« Back to Search« Back to SearchSearch » TSZM - Catering  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

TSZM - Catering

  Eger Hungary — Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Published April 19, 2017
|
Notice type
Additional information
Value
€6.39M
Winner
Pensió 17 Kft.
Eger County-City business contracts for specified institutions.
Part 1 - Primary schools: The exact number of doses specified in the tender documents
Capacity: 3465 people
Part 2 - secondary: exact dose determined by the number of tender documents.
Capacity: 3520 people
In return 2 billion Huf

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Dobó tér 2. Város/Község: Eger Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr Bánhidy Péter Telefon: +36 36523700 E-mail: jogi@ph.eger.hu Fax: +36 36523786 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pensió 17 Kft. Postai cím: Kőér u. 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1103 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Közétkeztetési feladok ellátása Eger MJV Önkormányzata részére.
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 17 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Eger NUTS-kód HU312
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2006/08/11 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés Eger megyei jogú város meghatározott intézményei részére. 1-es rész - általános iskolák: pontos adagszám az ajánlati dokumentációban meghatározv Kapacitás: 3465 fő 2-es rész - középiskolák: pontos adagszám az ajánlati dokumentációban meghatározva. Kapacitás: 3520 fő Ellenszolgáltatás 2.000.000.000 Huf
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 55524000-9
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 2000000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 120 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám szolgáltatási ár 13 mintaétlap megfelelősége 30 bérleti díj mérték 10 hibás teljesítési kötbér 4 ártartás ideje 3 ártartás mértéke 3 egyéb (hétvégi szolgáltatás) 2 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13108 / 2006 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2006/06/12 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18451 / 2006 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2006/08/23 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése alapján a szerződést a szolgáltatás ellátására vonatkozó új közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés aláírását követő 20. napig meghosszabbítják, azzal a feltétellel, hogy a szerződés-hosszabbítás alatt fizetendő ellenérték nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át. A szerződés 9. pontjának 2. bekezdése az alábbiakra módosul: A szolgáltatási díj: a megrendelő Önkormányzat által rendeletben elfogadott nettó nyersanyagnorma 162%-a + a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó.
A módosítás indoka
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése alapján a szerződést a szolgáltatás ellátására vonatkozó új közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés aláírását követő 20. napig meghosszabbítják a közétkeztetés folyamatos biztosítása érdekében.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/12/22 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A szerződés módosítását elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB