« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on the contract amendment - Public Buildings Energy Modernization  Demecser Város Önkormányzata

Information on the contract amendment - Public Buildings Energy Modernization

  Demecser Hungary — Demecser Város Önkormányzata
Published December 9, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€328.55k
Winner
Nyírépszer Hungária Kft.
Carrying out construction works related Demecser City public buildings energy modernization of public buildings and buildings flanking insulation of doors and structures of the energy characteristics of buildings on the definition of 7/2006. According to the requirements of Annex 5. (V. 24.) TNM. 1.Polgármesteri Office Building "B" (4516 Demecser, 2-4 Szent István u..) The entire surface to be insulated façade: 485 m2 to replace the entire surface of windows: total surface area of ​​69 m2 to be insulated floor: 2 530 m2 building Public Employment (4516 Demecser, High-u total surface of 14) to be insulated facade. total surface area of ​​193 m2 to replace windows: total surface area of ​​22 m2 to be insulated roof 212 m2 3 Police Station (4516 Demecser, Szent István u 6) The total area to be insulated facade. 240 m2 to replace windows total surface area: total surface area of ​​36 m2 to be insulated floor 312 m2 4 Demecser Education Centre General total surface area of ​​education (4516 Demecser, Szabolcs leader utca 8.) to be insulated facades: The total surface area of ​​586 m2 to replace windows: total surface area of ​​130 m2 to be insulated floor: 679 m2 the entire surface of the fifth Community Centre (4516 Demecser, Chief Szabolcs utca 6) to be insulated facades: The total surface area of ​​997 m2 to replace windows: total surface area of ​​99 m2 to be insulated floor: 744 m2 6. Central Medical Assistance (4516 Demecser, Peace Street 2 / a. total surface area) to be insulated facade of 237 m2 to replace doors and windows total surface: the total surface area of ​​24 m2 to be insulated floor: 158 m2

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Demecser Város Önkormányzata Postai cím: Kétezer-egy tér 1. Város/Község: Demecser Postai irányítószám: 4516 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Váradi László Telefon: +36 42533500 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com Fax: +36 42533509 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.demecser.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft. Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3/7. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1047 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bíró Márton ügyvezető Telefon: +36 52520820 E-mail: info@nyirepszer.hu Fax: +36 52520821 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Középületek energetikai korszerűsítése
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Polgármesteri Hivatal „B” épület (4516 Demecser, Szent István u. 2-4.) Közfoglalkoztatási épület (4516 Demecser, Nagy u. 14.) Rendőrőrs (4516 Demecser, Szent István u. 6.) Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola (4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 8.) Művelődési Ház (4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 6.) Központi Orvosi Ügyelet (4516 Demecser, Béke utca 2/a.) NUTS-kód HU323
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/04 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Demecser Város középületeinek energetikai korszerűsítése Középületek épület határoló- és nyílászáró szerkezeteinek hőszigeteléséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott követelmények szerint. 1.Polgármesteri Hivatal „B” épület (4516 Demecser, Szent István u. 2-4.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 485 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 69 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 530 m2 2. Közfoglalkoztatási épület (4516 Demecser, Nagy u. 14.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 193 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 22 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 212 m2 3. Rendőrőrs (4516 Demecser, Szent István u. 6.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 240 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 36 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 312 m2 4. Demecser Oktatási Centrum Általános Iskola (4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 8.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 586 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 130 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 679 m2 5. Művelődési Ház (4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 6.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 997 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 99 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 744 m2 6. Központi Orvosi Ügyelet (4516 Demecser, Béke utca 2/a.) Szigetelendő homlokzat teljes felülete: 237 m2 Cserélendő nyílászárók teljes felülete: 24 m2 Szigetelendő födém teljes felülete: 158 m2
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45321000-3 További tárgyak: 45421100-5
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 103395000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/11/16 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/12/15 (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/06/17 (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18608 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/12 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Eredeti szerződéses feltétel: 5.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatásból megvalósuló projekt elszámolási módja közvetlen szállítói finanszírozás. 7.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2015. november 16. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja. Módosított szerződéses feltétel: 5.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatásból megvalósuló projekt elszámolási módja utófinanszírozás. 7.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2015. november 30. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja.
A módosítás indoka
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos eljárásrend szerint, amennyiben az utolsó szállítói finanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylés várhatóan nem kerül benyújtásra 2015. október 31-ig, utófinanszírozású elszámolási mód alkalmazása szükséges. Megrendelő a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként rögzítette a projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötését. A támogatási szerződés megkötésének - a szerződéskötéskor előre nem látható módon - történő elhúzódása miatt szükségessé vált a teljesítési határidő módosítása.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
Egyéb információk
Projektazonosító: KEOP-5.7.0/15-2015-0142 Középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a tájékoztató közzétételével egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB