« Back to Search« Back to SearchSearch » Renewal "Boardwalk Craft and public areas in Keszthely at Lake Balaton II. carry out the necessary pace "in NYDOP-2.1.1 / F ID No. 12-2012-0016 project to marketing activities - ELJ REGION RESULTS  Keszthely Város Önkormányzata

Renewal "Boardwalk Craft and public areas in Keszthely at Lake Balaton II. carry out the necessary pace "in NYDOP-2.1.1 / F ID No. 12-2012-0016 project to marketing activities - ELJ REGION RESULTS

  Keszthely Hungary — Keszthely Város Önkormányzata
Published March 6, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€34.56k
Winner
KKU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Renewal "Boardwalk Craft and public areas in Keszthely at Lake Balaton II. carry out the necessary pace "in NYDOP-2.1.1 / F ID No. 12-2012-0016 project to marketing activities, and the tender documents as follows: Production, installation, roll-up banners and posters 1. (city light posters) Making a) City Light Posters: Size: 118 x 175 cm; Pressure, version: 4 + 0 color on paper; Quantity: 10; b) Molino: Size: 118 x 175 cm and 400 x 150 cm; Pressure, version: 4 + 0 colors hold outdoor awning material ringlizve; Quantity: 2 (one portrait and one landscape format); c) Roll-up: Size: 85 x 200 cm; Pressure, version: 4 + 0 color with structure, metal housing, tripod, bracket; Quantity: 1; Production and installation of 2 Outdoor billboard: Three-sided billboard design, manufacture and installation of Keszthely frequented areas. Page Size: 118 x 175 cm (City Light size); Copies: 2 3 invitational publications Size: A / 4; Length: 12 + 4 pages; Pressure: 4 + 4 colors; Accession number: 20.000; 4. Media appearances: a) preparation of television advertising spots + package; b) an advertising package + radio spots; c) Preparation of online banner advertising package +; 5. QR code-based mobile web development and urban design card system 6. Study tour: Duration: 1 day, creating a minimum of 10 people 7 Introduction movie image: image film length: 1.5 to 2 minutes 8 Release tourism fairs: Minimum two - national or international - the tourist trade fair appearance.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 1. Város/Község: Keszthely Postai irányítószám: 8360 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Ruzsics Ferenc Telefon: +36 83505504 E-mail: polgarmester@keszthely.hu Fax: +36 83505502 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati tevékenység Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
„Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0016 azonosító számú projekt megvalósításához marketing tevékenység ellátása.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 11 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. NUTS-kód: HU223
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
„Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem” című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0016 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges marketing tevékenységek elvégzésére, az ajánlati dokumentációban és az alábbiak szerint: 1. Plakátok (city light poszterek) készítése, kihelyezése, molinó és roll-up készítése: a) City light poszterek: Méret: 118 x 175 cm; Nyomás, kivitel: 4+0 szín, papír alapon; Darabszám: 10 db; b) Molinó: Méret: 118 x 175 cm, illetve 400 x 150 cm; Nyomás, kivitel: 4+0 színnel, kültéri ponyva anyagra nyomva, ringlizve; Darabszám: 2 db (egy álló és egy fekvő formátumú); c) Roll-up: Méret: 85 x 200 cm; Nyomás, kivitel: 4+0 színnel, szerkezettel együtt, fém házban, állvánnyal, tartóval; Darabszám: 1 db; 2. Kültéri hirdetőtáblák készítése, telepítése: Háromoldalas hirdetőtáblák tervezése, gyártása és telepítése Keszthely frekventált területein. Oldalméret: 118 x 175 cm (city light méret); Példányszám: 2 db 3. Invitatív kiadványok készítése Méret: A/4; Terjedelem: 12+4 oldal; Nyomás: 4+4 színnel; Példányszám: 20.000 db; 4. Média megjelenések: a) televíziós hirdetési csomag + spot készítése; b) rádiós hirdetési csomag + spot készítése; c) online hirdetési csomag + banner készítése; 5. QR-kód alapú mobil webfejlesztés és városkártya-rendszer kialakítása 6. Study tour: Időtartam: 1 nap, minimum 10 fő 7. Bemutatkozó imázs film készítése: Imázsfilm hossza: 1,5 - 2 perc 8. Megjelenés turisztikai vásárokon: Minimum két - országos vagy nemzetközi - turisztikai vásáron való megjelenés.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 79342000-3
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 10500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : A Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KKU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Postai cím: Zalay köz 4. Város/Község: Gyenesdiás Postai irányítószám: 8315 Ország: HU Telefon: +36 302268554 E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 10495000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 10500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 10500000 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 11000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) molinó nyomtatása, nyomdai munkák, QR-kód alapú mobil aplikáció,
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
Ugrifüles Oktatási és Szolgáltató Kft. (név) 8360 Keszthely, Tomaji sor 18. (cím) HU (székhely szerinti ország) KKU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 8315 Gyenesdiás, Zalay köz 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) PROJEKT DOMINUS KFT (név) 8360 KESZTHELY, GYÖNGYVIRÁG U. 24/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Pályázat címe: Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem Pályázat kódszáma: NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0016
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/02/04 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB