« Back to Search« Back to SearchSearch » Making energy certificates - No. 1. contract modification  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Making energy certificates - No. 1. contract modification

  Debrecen Hungary — Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Published February 12, 2016
|
Notice type
Additional information
Value
€76.10k
Winner
"METRÓ” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Making relating to the contracting authority resulting in energy savings investment projects for preparation of energy efficiency in the context of the development study "Preparing Bihar County Government Office buildings energy efficiency improvement" projects subject [EEOP 7.14.0 / 15-2015-0004].
The tasks to be undertaken:
7/2006 on the state of preparation of energy certification for existing buildings occupied by the contracting authority for determining the energy characteristics of buildings. (V. 24.) TNM Regulation 176/2008 as well as for the certification of the energy performance of buildings. According to the requirements laid down in Regulation (VI. 30.)..
Detailed development plans of the proposed modernization of energy about the available energy savings and improvements estimate of the cost associated.
Number of buildings involved in the project: 30.
building energy certificate and energy calculations preparation for the planned state selected on the basis of a detailed development plan up to 10 buildings.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Postai cím: Piac utca 54. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott Telefon: +36 52504132 E-mail: sebo.laszlo@hbmkh.hu Fax: +36 52504105 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: "METRÓ” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. Postai cím: Kerepesi út 29/c. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 12108830 E-mail: metrober@metrober.hu Fax: +36 12108882 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Energetikai tanúsítvány készítése
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye A nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye, illetve az ajánlatkérő székhelye. NUTS-kód HU, HU321
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/10 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Az ajánlatkérőnek energiamegtakarítást eredményező beruházási projektjeinek előkészítéséhez kapcsolódó energiahatékonysági fejlesztési tanulmány készítése a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése” tárgyú projekt [KEOP-7.14.0/15-2015-0004] keretében. Az elvégzendő feladatok: Az ajánlatkérő által használt épületek meglévő állapotára vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben, valamint az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények szerint. Részletes fejlesztési koncepció a javasolt energetikai korszerűsítésekről az elérhető energiamegtakarítások és fejlesztések költségvonzatának becslésével. A projektben érintett épületek száma: 30 db. A részletes fejlesztési koncepció alapján kiválasztott maximum 10 épület tervezett állapotára vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások elkészítése.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71314000-2
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 23600000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/11/10 (év/hó/nap) Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1. A részletes fejlesztési koncepció elkészítésének díja (nettó, HUF) 45 2. Épületenergetikai tanúsítvány és energetikai számítások elkészítésének díja (nettó, HUF/épület) 45 3. A késedelmi kötbér mértéke (min. 25.000. Ft/naptári nap, max. 100.000. Ft/naptári nap) 10 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/09/29 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24854 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/27 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
2.2. pont Eredeti: A részletes fejlesztési koncepció elkészítésének határideje (részhatáridő): 2015. november 15., a szerződés teljesítésének véghatárideje: 2015. november 30. Módosított: A részletes fejlesztési koncepció elkészítésének határideje (részhatáridő): 2015. november 25., a szerződés teljesítésének véghatárideje: 2015. november 30.
A módosítás indoka
A vállalkozó és a megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés 2.2 pontja szerint a szerződésben vállalt fejlesztési koncepció előkészítésének részhatárideje 2015. november 15. napja volt. A szerződés megkötésétől a részletes fejlesztési koncepció elkészítésére rendelkezésre álló időtartamra tekintettel indokolt a részhatáridő arányos módosítása 2015. november 25. napjára.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
a fentiekkel egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB