« Back to Search« Back to SearchSearch » Purchase Contract Change-mounted chassis and bodywork of the Non-Profit School Sports Association for Sport and Leisure  Sport Suli Közhasznú Szabadidősport Egyesület

Purchase Contract Change-mounted chassis and bodywork of the Non-Profit School Sports Association for Sport and Leisure

  Budapest Hungary — Sport Suli Közhasznú Szabadidősport Egyesület
Published November 11, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€84.95k
Winner
Euro Commercial Kft.
Purchase of chassis and mounted superstructure two pieces of vehicle export planning, licensing and marketing place finish to the contracting authority as follows: a 3500 kg gross vehicle weight, Al-Ko ("or equivalent") chassis, 2 axles, each axle brakes, overrun brake, tandem axle chassis, which AlMg3 alloy truss structure with 35mm wall thickness of body structure is adhesive technology, assembled, stiff joints deprivation of the following characteristics: Chassis: - with Al-Ko chassis ("or equivalent"), two axles, each axle brakes, overrun brake, tandem chassis, whose length is 7400 mm min without pulling stem, up to 8055 mm, a minimum width of 2450 mm up to 2500 mm. - Vonóhorgos designed for towing. - The chassis is made of galvanized steel structures, felépítményezésre prepared. - The electrical system is 12-24-inch dual system allowing a person with a truck and trailer operation. - Lighting and beacon system in accordance with the provisions of the Highway Code. - Mudflaps. - Requirements with Robust leveling insurance Vehicle body: all city functions as character drawing is part of the documentation developed (Warehouse, 2 bath space, corridor, 2 WC toilet, kitchen, closet) design and furnishing, the means to provide for equipment operation in the description connecting tent structures defined: height from the ground to a minimum of 2950 mm, maximum 3000 mm composite sandwich structure of the roof, prepared vacuum technology. The connecting structures, pre-fabricated aluminum structures. To access corridor folding performer should be given the necessary cover to be used for proof of consultation with the relevant authorities. - Compliance with European automotive standards, water-resistant rubber seals. Equipment: - Basic equipment: THETFORD type or equivalent technical characteristics Toilet (chemical broken down), wash basins, break-resistant Shower, faucets, water, gas, network fittings, water tanks are not drinking water quality tanks, 400l capacity (built into the floor), switches, water pump , / electric and gas-powered refrigerator a minimum of 120 liters inner capacity, stainless steel sink with drip tray, two fried dough LPG-fueled stove, a minimum of 17 liters capacity microwave. - Level meter electronics, CO indicator. - Gas instantaneous hot water in the kitchen and showers. In Aggregátorról and external 220 V mains supply connection established - the first external storage cupboard - two shelves 2 doors. Corean worktop ("or equivalent"). Mechanical engineering: - The electrical system is attached to a fire tube from the source to the consumer electrical system uninterrupted, provided that each consumer individually. The sewage separate, closed system with a separate drain. - The gas system according to automotive standards copper pipe system built up the necessary certificates. Tent Structure: The waterproof outer tent structure measured side walls and rear wall of a minimum width of 3600 mm up to 4000 mm. - Warranty 3 years from the date of the rate structure of the vehicle for successful technical delivery and acceptance, the built-in devices according to the general warranty conditions for an individual asset. - Export planning, licensing, registration

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Sport Suli Közhasznú Szabadidősport Egyesület Postai cím: Csalogány utca 14-18. B. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1015 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Lorschy András Telefon: 36307793123 E-mail: lazatabor@gmail.com Fax: 36 26536064 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Euro Commercial Kft. Postai cím: Hársfa u. 16. Város/Község: Zsámbék Postai irányítószám: 2072 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság x Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Alváz és ráépített felépítmény beszerzése a Sport Suli Közhasznú Szabadidősport Egyesület részére az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0026 , valamint az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0135 és a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0042 azonosító számú projektek keretében
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Sport Suli Közhasznú Szabadidősport Egyesület székhelye (1015 Budapest, Csalogány utca 1418. B. épület 7/25.) NUTS-kód HU101
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/18 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
2 darab jármű alváz és ráépített felépítmény beszerzése kiviteli tervezéssel, engedélyezéssel és forgalomba helyezéssel az ajánlatkérő részére az alábbiak szerint: 2 db max. 3500 kg össztömegű, Al-Ko („vagy azzal egyenértékű”) futóművel ellátott, 2 tengelyes, minden tengelyen fékezett, ráfutófékes, tandem tengelyes alváz, melyre AlMg3 ötvözetű, rácsos szerkezetű, 35mm falvastagságú felépítmény szerkezet kerül ragasztásos technológiával összeszerelve, merev kötések nélkülözésével az alábbi tulajdonságokkal: Alváz: - Al-Ko futóművel („vagy azzal egyenértékű”) ellátott, 2 tengelyes, minden tengelyen fékezett, ráfutófékes, tandemtengelyes alváz, melynek vonószár nélküli hossza minimum 7400 mm, maximum 8055 mm, szélessége minimum 2450 mm, maximum 2500 mm. - Vonóhorgos vontatásra kialakítva. - Az alváz horganyzott acél szerkezet, felépítményezésre előkészítve. - Az elektromos rendszer 12-24V-os dupla rendszer, lehetővé téve a személy és teherautóval történő vontatást. - A KRESZ előírásainak megfelelően kialakított világító és irányjelző rendszer. - Sárfogók. - Stabil, szintezést biztosító támaszokkal Jármű felépítmény: a dokumentáció részét képező jellegrajz szerinti funkcióra kialakított valamennyi helység (raktár, 2 db fürdő helység, folyosó, 2 db WC helység, konyha, előszekrény) kialakításával és berendezésével, a berendezések működését biztosító eszközökkel, a leírásban meghatározott csatlakozó sátorszerkezettel: - Hossza és szélessége megegyezik az alváz vonószár nélküli méretével, így hossza minimum 7400 mm, maximum 8055 mm, szélessége minimum 2450 mm, maximum 2500 mm. Magassága a talajtól számítva minimum 2950 mm, maximum 3000 mm A padló 120 mm vastag, AlMg3 ötvözet kereszttartók , alul 2mm-es borítással ,járó felület 15 mm rétegelt lemez, felülete víz és kopás álló anyaggal burkolva. Oldalak mindkét oldalon ÜP lemez burkolással és szigeteléssel. A teljes falvastagság 35mm. A tető kompozit szendvics szerkezet, vákumos technológiával elkészítve. A szerkezet ragasztásos technológiával van összeszerelve, merev kötések nélkülözésével, járműcsavarodásból eredő torzulások minimalizálásával. Az összekötő szerkezetek, előre gyártott alumínium szerkezetek. - A nyílászárók járműipari nyílászárók. König, vagy azzal megegyező műszaki tulajdonságú típusok, a szabályoknak megfelelő kitemarkkal ellátott ablakok, illetve quadris típusú tetőablakok. A raktár nyílászárója roló rendszerű, a konyha bejárati nyílászárója lehajtható rámpa. A folyosóra való bejutást behajtható fellépővel kell biztosítani - A belső burkolatok az élelmiszer egészségügyi szabályoknak megfelelő burkolatok, illetve a higiéniai elvárásoknak megfelelő, tisztítható és fertőtleníthető burkolatok. Az alkalmazott burkolatokról az illetékes hatóságokkal történt egyeztetés igazolása szükséges. - Az európai járműipari szabványoknak megfelelő, vízálló gumis tömítések. Belső berendezés: - Alap felszerelés: THETFORD típusú, vagy azzal megegyező műszaki tulajdonságú WC ( kémiai lebontású), kézmosók, törésálló zuhanykabin, csaptelepek, víz, gáz szerelvényezés, víztartályok nem ivó víz minőségű tartályok, 400l kapacitással(padlóba építve), kapcsolók, vízszivattyú, /elektromos és gázüzemű hűtőszekrény minimum 120 literes belső kapacitás, mosogató csepegtetőtálcás inox, Két lángos PB gáz üzemű főzőlap, minimum 17 literes kapacitású mikrohullámú sütő. - Szintjelző elektronika, CO jelző. - Gázüzemű átfolyó rendszerű melegvíz ellátás a konyhában és a zuhanyozókban. - Az elektromos rendszerben LED lámpás külső és belső világítás, legalább 6 csatlakozó aljzat, 200Ah összkapacitású akkumulátor amely a vontató jármű elektromos rendszeréről tölthető, akkumulátortöltő. Aggregátorról és külső 220 V-os hálózatról történő ellátáshoz kiépített csatlakozás - Első külső tároló szekrény - két polc 2 ajtó. - A konyha bútorzat, 14 mm-es rétegelt korpuszon, lécbetétes frontokkal kialakítva, fékezett fiókcsúszókkal, illetve zárható fogantyúkkal van ellátva. Corean munkapult („vagy azzal egyenértékű”). Gépészet: - Az elektromos rendszer tűzbiztos csőben fűzött, a forrástól a fogyasztóig megszakítás nélküli elektromos rendszer, mely minden fogyasztónál külön biztosított. - A vízrendszer: nem ivó vizes műanyag tartályok , elektromos szintjelzővel, elektromágneses leeresztővel, levegőző nyílással ellátva. A csővezeték rugalmas vezeték, gyorscsatlakozókkal. Surflo ("vagy azzal egyenértékű") 12 V 84 W vízszivattyú. A rendszer szigetelt. A szennyvíz különálló, önálló leeresztővel ellátott zárt rendszer. - A gázrendszer a járműipari szabványoknak megfelelő réz csőrendszerrel felépített, a szükséges tanúsítványokkal. Sátorszerkezet: - A felépítményhez stabilan csatlakoztatható, bontható, alumínium profilokból kialakított, a talaj egyenetlenségeihez rugalmasan igazítható, leköthető sátorszerkezettel és a felépítményhez valamint a sátorszerkezethez vízzáró megoldással kialakított sátorponyva tetővel (min. 195 g/m2, max. 260 g/m2, UV álló, vízzáró) és sátorponyva oldalfallal (min. 195 g/m2, max. 260 g/m2, UV álló, vízzáró), az oldalfalon kialakított bejárattal, valamint a profilszerkezetre akasztható összesen 10 db min. 2m x 2m -es belső sátorhelységet tartalmazó ultrakönnyű (pl. légáteresztő poliészter) és aljzat ponyvából kialakított belső sátorral. A sátorszerkezet a felépítmény két oldalához és a hátsó oldalhoz illeszkedik, U alakban körülölelve a felépítményt. A vízhatlan külső sátorszerkezet oldalfalaktól és hátfaltól mért szélessége minimum 3600 mm, maximum 4000 mm. - Jótállás mértéke járműszerkezetre a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 3 év, a beépített eszközökre az egyedi eszközökre vonatkozó általános jótállási feltételek szerint. - Kiviteli tervezés, engedélyezés, forgalomba helyezés
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 34223400-0
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 26480000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/10/15 (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13650 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/07/27 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15883 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/07 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Felek a szerződés 2.2.3 pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik "3. részteljesítés (teljesítés) a forgalomba helyezett teljes szerelvény szállításakor. A 3. részteljesítés (teljesítés) határideje 2015.11.15.
A módosítás indoka
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Jármű Főosztály Engedélyezési Osztálya az alváz és felépítmény egyedi forgalomba helyezési engedélyét a szerződés teljesítési határidejéig még nem adta ki. Ennek az engedélynek a hiányában Eladó a jármű hatósági vizsgára bocsátását nem kezdeményezheti és a forgalomba helyezés nem történhet meg.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/15 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A Hirdetmény tartalmával egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB