« Back to Search« Back to SearchSearch » "NOGPOP 3.1.4. / A-11-2012-0001 Ocean Értől the public transport supply complex construction tasks related projects in Bihar" I.rész in respect of amendment No. 3  Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

"NOGPOP 3.1.4. / A-11-2012-0001 Ocean Értől the public transport supply complex construction tasks related projects in Bihar" I.rész in respect of amendment No. 3

  Pocsaj Hungary — Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
Published December 2, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€209.51k
Winner
MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Part I: territory Pocsaj Municipality of 11 buses stop construction of six places, bus turning design, the following seven locations: the left side by logging Berettyoujfalu-Pocsaj road linking the 22 + 995 km trench utasperon right side of the 23 + 048 km trench utasperon relationship building and pavement, Debrecen-Biharkeresztes left side of the road connecting the 26 + 736 km section by logging bus bay and footpath connections utasperon construction, passengers awaiting placement, Vámospércs-Pocsaj s. the left side of the road 33 + 426 km section by logging utasperon and sidewalks access, right of the 33 + 348 km section utasperon construction, Vámospércs-Pocsaj s. logging road on the right side under the 32 + 438 km utasperon trenches, construction of sidewalks connection, passengers awaiting placement in the left part of the 32 + 514 km utasperon trenches and construction of sidewalk access, passengers awaiting placement, Vámospércs-Pocsaj s. the right side of the road 31 + 948 km section between utasperon as logging and construction of sidewalk access on the left side of the 31 + 779 km section utasperon construction of bus bays and passenger awaiting placement, Pocsaj, High-u and Petofi street, 537/5. ú hrsz.-way road building (427 m2 and 108 m2 of asphalt concrete pavement 165 m2, 87 m recessed edge, "K" hem 120 meters) bus stop turning and design, Vámospércs-Pocsaj s. logging road on the left side under the 30 + 637 km utasperon trenches and sidewalks access, the right side of the right side of the 30 + 509 km section of 40 m2 utasperon and sidewalk construction. In the area of ​​settlement utasvárókat wooden, made Alsóregmec be placed. Pocsaj-Esther Price railway station - the railroad tracks, published and next to be incorporated into 396 pieces L-30 reinforced concrete peronelemet - space between the peronelemek built 834 m2 Viacolor cover - the existing natural stone cladding flush installation, profiling of 1031 m2 - the former surface AC-11 j. 4 cm thick asphalt pavement construction in (41 m3) implementation plans in the streets of Debrecen and the High Street, 31 + 779 km buszöbölhöz built trenches is the subject of public procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata Postai cím: Nagy utca 51. Város/Község: Pocsaj Postai irányítószám: 4125 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kecskés Gyula Polgármester Telefon: +36 54415001 E-mail: pocsajph@t-online.hu Fax: +36 54415024 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Puskin u.12 Város/Község: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Mezei József Ügyvezető Telefon: +36 54500004 E-mail: mezeijo@externet.hu Fax: 06-54-500-382 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG KOMPLEX KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE BIHARBAN TÁRGYÚ PROJEKT KIVITELEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA - I.RÉSZ 3.számú módosítás
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Pocsaj NUTS-kód HU321
A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/03/31 (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
I. rész: Pocsaj Nagyközség Önkormányzata területén 11 db autóbusz megállóhely építése 6 helyen, buszforduló kialakítása, az alábbi 7 helyszínen: Pocsaj, Vasút utca, 4812. j. Berettyóújfalu-Pocsaj összekötő út szelvényezés szerinti bal oldalán a 22+995 km szelvényben utasperon, jobb oldalán a 23+048 km szelvényben utasperon és járdakapcsolat építése, Pocsaj, Debreceni utca, 4808. j. Debrecen-Biharkeresztes összekötőút 26+736 km szelvény szelvényezés szerinti bal oldalán autóbusz öböl, utasperon és járdacsatlakozás építése, utasváró elhelyezése, Pocsaj, Piac utca, 4807. j. Vámospércs-Pocsaj ök. út 33+426 km szelvény szelvényezés szerinti bal oldalán utasperon és járda csatlakozás, a 33+348 km szelvény jobb oldalán utasperon építése, Pocsaj, Piac utca, 4807. j. Vámospércs-Pocsaj ök. út szelvényezés szerinti jobb oldalán, a 32+438 km szelvényben utasperon, járda csatlakozás építése, utasváró elhelyezése, bal oldalán a 32+514 km szelvényben utasperon és járda csatlakozás építése, utasváró elhelyezése, Pocsaj, Nagy utca, 4807. j. Vámospércs-Pocsaj ök. út 31+948 km szelvény szelvényezés szerinti jobb oldalán utasperon és járda csatlakozás építése, a 31+779 km szelvény bal oldalán autóbusz öböl és utasperon építése, utasváró elhelyezése, Pocsaj, Nagy u és Petőfi utca között, az 537/5. hrsz.-ú úton útépítés, (427 m2 aszfalt és 108 m2 beton, járda 165 m2, süllyesztett szegély 87 m, „K” szegély 120 méter) buszforduló és megállóhely kialakítása, Pocsaj, Petőfi utca, 4807. j. Vámospércs-Pocsaj ök. út szelvényezés szerinti bal oldalán a 30+637 km szelvényben utasperon és járda csatlakozás, jobb oldalán a 30+509 km szelvény jobb oldalán utasperon és 40 m2 járda építése. A település területén fa anyagú, alsóregmecen készülő utasvárókat kell elhelyezni. Pocsaj-Esztár vasútállomás - a vasúti vágányok közzé és mellé be kell építeni 396 db L-30-as vasbeton peronelemet - a peronelemek közötti részen 834 m2 Viacolor burkolat épül - a meglévő terméskőburkolat szintbe helyezése, profilozása 1031 m2 - az előbbi felületre AC-11 j. aszfalt burkolat építése 4 cm vtg-ban ( 41 m3 ) Kiviteli terv készítése a Debreceni utcán és a Nagy utca, 31+779 km szelvényben épülő buszöbölhöz jelen közbeszerzés tárgyát képezi. A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 44212321-5 További tárgyak: 45221250-9 71220000-6 45223300-9 34940000-8 45213315-4
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 65205741 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3768 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/05 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7011 / 2014 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/23 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Szerződés eredeti szövege: 4.1. Az átadás-átvételt legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően 5 hónapon belül be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje. 3. számú szerződés módosítás szövege: 1. A szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul: Az átadás-átvételt legkésőbb 2015. szeptember 30-ig be kell fejezni, ez a szerződés teljesítési határideje. 2. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
A módosítás indoka
Kivitelező megkereséssel fordult Megrendelő felé a Vállalkozási szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása tárgyában. A megkeresést a Megrendelő jogosnak tartotta, mert a munkavégzés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyre a költségvetés fedezetet nem tartalmazott, így a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 61/A. § alapján +15% többletforrás igénnyel éltünk. A többletforrás igény illetve a tartalékkeret felhasználás elbírálásának időigényessége miatt a a Támogatási Szerződés határidejének illetve a vállalkozási szerződések végteljesítése határidejének kitolása válts szükségessé. Felek megállapodtak továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező kiviteli tervezési feladatok egyeztetésének teljes körűsége érdekében és időigényessége miatt is a feladatok ütemezésének módosítása és a véghatáridő hosszabbítása vált szükségszerűvé, figyelembe véve a téli időszakot is.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/24 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
Egyéb információk
Az ÉAOP-3.1.4./A-11-2012-0001 - Értől az óceánig komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban projektben 13 ajánlatkérő önkormányzat nyert támogatást, melyből jelen eljárásban 13 Ajánlatkérő Önkormányzat indította meg közbeszerzési eljárását. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás I. részében saját nevében jár. Ennek megfelelően jelen eljárásban a szerződés aláírására jogosult : I.rész: Pocsaj
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
A nyertes ajánlattevő a szerződés módosítás tartalmával és közzétételével egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB