« Back to Search« Back to SearchSearch » "EEOP 7.13.0 / 15 - Religious buildings implemented in the period 2014-2020 energy efficiency improvements in preparation (Phase III). Building energy retrofits associated with the preparation of the tender Debrecen, Nyíregyháza Diocese for"  Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

"EEOP 7.13.0 / 15 - Religious buildings implemented in the period 2014-2020 energy efficiency improvements in preparation (Phase III). Building energy retrofits associated with the preparation of the tender Debrecen, Nyíregyháza Diocese for"

  Debrecen Hungary — Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Published December 9, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€76.58k
Winner
INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Subject: "EEOP 7.13.0 / 15 - Religious buildings implemented in 2014-2020 period, energy efficiency improvements in preparation (Phase III). Building energy retrofits associated with preparing applications in Debrecen, Nyíregyháza Diocese for" Volume: The aim is to II. full-scale development of renewable energy sources into the design implementation for building energy upgrades to buildings surveyed selected portfolio building stage: - Principles licensee plans, construction plans licensee, preparation of construction plans, the accompanying program design. Starting in accordance with the procedures required to obtain licenses Regulatory / resolutions 30.) Government Regulation -.. - The 7/2006. Preparation of appropriate values ​​in accordance with the requirements (V.24.) TNM energy calculations, calculation of energy and energy cost savings. - Buildings total cost of the definition - Cadastral Table III. Filling in for parts of phase (3 worksheet. III fázis_ET) Name of building Property Address Building net floor area (m2) Id: 1428 760 m2 Id: 3408 m2 Hrsz 1: 780/2 854 m2 Id: 780/2 2537 m2 Hrsz : 780/2 1202 m2 Id: 780/2 876 m2 Id: 780/2 1262 m2 buildings of St. Emeric Catholic School (Secondary School, Primary School, College) 4400, Uzhgorod walkway 19 / b Id: 9524 m2 2263/86 15.) Govt. regulations. According to 30.). Regulation, and the 7/2006. Preparation of appropriate values ​​in accordance with the requirements (V.24.) TNM energy calculations, calculation of energy and energy cost savings. Buildings determining the total cost of Cadastral Table III. Filling phase for parts

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Postai cím: Varga utca 4. Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bosák Nándor Telefon: +36 52431631 E-mail: hivatal@dnyem.hu Fax: +36 52431631 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság x Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
„KEOP-7.13.0/15 - Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése (III. fázis) pályázathoz kapcsolódó épületenergetikai korszerűsítések előkészítése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére”
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 4020 Debrecen, Varga utca 4.; illetőleg Ajánlatkérő fenntartásában álló épületek elhelyezkedése szerint NUTS-kód: HU321
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: „KEOP-7.13.0/15 - Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése (III. fázis) pályázathoz kapcsolódó épületenergetikai korszerűsítések előkészítése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére” Mennyisége: A tevékenység célja a II. szakaszban felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések megvalósításra történő teljes körű kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével: - Elvi engedélyes tervek, építési engedélyes tervek, kiviteli tervek elkészítése a mellékelt tervezési program szerint. - Hatósági engedélyekhez/állásfoglalásokhoz szükséges eljárások elindítása - Tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. - A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása. - Épületek teljes bekerülési költségének meghatározása - Katasztertáblázat III. fázisra vonatkozó részeinek kitöltése (3. munkalap: III. fázis_ET) Épület megnevezése Épület címe Épület nettó alapterülete (m2) 1. Szent Antal Idősek Otthona 4233 Balkány, Kossuth Lajos utca 28. Hrsz: 760 1 428 m2 2. Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola 'A', 'B', 'C' épület 4069 Egyek, Fő utca 1. Hrsz: 1 3408 m2 3. Szent László Katolikus Iskola - Konyha épülete 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Hrsz: 780/2 854 m2 4. Szent László Katolikus Iskola - Főépület 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Hrsz: 780/2 2 537 m2 5. Szent László Katolikus Iskola - Kollágium 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Hrsz: 780/2 1 202 m2 6. Szent László Katolikus Iskola - Általános Iskola 'B' épület 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Hrsz: 780/2 876 m2 7. Szent László Katolikus Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. Hrsz: 780/2 1 262 m2 8. Szent Imre Katolikus Iskola épületei (Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium) 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19/b Hrsz: 2263/86 9524 m2 A szükséges engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítése a releváns hatósági engedélyezési eljárások megindításával együtt, a felsorolt épületekhez, a megadott épületenergetikai fejlesztési koncepció alapján. Az elkészített munkarészeknek tartalmilag és formailag minden vonatkozó előírásnak és rendeletnek meg kell felelnie, különös tekintettel a 312/2012. (XI. 8.) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeleteknek. Az egyes korszerűsítések bekerülési költségének meghatározása, a tervezett állapotra vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány elkészítése a hatályos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően, illetve a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti követelményértékeknek megfelelő energetikai számítások elkészítése, az energia- és energiaköltség-megtakarítások kiszámítása. Épületek teljes bekerülési költségének meghatározása Katasztertáblázat III. fázisra vonatkozó részeinek kitöltése Ajánlatkérő a felmérési terveket szerződéskötéskor biztosítja az ajánlattevő részére.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71250000-5 További tárgyak: 71300000-1
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24100000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
-
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka
-
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Postai cím: Meggyfa utca 27. fszt. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1033 Ország: HU Telefon: - E-mail: - Fax: - Internetcím (URL): -
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 24800000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 24100000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24100000 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 26000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert x Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Domober Mérnöki Iroda Kft. Cím: 1156 Budapest, Sárfű u. 3. fsz. 3. Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: 25200000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
INCORSO Építész és Építőműhely Kft. (név) 1033 Budapest, Meggyfa u. 27. (cím) HU (székhely szerinti ország) Domober Mérnöki Iroda Kft. (név) 1156 Budapest, Sárfű u. 3. fszt. 1/A. (cím) HU (székhely szerinti ország) Optiterv Kft. (név) 1025 Budapest, Kapy u. 53/A. 1 em. 4. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-7.13.0/15 „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése”
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/10/19 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB