« Back to Search« Back to SearchSearch » Biomass boiler II. - Magyarbánhegyes  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Biomass boiler II. - Magyarbánhegyes

  Budapest Hungary — Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Published September 16, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€256.47k
Winner
Dél-Konstrukt Zrt.
It will be built new, pre-insulated district heating pipeline between the substation and the biomass boiler. As part of the investment in the biomass central Magyarbánhegyes, Tanya institution under the number 37 placed in the courtyard fired boilers will replace the existing gas-fired district heating boilers and hot water heater delivers water through this new pipeline to the existing heating system networks. Container biomass hot water boiler main equipment and features: Suitable for large as well as nitrogen and silicon content, low ash melting fanyesedékből made of hardwood woodchip burning is safe. • application of the increased size of the ash container allows the hamuürítést week. The boiler heating circuit pressure in order to store the return of around 1.5 bar safety valve built. • The heating pipe is to be incorporated in a water-presszosztátot pressure (pressure sensor) which switches off the minimum operating pressure minus 0.3 bar under pressure and prohibits operation of the boiler. • The boiler overheating of the drinking water supply pipe network is provided with a temperature sensor operated cooling water mixing valve is prevented. • The billet is heated with boilers in the boiler at night to ensure permanent protection monitoring, because this mode of protection afforded by the water pressure is not enough pressure switch. As a heat exchanger with built-in security equivalent technical solution. The main features of district-Line: • The size of conductors: 2xDN50 / 140, 2xDN40 / 110, 2xDN25 / 90 • Make Tube: pre-insulated pipeline system ISOPLUS. • Delivered medium: hot water • Rated temperature step: 80/60 ° C • The wireless nominal pressure ratings: 6 bar • Heat source: Magyarbánhegyes placed under the Farm No 37 biomass boiler for the pipeline delivered to the heat The following institutional parts (buildings) and thermal centers found there to receive convert the heat (heating medium): - Yellow employers - employing pink - mental health building - laundry - kitchen, dining room - office-residential building - well-kept building.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Postai cím: Visegrádi utca 49 Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1132 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Juhász Roland Telefon: 0614129725 E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem x Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Magyarbánhegyes, Tanya 37, biomassza kazán létesítése II.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye, Mezőkovácsházi járás, Magyarbánhegyes, Tanya 37. NUTS-kód: HU332
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Békés Megyei Kőrös-menti Szociális Centrum magyarbánhegyesi telephelyén biomassza kazán létesítése. Az Intézmény területére konténeres biomassza kazán kerül telepítésre, amely a jelenlegi hőközponthoz csatlakozik. A hőközpont és a biomassza kazán között új, előreszigetelt távhővezeték kerül kiépítésre. A beruházás keretein belül a Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti intézmény udvarára elhelyezett központi biomassza tüzelésű kazán váltja ki a meglévő gázüzemű kazánokat és a távfűtési melegvíz új távvezetéki rendszeren keresztül juttatja el e fűtővizet a meglévő fűtési hálózatokra. Konténeres biomassza melegvízkazán főberendezései és jellemzői: • Tüzelőanyag jellege, üzembiztonság: a konténeres hőközpontban alkalmazott biomassza kazán többféle tüzelési módra alkalmas, két aknás, a hagyományos üzemmódban alkalmas darabos tüzelőanyag (hasábfa, szén, nagy méretű faapríték, stb.) eltüzelésére is. A kazán a második aknában forgórostélyos, öntisztuló égőfejjel szerelt, ezért automatikus üzemmódban alkalmas pl. agri- és fapelletek, rostált faapríték, dara vagy borsó szén tüzelésére. Alkalmas továbbá a nagy nitrogén és szilícium tartalmú, alacsony hamu olvadáspontú lombos fanyesedékből készült faapríték biztonságos eltüzelésére is. • A növelt méretű hamutároló alkalmazása lehetővé teszi a hetenként történő hamuürítést. • Kazánvédelem érdekében a kazán által vezérelt keringető szivattyú kerül beépítésre. A kazán fűtőköri nyomáshatárolása végett a visszatérő körbe 1,5 bar-os biztonsági szelep építendő. • A fűtési vezetékbe be kell építeni egy víznyomás-presszosztátot (nyomásérzékelő), amely a minimális üzemi nyomás, mínusz 0,3 bar nyomás alatt kikapcsolja, illetve tiltja a kazán működését. • A kazán túlmelegedését az ivóvíz hálózatról biztosított tápvezetékkel, egy hőfokérzékelővel működtetett hűtővíz bekeverő szeleppel akadályozzuk meg. • A kazán fahasábokkal történő fűtése estén a kazánvédelem állandó felügyelettel biztosítandó, mert ebben az üzemmódban a víznyomás-presszosztát által nyújtott védelem nem elegendő. • 95 °C feletti kazán vízhőmérséklet esetén a tűzrendészeti szabályoknak megfelelően azonnal ki kell üríteni a tűzteret. Mindezek együtt a beépített biztonsági hőcserélővel egyenértékű műszaki megoldást jelentenek. Távhővezeték főbb jellemzői: • A vezetékek mérete: 2xDN50/140, 2xDN40/110, 2xDN25/90 • Csőgyártmány: ISOPLUS rendszerű előreszigetelt vezeték. • Szállított közeg: melegvíz • Névleges hőmérsékletlépcső: 80/60 °C • A vezeték névleges nyomásfokozata: 6 bar • Hőforrás: Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatt elhelyezett biomassza kazán Az alábbi intézményrészekhez (épületekhez) kell a távvezetéken a hőt eljuttatni, illetve az ott található hőközpontokat átalakítani a hő (fűtőközeg) fogadására: - sárga foglalkoztató - rózsaszín foglalkoztató - mentálhigiénés épület - mosoda - konyha, étkező - iroda-lakóház - gondozotti épület. A részletes leírást az ajánlattételi dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 79972024 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : Az ajánlatkérő az eredménytelen eljárást követően (KÉ-10165/2015) új közbeszerzési eljárást volt kénytelen indítani és tárgyalást kellett tartania, ahol elsődlegesen az ajánlati árról, az ajánlati ár csökkentése és a BMR érték megfelelő szinten tartása érdekében a műszaki megoldások változtathatóságáról és az eredménytelen eljárás következtében kialakult szoros megvalósítási határidőről tárgyalt. Az új eljárást ajánlatkérőnek hirdetménnyel induló eljárásként kellett volna lefolytatnia az időközben ugyanazon ingatlanra vonatkozóan megindított KEOP-5.6.0. számú energetikai beruházás tárgyú projekt miatt, amivel az ajánlatkérőnek egybeszámítási kötelezettsége állt fenn. Az új eljárásban ahhoz, hogy a BMR a megfelelő pozitív eredményt adja a nyújtott támogatás összegén felül további fedezetet kellett biztosítania saját forrásból. A beruházás keretében kiépítésre kerülő biomassza kazánok leszállítására minimum 8 hét szükséges, így a megvalósításra rendelkezésre álló határidő rendkívül szűkös, a beruházás kizárólag rendkívüli sürgősséggel indítható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében és ebben az esetben is a végteljesítési határidőig rendelkezésre álló idő alatt éppen megvalósítható. A hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás lefolytatása több mint egy hónappal csökkentené a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidőt és ezzel tulajdonképpen ellehetetleníti a projekt megvalósítását. A rendkívüli sürgősséggel lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítását a fentiek alapján a rendkívül szoros megvalósítási és a forrás lehívására rendelkezésre álló határidők indokolják. A kivitelezésre olyan rövid időtartam áll rendelkezésre, hogy a határidők kizárólag rendkívüli sürgősséggel lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében tarthatóak, ezért ajánlatkérő a a Kbt. 94.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti, rendkívüli sürgősséggel induló hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítása mellett döntött.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt. Postai cím: 6724 Szeged, Gyöngytyúk utca 26. Város/Község: Szeged Postai irányítószám: 6724 Ország: HU Telefon: +36 62541762 E-mail: info@del-konstrukt.hu Fax: +36 62541763 Internetcím (URL): www.del-konstrukt.hu
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 79973589 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 79972024 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 79972024 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 106345537 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás x kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: ORSZAK-BORSOD Kft. Cím: 3527 Miskolc, Vitéz utca 2. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 106345537 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
ORSZAK-BORSOD Kft. (név) 3527 Miskolc, Vitéz utca 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) Dél-Konstrukt Zrt. (név) 6724 Szeged, Gyöngytyúk utca 26. (cím) HU (székhely szerinti ország) Atryum Invest Kft. (név) 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 220. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-410.0/B-0002
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/07/22 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
Egyéb információk
Az Atryum Invest Kft a hiánypótlási felhívás ellenére ajánlatához nem csatolta az Ajánlattételi felhívás 13.2 pontjában, a műszaki és szakmai alkalmassága alátámasztására szolgáló referencia nyilatkozatát, így a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezen túlmenően nem csatolta a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, így a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján egyéb módon sem felel meg az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB