« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on the outcome of the procedure; Sopron County City administrative area within the framework of local public services for non-domestic wastewater utilities gathered to collect their public service contracts  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Information on the outcome of the procedure; Sopron County City administrative area within the framework of local public services for non-domestic wastewater utilities gathered to collect their public service contracts

  Sopron Hungary — Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Published January 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€14.00
Winner
FLORASCA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Sopron County City administrative area of ​​local public services for non-public utilities collected household waste collection supplies Job details: removal, transportation, placement in a disposal site in the non-public utilities collected wastewater utility replacement plastic object 5 Sopron County City administrative area. The utility services are intended to award a specific public service contract separately required. The utilities are not to be removed has collected household waste water quantity: 1,650 € / m3, the derogation provided for (minus) 25% / year. The properties in question are not public utilities collected domestic waste water by collecting 250 pieces, of which approximately 30 business organizations (derogation minus 25%). This amount may change from time to time in the service for the duration of the public service and character. In the public service, the public utilities are not collected household waste disposal location. Operated by the Sopron Waterworks Co. Sopron, Győri út 15811/1 u-ú property is located in sewage treatment plants.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 1. Város/Község: Sopron Postai irányítószám: 9400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Géczi Anna Telefon: +36 99515211 E-mail: geczi.anna@sopron-ph.hu Fax: +36 99320939 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió x Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területe (Sopron, Sopron-Balf, Sopronkőhida, Sopron-Tómalom, Fertő-tó, Jánostelep, Görbehalom, Brennbergbánya, Új és Ó-Hermes telep, majorok, határkilépő) NUTS-kód: HU221
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Feladat részletezése: 5 Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolítása, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése. A közműszolgáltatást igénybevevővel külön-külön szükséges egyedi közszolgáltatási szerződést kötni. Az elszállítandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége: 1650 Ft/m3, eltérési lehetőség (mínusz) 25 %/év. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével érintett ingatlanok: 250 db, ebből megközelítőleg 30 db gazdálkodó szervezet (eltérési lehetőség mínusz 25 %). A megadott mennyiségek a közszolgáltatás időtartama és jellege miatt a szolgáltatási időn belül változhatnak. A közszolgáltatás során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye: a Soproni Vízmű Zrt. által üzemeltetett Sopron, Győri út 15811/1 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztisztító telep.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 90410000-4 További tárgyak: 90440000-3
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 4540 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: 4.540,- Ft/m3 III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FLORASCA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Tőzegüzem 035/6 Hrsz Város/Község: Osli Postai irányítószám: 9354 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 26284400 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 4540 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4540 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4540 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
FLORASCA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 9354 Osli Tőzegüzem 035/6 Hrsz (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB