, telelemezelt lappal szerelt ajtó cseréje, hőszigetelt, tűzgátló ajtóra, konszignáció szerinti méretben (bontással) összesen: 9 db.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 További tárgyak: 45421100-5 45441000-0 45442190-5 45442120-4
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 18188500 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1. Az ajánlati ár (nettó, Ft) 60 2. Késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000. Ft/nap, max. 250.000. Ft/nap) 20 3. Az elkészült kivitelezés tekintetében átvállalja-e az eredeti szerződés szerinti munkákra vonatkozó 60 hónapos jótállást? [igen - nem] 20 VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15. Város/Község: Hajdúböszörmény Postai irányítószám: 4220 Ország: HU Telefon: +36 52561166 E-mail: torok_imre73@freemail.hu Fax: +36 52561166 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 18000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 18188500 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18188500 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 18188500 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás kisvállalkozás x középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (név) 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” [KEOP-5.6.0/12-2013-0045]
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: x szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként x a műszaki leírás részeként x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB