« Back to Search« Back to SearchSearch » Contract Amendment - KEOP - Purchase of 5.6.0 / E / code number 15 call for the submission of tenders for the MRI machine Sopron Elizabeth Teaching Hospital and Rehabilitation Center  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Contract Amendment - KEOP - Purchase of 5.6.0 / E / code number 15 call for the submission of tenders for the MRI machine Sopron Elizabeth Teaching Hospital and Rehabilitation Center

  Sopron Hungary — Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Published December 4, 2015
|
Notice type
Additional information
Value
€1.24M
Winner
Med&Trade Co. Bt. és PHILIPS Magyarország Kft.
"Medical Supplies for the purchase of energy-saving support" of KEOP - Purchase of 5.6.0 / E / code number 15 call for the submission of tenders MRI machine Sopron Elizabeth Teaching Hospital and the Rehabilitation Institute 1 for the purchase of new 1.5 T MRI device. The technical specifications for public procurement will be issued as part of the tender documentation. Contractor's obligation to the producer to the prescribed time, it installs, deploys, the personnel handling less instructed, the trial run will conduct, and (according to the obligation set out in EEOP 5.6.0 / E / 15 with code call) 60 month period of the warranty obligations performs. It agrees also that the product specifications according to technical specifications set out in the documentation, and full compliance with the rules of the profession. The Contractor is also responsible for: - RF cabin dismantling and restoration v. Replacement - demolition of existing MRI device removal - establishing technical connections, additional trade construction work - installing inverter multisplit air conditioning - existing condition and following the start-up state power consumption reference measurement documentation - for 5 years once a year power measurement documentation - 60 month period of scheduled maintenance - and EEOP 5.6.0 / E / 15 with code invitation to tender all supplier (in this case business) task.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Postai cím: Győri u. út 15. Város/Község: Sopron Postai irányítószám: 9400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Farkas Andrea, projektmenedzser vagy Dr. Korányi László mb. főigazgató Telefon: +36 99514268 E-mail: igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu farkas.andrea@sopronigyogykozpont.hu Fax: +36 699514250 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu A felhasználói oldal címe (URL):
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Med&Trade Co. Bt. és PHILIPS Magyarország Kft. Postai cím: Gömb u. 48. D 3/3 és Alíz u. 1. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): x Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című, KEOP - 5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásához MRI készülék beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 9400 Sopron, Győri út 15. Helyrajzi szám: 5729/6 NUTS-kód HU221
A szerződéskötés időpontja
Dátum: (év/hó/nap)
A szerződés tárgya és mennyisége
„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című, KEOP - 5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásához MRI készülék beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére 1 db új 1,5 T MRI készülék beszerzése. A közbeszerzési műszaki specifikáció az ajánlattételi dokumentáció részeként kerül kiadásra. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a terméket a meghatározott határidőben leszállítja, azt telepíti, üzembe helyezi, a kezelőszemélyzetet betanítja, a próbaüzemet lefolytatja, és (a KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásban foglalt kötelezettség szerint) 60 hónap időtartamig jótállási kötelezettségeit ellátja. Vállalja azt is, hogy a termék a dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel. A Vállalkozó feladata továbbá: - RF kabin megbontása és helyreállítása v. cseréje - Meglévő MRI készülék bontása elszállítása - Műszaki csatlakozások kialakítása, járulékos szakipari munkák - inverteres multisplit klíma berendezés telepítése - Meglévő állapot és üzembe helyezést követő állapot energiafogyasztás referenciamérése dokumentálása - 5 éven keresztül évi egy alkalommal energiafogyasztás mérése dokumentálása - 60 hónap időtartamban tervszerű megelőző karbantartás - valamint a KEOP-5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásban foglalt valamennyi szállítói (jelen esetben vállalkozói) feladat ellátása.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 33113000-5
A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 389800000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/08/03 (év/hó/nap) Befejezés 2015/10/31 (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt Meghívásos x Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Ajánlati ár 368 Műszaki-szakmai többlettartalom 92 VAGY Egyéb:
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 119 - 216963 A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/06/24 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10759 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/06/24 (év/hó/nap)
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 161 - 294881 A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/21 (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15607 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/24 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is)
Szerződő felek között 2015. augusztus 3. napján a Megrendelő által meghirdetett „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című, KEOP - 5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásához MRI készülék beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú, 2015/S 119-216963 hird. sz. közbeszerzési eljárás eredményeként 716-19/2015 iktatószámú Szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre. Az Alapszerződést 2015. október 26. napjával közös megegyezéssel arra tekintettel módosítják, hogy a Vállalkozó 2015. október 26. napján bejelentette, hogy a tengeren túli beszállító jelezte, hogy az MRI berendezés mágneses főegységének gyártásában akadály lépett fel, ezen alkatrész nélkül a berendezés üzemképtelen, leszállítani nem lehet. 1. Az alapszerződés 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „3.2. Teljesítési határidők a szerződés hatályba lépésétől számítva: - próbaüzem és a kezelőszemélyzet betanításának időtartama: 5naptári nap - szállítási véghatáridő (telepítéssel, üzembe helyezéssel, próbaüzemmel és betanítással): 2015. december 15.” - eredeti szerződéses feltétel: 2015. október 31. 2. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló törvény és végrehajtási rendeletei, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A módosítás indoka
Szerződő felek között 2015. augusztus 3. napján a Megrendelő által meghirdetett „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című, KEOP - 5.6.0/E/15 kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásához MRI készülék beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú, 2015/S 119-216963 hird. sz. közbeszerzési eljárás eredményeként 716-19/2015 iktatószámú Szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre. Az Alapszerződést 2015. október 26. napjával közös megegyezéssel arra tekintettel módosítják, hogy a Vállalkozó 2015. október 26. napján bejelentette, hogy a tengeren túli beszállító jelezte, hogy az MRI berendezés mágneses főegységének gyártásában akadály lépett fel, ezen alkatrész nélkül a berendezés üzemképtelen, leszállítani nem lehet. 1. Az alapszerződés 3.2 pontja az alábbiak szerint módosul: „3.2. Teljesítési határidők a szerződés hatályba lépésétől számítva: - próbaüzem és a kezelőszemélyzet betanításának időtartama: 5naptári nap - szállítási véghatáridő (telepítéssel, üzembe helyezéssel, próbaüzemmel és betanítással): 2015. december 15.” 2. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló törvény és végrehajtási rendeletei, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/26 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata
Egyetért.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB