« Back to Search« Back to SearchSearch » The Bihar County Government Office in Debrecen, Market u. 42-48. c. Energy II to develop the building below.  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

The Bihar County Government Office in Debrecen, Market u. 42-48. c. Energy II to develop the building below.

  Debrecen Hungary — Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Published December 28, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
The Bihar County Government Office in Debrecen, Market u. 42-48. c. energy buildings under development "project implemented under Law [EEOP 5.6.0 / 12-2013-0046] works, complementing the previous design: Architecture - Building 1: Air yard Warmth (2.63 mx 1.62 m size 22, 26 m high) + guard preparation, in addition to thermal insulation of buildings tetőkijáró (Overall Size 5.32 x 4.44), rotating lift machine room heat insulation (Overall Size 5.38 x 7.03 m); - The second building: In addition to thermal insulation of buildings tetőkijáró (4.30 x 2.10m Overall Size) - Building 3: Preparation of 8-cm-thick insulation wall 8 doorway garage demolition, new location, 7 door demolition, new housing, 22 pieces Breakdown new window placement, placement RWA 43 pieces, 15 pieces placement constraints, 19 pcs basement window guard rail placement of roof top rainwater roof structures ell. Isolation. Building Services: Building 1, on top of the existing chiller remaining connecting cables for demolition, due to the increase in floor heat insulation above the snow line, and construction of new connection lines. Supply of 30 pieces of outdoor air conditioning units vibration damper. Solar Power: Positioning the 2 and 3 buildings with flat roof 40 kWp photovoltaic system.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Postai cím: Piac utca 54. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott Telefon: +36 52504102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Fax: +36 52504105 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Piac u. 42-48. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése II.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. (hrsz.: 9058) NUTS-kód: HU321
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Piac u. 42-48. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” tárgyú projekt [KEOP-5.6.0/12-2013-0046] keretében megvalósult munkák, a korábbi kivitelezés kiegészítése: Építészet: - 1. épület: légudvar hőszigetelése (2,63 m x 1,62 m méretű 22,26 m magas) + védőtető készítése, tetőkijáró felül építmény hőszigetelése (külmérete 5,32 x 4,44), körforgó felvonó gépház hőszigetelése (külmérete 5,38 x 7,03 m); - 2. épület: tetőkijáró felül építmény hőszigetelése (külmérete 4,30m x 2,10m), - 3. épület: kapualj oldalfal 8 cm vastagságú hőszigetelés készítése 8 db garázskapu bontás, új elhelyezés, 7 db ajtó bontás , új elhelyezés, 22 db ablak bontás új elhelyezés,43 db távnyitó elhelyezés,15 db korlát elhelyezés, 19 db pinceablak + védőrács elhelyezés Tető felülépítmények födémének csapadékvíz ell. szigetelése. Épületgépészet: Az 1. épület tetején a meglévő megmaradó folyadékhűtő csatlakozó vezetékeinek elbontása, megemelése a födém hőszigetelése miatt a hóhatár fölé, majd új csatlakozó vezetékek kiépítése. 30 db klíma kültéri egységek rezgés csillapítóval való ellátása. Napelem: A 2. és 3. lapostetős épületre 40 KWp napelemes rendszer elhelyezése.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45453100-8 További tárgyak: 45421100-5 45320000-6 45321000-3 45331220-4 09331000-8
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 54747181 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám 1. Az ajánlati ár (nettó, Ft) 60 2. Késedelmi kötbér mértéke (min. 100.000. Ft/naptári nap, max. 250.000. Ft/naptári nap) 20 3. Az elkészült kivitelezés tekintetében átvállalja-e az eredeti szerződés szerinti munkákra vonatkozó 60 hónapos jótállást? [igen - nem] 20 VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt. Postai cím: Simonffy u. 34-36. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4025 Ország: HU Telefon: +36 52507200 E-mail: vallalkozas@hunep.hu Fax: +36 52507261 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 38548369 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 54747181 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 54747181 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 54747181 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás kisvállalkozás x középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (név) 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Piac u. 42-48. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése” [KEOP-5.6.0/12-2013-0046]
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: x szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB