« Back to Search« Back to SearchSearch » Daily facts published by Platts felhívás_A Contract and the forward fuel oil and gasoil prices quoted data of the electronic services  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Daily facts published by Platts felhívás_A Contract and the forward fuel oil and gasoil prices quoted data of the electronic services

  Budapest Hungary — Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Published July 29, 2015 — Deadline August 19, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Under an agency contract for the Hungarian Energy & Utilities Regulatory Agency daily facts published by Platts and forward fuel oil and gas oil quoted price data in the electronic services (MS Excel can be processed, or MS Excel exportable format) (in particular the products listed below, or substitute their products, or their products, if necessary, the Hungarian Energy and Utility Control Office consultation) from 15 October 2015 until 15 October 2016. o 1% sulfur Mediterranean delivery at (MED), heating oil (fuel oil) cost to ship full of (free on board; FOB) • Time horizon: spot o 0.1% sulfur Mediterranean delivery at (MED), gas oil (Gasoil) cost to ship full of (free on board ; FOB) • Time horizon: spot o 1% sulfur Rotterdam (ARA) delivery at category "Barge" fuel oil (fuel oil) cost to ship full of (free on board; FOB) • Time horizon: spot o 0.1% sulfur (1000 ppm es) ARA (or Rotterdam) delivery at category "Barge" gas oil (Gasoil) free-ship full of (free on board; FOB) • Time horizon: spot o 1% sulfur Rotterdam (ARA) delivery at category "Barge" fuel oil (fuel oil) swap • values ​​of time horizons: 1-4 month forward; 1-8 forward quarter o Diesel (Gasoil) "front line swap" time horizons • Values: 1-4 month forward; o 1-8 forward quarter of 0.1% sulfur (1000 ppm) ARA (or Rotterdam) delivery at category "Barge" gas oil (Gasoil) cost to ship full of (free on board; FOB) and Diesel (Gasoil) "front line swap" difference between the values ​​o time horizons: 1-4 month forward; forward quarter 1-8

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): III. emelet 329. sz iroda Címzett: Szlávik Attila Telefon: +36 14597889 E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu Fax: +36 14597682 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
A Platts által közzétett napi tény, illetve forward fűtőolaj és gázolaj tőzsdén jegyzett áradatainak elektronikus úton történő szolgáltatása
A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 7 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. NUTS-kód: HU101
Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a Platts által közzétett napi tény, illetve forward fűtőolaj és gázolaj tőzsdén jegyzett áradatainak elektronikus úton történő szolgáltatása (MS excelben feldolgozható, vagy MS excelbe exportálható formában) (különös tekintettel az alább felsorolt termékekre, illetve helyettesítő termékükre, vagy termékeikre, szükség esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egyeztetve) 2015. október 15-től 2016. október 15-ig. o 1% kéntartalmú mediterrán szállítású (MED) fűtőolaj (fuel oil) költségmentesen hajóra rakva (free on board; FOB) • időtáv: spot o 0,1% kéntartalmú mediterrán szállítású (MED) gázolaj (gasoil) költségmentesen hajóra rakva (free on board; FOB) • időtáv: spot o 1% kéntartalmú rotterdami (vagy ARA) szállítású „Barge” kategóriájú fűtőolaj (fuel oil) költségmentesen hajóra rakva (free on board; FOB) • időtáv: spot o 0,1% kéntartalmú (1000 ppm-es) ARA (vagy rotterdami) szállítású „Barge” kategóriájú gázolaj (gasoil) költségmentesen hajóra rakva (free on board; FOB) • időtáv: spot o 1% kéntartalmú rotterdami (vagy ARA) szállítású „Barge” kategóriájú fűtőolaj (fuel oil) swap értékei • időtávok: forward havi 1-4; forward negyedév 1-8 o Gázolaj (gasoil) „frontline swap” értékek • időtávok: forward havi 1-4; forward negyedév 1-8 o 0,1% kéntartalmú (1000 ppm-es) ARA (vagy rotterdami) szállítású „Barge” kategóriájú gázolaj (gasoil) költségmentesen hajóra rakva (free on board; FOB) és Gázolaj (gasoil) „frontline swap” értékek közti differencia o időtávok: forward havi 1-4; forward negyedév 1-8
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 72319000-4
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre
Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Megbízási szerződés keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a Platts által közzétett napi tény, illetve forward fűtőolaj és gázolaj tőzsdén jegyzett áradatainak elektronikus úton történő napi szolgáltatása 2015. október 15-től 2016. október 15-ig (legalább 45 napos historikus értéket elérhetővé téve). A műszaki tartalom részletes meghatározását az ajánlati dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem:
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2015/10/15 (év/hó/nap) Befejezés 2016/10/15 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (adott esetben)
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: USD. Fizetési gyakoriság: a teljesítés elfogadását követően egy alkalommal. A kifizetések határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Megrendelő kézhezvételétől számított 30 nap. A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi V. törvény 6:130.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 130. § (1) bekezdése. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem biztosít rá lehetőséget.
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka), kb) és kc) pontja hatálya alá, továbbá nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. (Kbt. 122. § (1) bekezdés). Az előző mondatban meghatározott külön jogszabály a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 2. § ib) és a 4. § f) fc) pontja szerint kéri ajánlatkérő a nyilatkozatot megtenni. Az alvállalkozók valamint az ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet tekintetében az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy ezen szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. (A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat megtételére mintát az ajánlati dokumentáció tartalmaz.)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő- az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben elért - teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. A P.1. szerinti követelményeknek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele évente nem éri el az 50.000 USD összeget.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti formában és tartalommal. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Az M.1. szerinti követelményeknek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évben összesen legalább 1 db PLATTS által közzétett napi tény, illetve forward fűtőolaj és gázolaj tőzsdén jegyzett áradatainak elektronikus úton történő szolgáltatására vonatkozó referenciával.
Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): Angol/English Egyéb: x Magyar
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/08/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Hely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. III. emeleti tárgyaló Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti személyek V. szakasz: kiegészítő információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk (adott esetben)
A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre az érdeklődőknek. A dokumentáció átvehető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) III. emelet 329. számú irodájában hétfőtől-péntekig 9.00-13.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő napján 9.00-11.00 óráig áll rendelkezésre. Elektronikus megküldés kérése esetében faxon vagy e-mailen meg kell küldeni az A. melléklet II. pontjában levő elérési címekre az érdeklődő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri. Elektronikus megküldés esetében irányadó a Kbt. 50. § (3) bekezdése. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlattevőnként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak, át kell vennie vagy elektronikus úton meg kell kérnie. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba való betekintést annak átvétele előtt, az erre vonatkozó igényt faxon vagy e-mail útján előzetesen jelezni kell az ajánlatkérő részére.
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a P.1./ és az M/1. pontokban szigorúbb feltéteket határozott meg.
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben)
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
Egyéb információk
1. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 2. A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, továbbá nyilatkoznia kell a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakra. 3. A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat. 4. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdései szerinti szervezet részéről a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányának (vagy az ajánlattevő, alvállalkozó, és kapacitást biztosító szervezet honossága szerinti megfelelő irat) egyszerű másolatát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát egyszerű másolatban. Csatolni kell továbbá az ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdései szerinti szervezet részéről a hatályos cégállapotot tükröző cégkivonatot (vagy az ajánlattevő honossága szerinti megfelelő iratot). Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 5. Az ajánlatot magyar vagy magyar és angol nyelven, vagy angol nyelven (a nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott kétnyelvű nyilatkozatminta szerint ebben az esetben is magyar-angol kétnyelvű formában) 1 eredeti példányban kell benyújtani, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n, amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. A csomagoláson a “ A MEKH RÉSZÉRE PLATTS ADATOK SZOLGÁLTATÁSA”, továbbá „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. 6 Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 7. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 45. §-ában és a Kbt. 122. § (5) bekezdésében, valamint az ajánlati dokumentációban foglaltak az irányadók. 8. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplő kerül bevonásra, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 9. Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia szükséges a PLATTS adatok szolgáltatására vonatkozóan, a PLATTS adatok birtokosának a McGraw Hill Financial, Inc.-nek a nyilatkozatát arra nézve, hogy az ajánlattevő által szolgáltatott adatok szolgáltatására az ajánlattevő jogosult és ezen adatok a McGraw Hill Financial, Inc. által közzétett legfrissebb adatokat tartalmazzák. 10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kihirdetett kormányrendeletek előírásai szerint kell eljárni.
További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): III. emelet 329. szoba Címzett: Szlávik Attila Telefon: +36 14597889 E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu Fax: +36 14597682 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): III. emelet 329. szoba Címzett: Szlávik Attila Telefon: +36 14597889 E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu Fax: +36 14597682 Internetcím (URL):
Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Földszint, MEKH Központi iktató Címzett: Földszint, MEKH Központi iktató Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB