« Back to Search« Back to SearchSearch » 2. CONTRACT MODIFICATION Bodrog Kisfaludi museum collections, and traditional craftsmen yard - building exhibition planning and design of object  Bodrogkisfalud Község Önkormányzata

2. CONTRACT MODIFICATION Bodrog Kisfaludi museum collections, and traditional craftsmen yard - building exhibition planning and design of object

  Bodrogkisfalud Hungary — Bodrogkisfalud Község Önkormányzata
Published December 7, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€122.89k
Winner
Rodia Pro Kft.;Four Road Kft
Bodrog Kisfaludi museum collections, and traditional craftsmen Station - the development of the exhibition building ÉMOP-2.1.1 / 14-2014-0001 F-identification number of "Featured tourist attractions - development and services" as part of a project called Volume: BREAKDOWN OF EXISTING BUILDING A demolition area, to be demolished The building is to be demolished building a small site in the north eastern side of the border, 2.0-3.5 m front garden, back garden of about 4.0-5.0 m. The purpose of the building demolished buildings are not protected. The main characteristics and dimensions of the building in the west half of the building ground floor + loft, two-level high in the eastern half of the hall. Wall thickness: 50-55 cm Tight Distances: 4, 00 m height: 2, 70 m of the building materials and construction of traditional timbered roof structure built on a fafödémmel. The building of existing materials and structures (which will be fully demolished) as follows: foundation - stone strip foundation equal to the walls, pillars: - small solid brick pillars load-bearing walls - mud piled crop connective walls 50-55 cm thick slab: - lower wood-beamed ceiling and the upper side deszkázattal, stukatúr plaster roof - fafödémmel a built-empty roof cladding - ceramic grooved tile facade windows - wooden windows and doors jack: - reinforced concrete floor tinker structures: - galvanized sheet metal flashings insulation: - not be found, slab agyagtapasztás waterproofing: - floor: not found in floor coverings - PVC, concrete finishing wall coverings - looking plaster and stone installation and connector types of utilities, gas connection status and position of the boundary has not been introduced into the building. The building has two small, made of solid brick built chimney is. The building was formerly the electrical connections will be abolished. DESCRIPTION OF PLANNED WORKS The planned construction of the building destined Current Designation: residential building that will be demolished. The building is a classic permanent exhibition of local history and temporary exhibitions. The planned washrooms served by 20 women and 40 men visitors, the standard is met. Floor-plans Basement: storage room Ground floor: Entrance hall, exhibition spaces, a toilet, wash basins Attic: II. attic for storage to be built in phases and not to carry out regular administrative work. The exact quantities and the detailed technical description contained in the dossier. Contracting draw attention to, things to equivalent megajánlása equivalence for the tenderers must demonstrate its offer.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Bodrogkisfalud Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth L. út 65. Város/Község: Bodrogkisfalud Postai irányítószám: 3917 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ádám László Telefon: +36 47396056 E-mail: bodrogkisfalud@bokihiva.t-online.hu Fax: +36 47396056 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogkisfalud.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Rodia Pro Kft. Postai cím: Felsőkert u. 59. Város/Község: Szerencs Postai irányítószám: 3900 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): Hivatalos név: Four Road Kft Postai cím: Kállói u. 123. Város/Község: Nyíregyháza Postai irányítószám: 4405 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozósái szerződés a Bodrogkisfaludi muzeális gyűjtemény és kismesterek hagyományőrző udvara - kiállító épület tervezése és kialakítása az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók - és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye HRSZ: 315/2. A teljesítés helye címmel: 3901 Bodrogkisfalud, Sallai utca 7. NUTS-kód HU311
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/14 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Bodrogkisfaludi muzeális gyűjtemény és kismesterek hagyományőrző udvara - kiállító épület kialakítása az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók - és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében Mennyisége: MEGLÉVŐ ÉPÜLET BONTÁSA A bontási terület, a bontandó épület Az épület a település magjában, a templom előterét képező teresedésről közelíthető meg. A telken csak egy épület áll. A hivatalos térképeken szereplő hátsó melléképület már nem áll, régen összeomlott. A bontandó épület a kis telek északkeleti oldalhatárán áll, 2,0-3,5 m előkerttel, 4,0-5,0 m körüli hátsókerttel. Az elbontandó építmény rendeltetése Az épület körülbelül 1930-as években épült. Az építmény rendeltetése: lakóépület. Az épület nem védett. Az építmény főbb és jellemző méretei Az épület a korban megszokott szerkezetekkel épült, A csomópontok nagyrészt takartak, ezért a szerkezeti rendszer pontos meghatározására nem nyílt mód. Az épület nyugati fele földszint + emeletes, a keleti fele kétszint magas csarnok. Falvastagságok: 50-55 cm Fesztávolságok: 4, 00 m Belmagasságok: 2, 70 m Az építmény anyagai és szerkezetei Az épület feltehetően az 1930-as években épült a kornak megszokott technikával és szerkezetekkel. Az épület alapozása feltehetően a faléval megegyező anyagú és szélességű sávalap. Az épület felmenő tartószerkezetei: sárba rakott terméskő falazat, illetve kisméretű tömör tégla tornácpillérek. Az épület födéme fagerendás pórfödém, felső oldali deszkázattal és tapasztással. A hagyományos ácsolt tetőszerkezet a fafödémmel egybeépített. Az épület meglevő anyagai és szerkezetei (amelyek teljes mértékben elbontásra kerülnek) az alábbiak: alapozás: - kő sávalap a falakkal megegyező pillérek: - kisméretű tömör tégla pillérek teherhordó falak: - sárba rakott terméskötő falazat 50-55 cm vastagságban födém: - fagerendás födém alsó és felső oldali deszkázattal, stukatúr vakolattal tetőszerkezet: - fafödémmel egybeépített üres fedélszék héjalás: - égetett kerámia hornyolt cserép homlokzati nyílászárók: - faszerkezetű ablakok es ajtók aljzat: - vasalt beton aljzat bádogos szerkezetek: - horganyzott acél lemez bádogozás hőszigetelés: - nem fellelhető, födémben agyagtapasztás vízszigetelés: - padlóban: nem fellelhető padlóburkolatok: - pvc, beton simítás falburkolatok: - vakolat és látszó kő Gépészet és a csatlakozó közművek fajtái, állapota és helyzete Az elbontandó épületben nincs központi fűtés. A földgázcsatlakozás a telekhatáron van az épületbe nem került bevezetésre. Az épület fűtését két kályha biztosította, amelyek már nincsenek meg. Az épületben két, kisméretű, tömör tégla anyagú, épített kémény van. Az elbontandó épületben vízbekötés nincs kiépítve, a bekötés a telekhatáron van. A szennyvíz állapotára is ez igaz. Az épület elektromos csatlakozása korábban megszűntetésre került. TERVEZETT ÉPÍTMÉNY LEÍRÁSA A tervezett építmény rendeltetése Az épület jelenlegi rendeltetése: lakóépület, amely elbontásra kerül. A tervezett építmény rendeltetése: kiállító épület, muzeális gyűjtemény és kismesterek hagyományőrző udvara. Az épületben klasszikus állandó helytörténeti kiállítás lesz, illetve időszaki kiállítások. Az épületbe érkezők létszáma maximálisan 20 fő. A betervezett mosdóhelyiségek kiszolgálnak 20 nő és 40 férfi látogatót, az előírásnak megfelelnek. Alaprajzi kialakítás Pinceszint: Tároló helyiségek Földszint: Előtér, kiállító terek, wc-kézmosók Tetőtér: II. ütemben beépítendő tetőtér tárolásra, illetve nem rendszeres adminisztrációs munka végzésére. A pontos mennyiségeket és a részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A szerződés típusa: Építési beruházás, Kivitelezés és Tervezés, valamint Tervezői művezetésre irányuló szerződés.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 38321808 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/10/30 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/07/15 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15717 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/19 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (Kbt. 122.§ (7) bek) a) folytatott le „Bodrogkisfaludi muzeális gyűjtemény és kismesterek hagyományőrző udvara - kiállító épület tervezése és kialakítása az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú „Kiemelt turisztikai attrakciók - és szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt keretében” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - 2015. augusztus 14-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött. 2. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés rendben megkezdődött. 3. Felek rögzítik, hogy alapszerződésüket 2015. 10. 30. napjával módosították a finanszírozás-váltás okán, továbbá a teljesítési határidő vonatkozásában. 4. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó 2015. 11. 20. napján kelt nyilatkozatában ismételt akadályközlést közölt arra tekintettel, hogy a Megrendelő érdekkörébe tartozó közműbekötések és az ezt megelőző közműegyeztetések elhúzódtak, így az ún. negatív vízmintát Vállalkozó nem tudja teljesíteni a módosított befejezési határidőre, így szükséges a szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában. Vállalkozó a korábban módosított teljesítési határidő további 20 nappal történő meghosszabbítását javasolta 2015. 12. 10-re. 5. A műszaki ellenőr az építési naplóba tett bejegyzéssel a vállalkozó akadályközlését elfogadta és szintén javasolta a teljesítési határidő 2015. 12. 10-re történő módosítását. 6. Felek kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a Ptk. szabályai szerint a jogosulti késedelem a kötelezetti késedelmet kizárja, de a Kbt. eljárás és teljesítés dokumentálására vonatkozó rendelkezése okán - pusztán a fenti okból - döntöttek a formális szerződésmódosítás mellett. 7. Felek a fentiek okán az alapszerződésük 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják egyező akaratnyilvánítással: „1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határidejét 2015. december 10. napjában határozzák meg.” Eredeti szerződéses feltétel: 1. Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határideje 2015. október 30. napjában határozzák meg azzal, hogy amennyiben Megrendelő Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelme elutasításra kerül, a szerződés teljesítési határideje 2015. szeptember 30. napja. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben Megrendelő Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelme elutasításra kerül, a rögzített határidő (2015. szeptember 30.) elegendő a szerződés teljesítéséhez.
A módosítás indoka
4. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó 2015. 11. 20. napján kelt nyilatkozatában ismételt akadályközlést közölt arra tekintettel, hogy a Megrendelő érdekkörébe tartozó közműbekötések és az ezt megelőző közműegyeztetések elhúzódtak, így az ún. negatív vízmintát Vállalkozó nem tudja teljesíteni a módosított befejezési határidőre, így szükséges a szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában. Vállalkozó a korábban módosított teljesítési határidő további 20 nappal történő meghosszabbítását javasolta 2015. 12. 10-re.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/20 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
Egyéb információk
Közös ajánlattevő neve: R+F Konzorcium Ajánlattevő székhelye: 3900 Szerencs, Felsőkert u. 59. Tagok adatai: Név: Rodia Pro Kft. (Konzocium vezető) Székhely: 3900 Szerencs, Felsőkert u. 59. Név: Four Road Kft. (kozorciumi tag) Székhely: 4405 Nyíregyháza, Kállói u. 123.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
Nyertes ajánlattevő a feltételeket elfogadja.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB