« Back to Search« Back to SearchSearch » Bodrog Kisfaludi museum collections, and traditional craftsmen Station - a statement issued on the subject building design and construction contract award notice  Bodrogkisfalud Község Önkormányzata

Bodrog Kisfaludi museum collections, and traditional craftsmen Station - a statement issued on the subject building design and construction contract award notice

  Bodrogkisfalud Hungary — Bodrogkisfalud Község Önkormányzata
Published August 19, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€123.69k
Winner
R+F Konzorcium
BREAKDOWN OF EXISTING BUILDING A demolition area, the building is demolished the building to be demolished in the small northeastern land border page, 2.0-3.5 m front garden, back garden of about 4.0-5.0 m. The purpose of the building demolished buildings are not protected. The main characteristics and dimensions of the building in the west half of the building ground floor + loft, two-level high in the eastern half of the hall. Wall thickness: 50-55 cm Tight Distances: 4, 00 m height: 2, 70 m of the building materials and construction of traditional timbered roof structure built on a fafödémmel. The building of existing materials and structures (which will be fully demolished) as follows: foundation - stone strip foundation equal to the walls, pillars: - small solid brick pillars load-bearing walls - mud piled crop connective walls 50-55 cm thick slab: - lower wood-beamed ceiling and the upper side deszkázattal, stukatúr plaster roof - fafödémmel a built-empty roof cladding - ceramic grooved tile facade windows - wooden windows and doors jack: - reinforced concrete floor tinker structures: - galvanized sheet metal flashings insulation: - not be found, slab agyagtapasztás waterproofing: - floor: not found in floor coverings - PVC, concrete finishing wall coverings - looking plaster and stone installation and connector types of utilities, gas connection status and position of the boundary has not been introduced into the building. The building has two small, made of solid brick built chimney is. The building was formerly the electrical connections will be abolished. DESCRIPTION OF PLANNED WORKS The planned construction of the building destined Current Designation: residential building that will be demolished. The building is a classic permanent exhibition of local history and temporary exhibitions. The planned washrooms served by 20 women and 40 men visitors, the standard is met. Floor-plans Basement: storage room Ground floor: Entrance hall, exhibition spaces, a toilet, wash basins Attic: II. attic for storage to be built in phases and not to carry out regular administrative work. The exact quantities and the detailed technical description contained in the dossier.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bodrogkisfalud Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth L. út 65. Város/Község: Bodrogkisfalud Postai irányítószám: 3917 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ádám László Telefon: +36 47396056 E-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu Fax: +36 47396056 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkisfalud.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: A teljesítés helye HRSZ: 315/2. A teljesítés helye címmel: 3901 Bodrogkisfalud, Sallai utca 7. NUTS-kód: HU311
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
MEGLÉVŐ ÉPÜLET BONTÁSA A bontási terület, a bontandó épület Az épület a település magjában, a templom előterét képező teresedésről közelíthető meg. A telken csak egy épület áll. A hivatalos térképeken szereplő hátsó melléképület már nem áll, régen összeomlott. A bontandó épület a kis telek északkeleti oldalhatárán áll, 2,0-3,5 m előkerttel, 4,0-5,0 m körüli hátsókerttel. Az elbontandó építmény rendeltetése Az épület körülbelül 1930-as években épült. Az építmény rendeltetése: lakóépület. Az épület nem védett. Az építmény főbb és jellemző méretei Az épület a korban megszokott szerkezetekkel épült, A csomópontok nagyrészt takartak, ezért a szerkezeti rendszer pontos meghatározására nem nyílt mód. Az épület nyugati fele földszint + emeletes, a keleti fele kétszint magas csarnok. Falvastagságok: 50-55 cm Fesztávolságok: 4, 00 m Belmagasságok: 2, 70 m Az építmény anyagai és szerkezetei Az épület feltehetően az 1930-as években épült a kornak megszokott technikával és szerkezetekkel. Az épület alapozása feltehetően a faléval megegyező anyagú és szélességű sávalap. Az épület felmenő tartószerkezetei: sárba rakott terméskő falazat, illetve kisméretű tömör tégla tornácpillérek. Az épület födéme fagerendás pórfödém, felső oldali deszkázattal és tapasztással. A hagyományos ácsolt tetőszerkezet a fafödémmel egybeépített. Az épület meglevő anyagai és szerkezetei (amelyek teljes mértékben elbontásra kerülnek) az alábbiak: alapozás: - kő sávalap a falakkal megegyező pillérek: - kisméretű tömör tégla pillérek teherhordó falak: - sárba rakott terméskötő falazat 50-55 cm vastagságban födém: - fagerendás födém alsó és felső oldali deszkázattal, stukatúr vakolattal tetőszerkezet: - fafödémmel egybeépített üres fedélszék héjalás: - égetett kerámia hornyolt cserép homlokzati nyílászárók: - faszerkezetű ablakok es ajtók aljzat: - vasalt beton aljzat bádogos szerkezetek: - horganyzott acél lemez bádogozás hőszigetelés: - nem fellelhető, födémben agyagtapasztás vízszigetelés: - padlóban: nem fellelhető padlóburkolatok: - pvc, beton simítás falburkolatok: - vakolat és látszó kő Gépészet és a csatlakozó közművek fajtái, állapota és helyzete Az elbontandó épületben nincs központi fűtés. A földgázcsatlakozás a telekhatáron van az épületbe nem került bevezetésre. Az épület fűtését két kályha biztosította, amelyek már nincsenek meg. Az épületben két, kisméretű, tömör tégla anyagú, épített kémény van. Az elbontandó épületben vízbekötés nincs kiépítve, a bekötés a telekhatáron van. A szennyvíz állapotára is ez igaz. Az épület elektromos csatlakozása korábban megszűntetésre került. TERVEZETT ÉPÍTMÉNY LEÍRÁSA A tervezett építmény rendeltetése Az épület jelenlegi rendeltetése: lakóépület, amely elbontásra kerül. A tervezett építmény rendeltetése: kiállító épület, muzeális gyűjtemény és kismesterek hagyományőrző udvara. Az épületben klasszikus állandó helytörténeti kiállítás lesz, illetve időszaki kiállítások. Az épületbe érkezők létszáma maximálisan 20 fő. A betervezett mosdóhelyiségek kiszolgálnak 20 nő és 40 férfi látogatót, az előírásnak megfelelnek. Alaprajzi kialakítás Pinceszint: Tároló helyiségek Földszint: Előtér, kiállító terek, wc-kézmosók Tetőtér: II. ütemben beépítendő tetőtér tárolásra, illetve nem rendszeres adminisztrációs munka végzésére. A pontos mennyiségeket és a részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 38321808 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+F Konzorcium Postai cím: Felsőkert u. 59. Város/Község: Szerencs Postai irányítószám: 3900 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 38350394 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 38321808 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 38321808 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 40225806 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Keleti-út Kft (név) 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14. (cím) HU (székhely szerinti ország) Kálló Bau Kft. (név) 4320 Nagykálló, Nagykertiszőlő u. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/07/15 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
Egyéb információk
Nyertes ajánlattevő közös ajánlattevőként vett részt az eljárásban: Tagok adatai: Név: Rodia Pro Kft. Székhely: 3900 Szerencs, Felsőkert u. 59. Név: Four Road Kft. Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói u. 123.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB