« Back to Search« Back to SearchSearch » Polyclinic gas boiler  Szent Lázár Megyei Kórház

Polyclinic gas boiler

   Hungary — Szent Lázár Megyei Kórház
Published March 10, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€40.34M
Winner
CSE+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft
Polyclinic gas boiler

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház Nemzeti azonosítószám: AK16162 Postai cím: Füleki út 54-56 Város: Salgótarján NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3100 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina Telefon: +36 32522010 E-mail: sztlazar@globonet.hu Fax: +36 32522025 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.szlmk.hu
Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb tevékenység: I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház Rendelőintézet önálló fűtési rendszerének kialakítására. (kódszámÁEEK_OEP_EMMI-2016/1)
Hivatkozási szám:
Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40 339 136 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt) vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház Rendelőintézet önálló fűtési rendszerének kialakítására. (kódszámÁEEK_OEP_EMMI-2016/1)
Rész száma: 1
További CPV-kód(ok)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45333000-0
A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki út 54-56
A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház Rendelőintézet önálló fűtési rendszerének kialakítására. (kódszámÁEEK_OEP_EMMI-2016/1) A beruházás tervdokumentációját műszaki leírását és költségvetését részletesen a 3. kötet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (hó) 5 2 Teljesítési határidő 5 Költség szempont – x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár / Súlyszám: 10 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem Opciók leírása:
Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma:
További információ
IV. szakasz: Eljárás
Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás Nyílt eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében) Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás Versenypárbeszéd Innovációs partnerség Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház Rendelőintézet önálló fűtési rendszerének kialakítására. (kódszám:ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1) Szerződés/rész odaítélésre került igen V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ A befejezetlen eljárás oka A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették Az eredménytelenség indoka: A szerződés megkötését megtagadták V.2 Az eljárás eredménye
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0 A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CSE+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 101. Város: Egyházasdengeleg NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: 3043 Ország: HU E-mail: csplussze@freemail.hu Telefon: +36 309733150 Internetcím(ek): (URL) Fax: +36 32480426 A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14804508-2-12 A nyertes ajánlattevő Kkv igen
A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40 011 134 (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) A szerződés/rész végleges összértéke: 40 339 136 vagy A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem: (keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan) (dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke) (keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF Arány: % A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés
Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió nem Európai Unió
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím(ek): (URL) Fax: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv Ellenszolgáltatás összege Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Az ajánlattevők neve és címe
Hivatalos név: GENERALBAU CENTER Kft. Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Üllői út 53. I. em 13 Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1091 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24907114-2-43 Hivatalos név: CSE+E Épületgépészeti és Szolgáltató Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Rákóczi út 101. Város: Egyházasdengeleg NUTS-kód: HU313 Postai irányítószám: Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14804508-2-12 Hivatalos név: WOLF-THERM Kft Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Nagy Lajos Király út 125. 1-em. Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1142 Ország: HU Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12703487-2-42 VI. szakasz: Kiegészítő információk
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja
2016/12/16 (éééé/hh/nn)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok
Szerződéses feltételként Értékelési szempontként x Műszaki leírásrészeként Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok
Szerződéses feltételként Értékelési szempontként Műszaki leírás részeként Alkalmassági feltételként Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
Fenntartott szerződés
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
E hirdetmény feladásának dátuma 2017/02/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 súlyszám helyett fontosság is megadható 21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB