« Back to Search« Back to SearchSearch » Godollo, urban design skatepark - amendment to the contract  Gödöllő Város Önkormányzata

Godollo, urban design skatepark - amendment to the contract

  Gödöllő Hungary — Gödöllő Város Önkormányzata
Published September 17, 2014
|
Notice type
Additional information
Value
€100.30k
Winner
Attraktív-Kert Kft.
Customer orders, the Contractor will underwrite Godollo, 1109 topographical number 1955 m2 area of ​​land skateboard, inline skates and BMX sports places that are suitable skatepark construction, installation of track components. The task includes 1196m2 floor area for the completion of the course structure building and landscaping works - indented two levels, macro-fiber reinforced concrete bridge deck creation, according to the concrete surface treatment technology plan to concrete surfaces by sanding; - Infiltration around the track creation kulékavics band; - The board fence around the construction site (185 m); - The development of lawn area (351 m2), and by the district court structure, built of steel or wood frame structure 9 units, according to a separate platform specific specification manufacturing and installation of ramps products certified construction plans and specifications contained in the documentation.. The concrete, steel rods of Contracting provides concrete technology plan based on the design of concrete pavement the contractor's responsibility.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Gödöllő Város Önkormányzata Postai cím: Szabadság tér 7. Város/Község: Gödöllő Postai irányítószám: 2100 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Gémesi György Telefon: +36 28529237 E-mail: pmh@godollo.hu Fax: +36 28529256 Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.godollo.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Attraktív-Kert Kft. Postai cím: Thököly út 28. Város/Község: Gödöllő Postai irányítószám: 2100 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ivicsics János Telefon: +36 13820170 E-mail: attraktivkert@gmail.com Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Gödöllő, Kornya Mihály u. 1109 hrsz. NUTS-kód HU102
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/07/14 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Gödöllő, 1109 helyrajzi számú, 1955 m2 nagyságú földterületen gördeszka, görkorcsolya és BMX sportágak űzésére alkalmas skatepark kialakítását, pályaelemek telepítését. A feladat magába foglalja az 1196m2 alapterületű pályára vonatkozóan a szerkezetépítési és tereprendezési munkák elvégzését - 2 szintre tagolt, makroszál erősítésű, vasbeton pályalemez kialakítását, a betonfelületek betontechnológiai terv szerinti felületkezelésével, csiszolásával; - a pálya körül kulékavics sáv szikkasztó kialakítását; - a telek körül táblás kerítés építését (185 fm); - gyepfelület kialakítását (351 m2), valamint a pályaszerkezetre kerülő, acél vagy fa vázszerkezetre épülő 9 db., külön specifikáció szerinti rámpa egyedi legyártását és a terméktanúsítvánnyal rendelkező rámpák telepítését a dokumentációban szereplő kiviteli tervek és műszaki leírások alapján. A betont, betonacélt az Ajánlatkérő biztosítja, a betonburkolat betontechnológiai terv alapján történő kialakítása a nyertes Ajánlattevő feladata.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 További tárgyak: 45223800-4
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 31465144 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/07/15 (év/hó/nap) Befejezés 2014/09/15 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Ajánlatkérő által fizetendő bruttó ellenszolgáltatás összege (Ft) 90 Rámpák burkolatának cseréje jótállási időszak után (Ft/m2) 10 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/06/13 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14951 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/30 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Eredeti szerződés feltétel (Szerződés 4. pontja): A Szerződés szerinti teljesítés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: 2014. 09. 15. A Szerződés szerinti teljesítési véghatáridő: Az építési munka egészének tervezett átadása, a műszaki átadás átvétel lezárása, a hibajavítások átvétele: 2014. 09. 15. A birtokbaadás tervezett határideje: 2014. 09.15. Módosítás: A Szerződés szerinti teljesítés alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése: 2014. 10. 03. A Szerződés szerinti teljesítési véghatáridő: Az építési munka egészének tervezett átadása, a műszaki átadás átvétel lezárása, a hibajavítások átvétele: 2014. 10. 03. A birtokbaadás tervezett határideje: 2014. 10.03.
A módosítás indoka
A munkaterület átadás-átvétele, a teljesítés megkezdése a szerződésben foglaltak szerint megtörtént, azonban az évszakhoz képest rendkívül szokatlan, nagy gyakorisággal jelentkező, hosszan tartó és egyúttal kimagaslóan intenzív esőzések kedvezőtlenül befolyásolták a készítendő vasbeton pályalemez alatti altalaj tömöríthetőségét és ezáltal teherhordó képességét. A Rákos-patak medrének közelsége, illetve a mederben többször, váltakozva előforduló sekély és extrém magas vízállás a napokig tartó esőzésekkel együtt nagy mértékben megemelte a terület mértékadó talajvízszintjét. Ezen okok miatt előre be nem tervezett extra altalajerősítő ágyazati rétegekkel és azok gondos tömörítésével lehetett csak biztosítani a vasbeton lemez alatti ágyazati tükör megfelelő állékonyságát és teherbírási értékét. Az ágyazati tükör, majd a zsaluzási és betonacél szerelési munkák elkészülte után további időbeli csúszás jelentkezett, mert a betonozási-, és az ezzel egy időben elvégzendő felületerősítő munkálatokkal meg kellett várni a csapadékmentes időjárási körülményeket. Tekintettel a fentiekre, a Felek közösen megállapították, hogy az I. osztályú teljesítés elvárása mellett eredetileg tervezett véghatáridő nem tartható, annak az 1. pont szerinti módosítása szükséges. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés 4. pontjában meghatározott, tervezett véghatáridő nem minősül a szerződés lényeges elemének, a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban nem szerepelt értékelési szempontként, a módosítása nem tartalmaz olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás az ellenszolgáltatás összegét nem érinti, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. A fentiek mellett a teljesítési határidő módosításának oka a szerződéskötést követően felmerülő olyan körülménynek minősül, amely a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a figyelmen kívül hagyása esetén a megfelelő minőségű, szerződésszerű teljesítés nem valósulna volna meg.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/09/10 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A módosításra közös megegyezéssel került sor, a szerződésmódosításban meghatározott okokból.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB