« Back to Search« Back to SearchSearch » TEE - "Contract of the Company" Complex corporate technology development of micro, small and medium-sized businesses opened within the framework of subjects GOP-2.1.1-11 / B-number of projects from 2012 to 0143 vehicle storage building color construction works to carry out "  "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság

TEE - "Contract of the Company" Complex corporate technology development of micro, small and medium-sized businesses opened within the framework of subjects GOP-2.1.1-11 / B-number of projects from 2012 to 0143 vehicle storage building color construction works to carry out "

  Eger Hungary — "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Published November 13, 2015
|
Notice type
Award notice
The height dimensions of color - had to be synchronized with the existing workshop of its continuation in the form of new colors - according to client needs. Since the fall color interior, this solves the demolition. The new well will be the color south end of the south side of the new access road. 10 The new framework will ensure public access to the machines to be placed under the roof. The east side of a retaining wall color is bounded above which frames the outstretched cantilevered beams provide the roof stretching. Thus, the retaining walls Misa's father and columns frame the basic blocks can be placed independently of each other. The manufacturer of structural frames and prepares the necessary product plans based on the static dimensioning. With the addition of on-site waste treatment process taking place. The building - built floor area: 2801.5 m2 existing extensions: 818.5 m2 in total: 3,620.0 m2 - room area: 747.00 m2 - accession terrain + 0,45 - 0,00 m #; - Ground floor lines + 0.45 = 163.55 m asl; - Eaves height of + 4.00 and + 4.71 m. The plot - the size of 13 271 m2; - Built-in: existing extensions 21.1% 6.2% Total: 27.3%; - Of public utilities: paved roads, storm sewer, water, sewer, electricity, telephone, gas. The retaining wall terméskőburkolatát to win back what the new paving inside retaining wall can be used. Top of retaining walls - vízorros shaped - made of stone, concrete or reinforced fedkövet should be placed on silicon kifugázással. The retaining walls from the top of the east side of the barrier purlins, while the south side was initially only 60 cm high security guard must create an overlap between the columns frame, welded hollow sections between the reinforcing steel mesh columns. The floors of color - compacted rubble - reinforced applied screed, asphalt pavement provides. The electrical supply to the existing workshops conducted further be ensured. The floor of the same color get connected to the asphalt cover color, bridging differences ramp. All the collected rainwater will be connected in the middle of the site extending existing stormwater drainage system and routed to the recipient Sand Street. A detailed technical description of the tender documents and annexes included. In addition, the contractor is also responsible for building even preparing any necessary plans, obtaining all regulatory permits, if necessary, they are an extension of the deadline until the end of the implementation period and, if necessary, amendment of existing licenses. Based 23.) Govt. § 26 (6) accepts everything with an equivalent product. Contracting this segment stipulates that the entrepreneur lump sum contract type.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság Postai cím: Homok utca 26 Város/Község: Eger Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Jakab Zoltán Telefon: +36 36513200 E-mail: jakab.zoltan@varosgondozaseger.hu Fax: +36 36513211 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb x
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Városgondozás Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
„Vállalkozási Szerződés a „Komplex Vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú GOP-2.1.1.-11/B-2012-0143 számú projekt keretén belül nyitott gépjármű tároló szín építési kivitelezési munkáinak elvégzésére”
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Eger, Homok út 26. - 10375. hrsz-ú ingatlan NUTS-kód: HU312
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A tervezési terület a vasút védőtávolságán kívül esik. A telephely középvonalában húzódó, Észak-Dél tengelyű műhelyépület folytatásába kerül az új szín. A szín magassági méreteit - építtető igénye szerint - a meglévő műhelyével kellett szinkronba hozni, annak folytatását képezze az új szín. A szín déli részének helyén egy kisebb méretű, nem túl jó állapotú raktárépület áll, ami elbontásra kerül (saját munkavégzéssel), amihez bontási engedély nem szükséges. A telken jelenleg álló támfal már megmozdult, állapota nem megnyugtató, részben már bedőlt. Mivel a szín belső terébe esik, az elbontása ezt megoldja. A jelenlegi támfal előtt korábban üzemanyagtöltő állomást üzemeltettek a gépek ellátására. Ez megszűnt már korábban (a kútfejek megszüntetését Építtető - külön eljárás keretében - intézi), csak a tartályok maradnak a földben, tüzivíz tárolása céljából. A telepen egy új, mobil - RH ECO 10/L-M típusú - benzinkutat telepítenek majd (külön engedélyezési eljárás alapján!) a saját járművek ellátására. Az új kút a szín déli végébe kerül majd, az új feltáró út déli oldalára. Az új színt a meglévő épülettől eltartott keretállással kezdtük, túlnyújtott szelemenekkel biztosítva a kapcsolatot. A 10 új keretköz biztosítja az elhelyezni kívánt gépek bejutását a tető alá. Az utolsó keret után szintén eltartva egy támfal zárja le a déli oldalt. A szín keleti oldalát is egy támfal határolja, ami fölé a keretek konzolosan kinyújtott gerendái biztosítják a tető megnyújtását. Így a támfalak sávalapjai és a keretoszlopok alaptömbjei egymástól függetlenül elhelyezhetők. A támfalakról és a keretek alapozásáról statikus kiviteli terv készül. A keretekről a szerkezet gyártója készíti el a szükséges gyártmányterveket, a statikus méretezés alapján. A telephely csapadékvíz hálózatába kell bekötni az épületről lejövő vizeket, a támfalak mögött felgyűlő csapadékkal együtt. Az épület keleti oldala mentén, a kiépítésre kerülő új, aszfaltos szerviz útig terjedő részt hulladékudvar részére - konténer tárolás céljára - szilárd betonburkolattal látják el (nem építési engedély köteles!). A szerviz út túloldalán egy technológiai berendezés, HTK-H telepített présfej és a hozzá kapcsolódó TT-10 10 m3-es láncos-emelős tároló tartály kap helyet, szilárd burkolaton. Ezzel kiegészítve a telephelyen zajló hulladékkezelés folyamatát. Az épület - beépített alapterülete: meglévő 2.801,5 m2 bővítmény: 818,5 m2 összesen: 3.620,0 m2 - helyiség alapterülete: 747,00 m2 - terepcsatlakozása + 0,45 - # 0,00 m; - földszinti padlóvonala + 0,45 m = 163,55 mBf; - eresz magassága + 4,00 és + 4,71 m. A telek - mérete 13.271 m2; - beépítettsége: meglévő 21,1 % bővítmény: 6,2 % összesen: 27,3 %; - közművesítettsége: burkolt út, csapadékcsatorna, víz, szennyvízcsatorna, villany, telefon, gáz. A raktár és a támfal bontásából kikerülő hulladékokat Építtető az üzemeltetésében működő szemétlerakó, illetve inert hulladékkezelő telepen helyezi el és semlegesíti. A támfal terméskőburkolatát vissza kell nyerni, amit az új támfal belső burkolásához lehet felhasználni. A keleti határát - statikus terv szerinti - terméskő burkolatos súlytámfal zárja le. A déli oldalon - statikus terv szerinti - terméskő burkolatos szögtámfalat kell készíteni. A támfalak tetejére - vízorros kiképzésű - műkő, vagy vasalt beton fedkövet kell fektetni, szilikon kifugázással. A támfalak tetejétől a keleti oldalon a záró szelemenig, míg a déli oldalon kezdetben a fedésig, a keretoszlopok között csak 60 cm magassággal biztonsági védőrácsot kell készíteni, zártszelvény oszlopok közötti, hegesztett betonacél hálóból. A szín padozatát - tömörített kavicságyazaton - vasalt aljzatbetonra felhordott, aszfalt burkolat biztosítja. A szín csak általános világítással lesz ellátva, a csarnok tartószerkezetéhez rögzített tartóvázzal. Az elektromos ellátást a meglévő műhelyekből továbbvezetve lehet biztosítani. A szín padlózatával megegyező aszfalt burkolatot kap a színhez kapcsolódó, szintkülönbséget áthidaló rámpa is. A keletkező csapadékvíz az épület nyugati oldalán húzódó csapadék csatornába köthető be, a lefolyó csatornákból összegyűjtve. Az épület keleti és déli oldalán a felszíni vizeket összegyűjtő beton folyóka húzódik. A támfalak talpánál drain rendszer vezeti ki a támfalakat támadó, felszín alá bejutó vizeket. Minden összegyűjtött csapadékvíz a telephely közepén húzódó, meglévő csapadékvíz csatornába lesz bekötve és kivezetve a Homok utcai befogadóba. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei tartalmazzák. Ezen kívül vállalkozó feladatát képezi az építéshez még esetlegesen szükséges tervek elkészítése, összes hatósági engedély beszerzése, szükség esetén azok határidejének meghosszabbítása a kivitelezési időszak végéig, valamint szükség esetén a meglévő engedélyek módosítása. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának szerződésszerű megvalósításához szükségesek. Ajánlatkérő e körben rögzíti, hogy a megkötött vállalkozói szerződés átalányáras típusú. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 További tárgyak: 45100000-8 45110000-1 45112000-5 45200000-9 45210000-2 45213200-5
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
nem
Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka
A közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 76 § d) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította. A GOP-2.1.1-11/B-2012-0143 azonosító számú projekt keretében fedezethiány miatt lényeges elem megvalósítása hiúsult meg, melyre tekintettel ajánlatkérő a támogatási szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit teljesíteni nem volt képes. A támogatási szerződés módosítása nem jött létre, melyre tekintettel a felhívásban foglaltakkal összhangban ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére képtelenné vált.
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Variabau Kft. (név) 3300 Eger, Szarvas Gábor u. 1. fsz. 1. (cím) HU (székhely szerinti ország) Verzió 2000 Kft. (név) 3300 Eger, Kárpát út 11. (cím) HU (székhely szerinti ország) CASIA BUILD Kft. (név) 3300 Eger, Donát út 15. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: GOP-2.1.1.-11/B-2012-0143
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/08/25 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB