« Back to Search« Back to SearchSearch » General contractor (main building-shoulder.) Authors. Eger Archbishop's Palace of Culture, Tourism and Látogatókp. design of the monument intact. full-related complex reconstruction -alapprojekttel összefüggő- opt. intact. invest. up. Got it.  Érseki Vagyonkezelő Központ

General contractor (main building-shoulder.) Authors. Eger Archbishop's Palace of Culture, Tourism and Látogatókp. design of the monument intact. full-related complex reconstruction -alapprojekttel összefüggő- opt. intact. invest. up. Got it.

  Eger Hungary — Érseki Vagyonkezelő Központ
Published January 9, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
LAKI ÉPÜLETSZOBRÁSZ Zrt.
Within the framework of general construction (building-person business) contract Eger Archbishop's Palace of Culture, Tourism and visitor center design, full-related complex reconstruction of the historic building - the implementation of additional works jobs - the alapprojekttel related. The main technical parameters of the purchase volume: The additional construction work related alapprojekthez major currencies specialist work: Paint Restoration and related works) partial restoration of marble mosaic tiles; b) Internal metal doors renovation, repair and restoration; c) Painting Restoration works; d) Electrical works. Treatment of the mold) side walls and ceilings to remove mold painting restorer's supervision: CASATI Toglimuffa mildew remover and disinfectant solution remover, primer material; b) Side walls and ceilings in surface treatment using anti-mold paint additive restoration monitoring: Addison CASATI additive; Treatment against c) Side walls and ceilings, mold Sinesto AS-5 material. The tile stove) Existing Stove careful breakdown; Based on b) construction of tile stoves to permit restoration, carried out by a restorer. Additional work on the chapel) Replacing the wet stone plinth of stone restorer: existing careful breakdown of wet stone plinth, creating a new stone plinth with the necessary accessories and related work; b) The Chapel sidewall insulation injected together with all necessary supporting and auxiliary work; c) improve the cracks in the ceiling, painting, painting restoration sealing methods, the need for scaffolding work together; Stove Restoration in d) Chapel; careful demolition, restoration and rebuilding of this) Existing wooden benches by the conservator.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Érseki Vagyonkezelő Központ Postai cím: Széchenyi utca 1. Város/Község: Eger Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fucskó Eszter Telefon: +36 36517589 E-mail: fucsko.eszter@gmail.com Fax: +36 36517751 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság x Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Generálkivitelezési (építési-szerelési fővállalkozási) szerződés keretében az Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont kialakításához, a műemlék épület teljes körű, komplex rekonstrukciójához kapcsolódó - az alapprojekttel összefüggő - kiegészítő építési beruházási feladatok megvalósítása.
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1-3. NUTS-kód: HU312
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Generálkivitelezési (építési-szerelési fővállalkozási) szerződés keretében az Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont kialakításához, a műemlék épület teljes körű, komplex rekonstrukciójához kapcsolódó - az alapprojekttel összefüggő - kiegészítő építési beruházási feladatok megvalósítása. A beszerzés mennyiségének főbb műszaki paraméterei: Az alapprojekthez kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák főbb szakági munkanemei: 1. Festőrestaurálási és kapcsolódó munkák a) Márvány mozaik burkolat részleges restaurálása; b) Belső fém nyílászárók felújítása, javítása, restaurálása; c) Festőrestaurátori munkák; d) Elektromos szerelési munkák. 2. Penészesedés a) Oldalfalak és mennyezetek kezelése a penész eltávolítására festőrestaurátori felügyelettel: CASATI Toglimuffa penészlemosó, fertőtlenítő oldatos lemosó, alapozó anyaggal; b) Oldalfalak és mennyezetek felületkezelése során penészgátló adalékanyag használata festőrestaurátori felügyelettel: CASATI Addisan adalék anyaggal; c) Oldalfalak és mennyezetek penész elleni kezelése Sinesto AS-5 anyaggal. 3. Cserépkályhák a) Meglévő cserépkályhák óvatos bontása; b) Cserépkályhák visszaépítése restaurátori engedély alapján, restaurátor által elvégezve. 4. Kápolna kiegészítő munkái a) Az átnedvesedett kőlábazat kőrestaurátor általi cseréje: meglévő, átnedvesedett kőlábazat óvatos bontása, új kőlábazat készítése a szükséges kiegészítő és járulékos munkával együtt; b) A Kápolna oldalfalak injektált szigetelése az összes szükséges kiegészítő és járulékos munkával együtt; c) A mennyezeti festmény repedéseinek javítása, tömítése festőrestaurátori módszerekkel, a szükséges állványozási munkákkal együtt; d) Kápolnában lévő cserépkályha restaurálása; e) Meglévő padok farestaurátor általi óvatos bontása, restaurálása és visszaépítése. A részletes feltételek és mennyiségi kimutatások az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre, az ajánlatkérő részére a 1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat által juttatott többletforrás releváns részének keretéig.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 További tárgyak: 45200000-9 45453000-7 45212314-0
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 162974377 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint alkalmazza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, tekintettel arra a tényre, hogy a KÉ 13609/2012. ikt. számon 2012. augusztus 31-én feladott ajánlati felhívás V.4.15. pontjában - a korábbi nyílt közbeszerzési eljárásban - előre jelezte a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának lehetőségét a jelen, az alapprojekttel (alap közbeszerzési eljárással) összefüggő új építési beruházásra, melynek tárgya ugyanazon építmény (kiegészítő jellegű) kivitelezése ugyanazon projekt keretében. A jelen közbeszerzési eljárás becsült értékét az uniós értékhatár alkalmazása szempontjából az alapeljárás megindításakor az ajánlatkérő figyelembe vette, továbbá a jelen eljárás megindítására az alapszerződés aláírását követő három éven belül sor került. Az „Útmutató a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozóan - A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján” című dokumentum 2.2. pontja szerinti speciális hatásköri szabályok alkalmazása szempontjából az ajánlatkérő az eljárás jogcímének megállapítása során továbbá egyidejű figyelemmel volt a Kbt. 18. §-ának (3) bekezdésére is.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LAKI ÉPÜLETSZOBRÁSZ Zrt. Postai cím: Róbert Károly krt. 59. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: HU Telefon: +36 18142128 E-mail: lakirt@lakinet.hu Fax: +36 18142122 Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 145000000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 162974377 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 162974377 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 162974377 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): 24 , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) Bontási részmunkák, irtás-, törmelékszállítási részmunkák, állványozási részmunkák, burkolatmegvédések, ideiglenes lezárások készítésének részmunkái, penészesedés eltávolításának részmunkái, asztalos nyílászáró szerkezetek felújításának részmunkái, fém nyílászárók felújításának részmunkái, mozaikpadló felújításának részmunkái, kőlábazat cseréjének részmunkái, utólagos szigetelési részmunkák, villanyszerelési részmunkák, kőrestaurátori részmunkák, farestaurátori részmunkák, fémrestaurátori részmunkák, festőrestaurátori részmunkák, cserépkályhák restaurálásának rész-munkái.
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás kisvállalkozás x középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
LAKI Épületszobrász Zrt. (név) 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001 „Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont” tárgyú alapprojekt
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2014/09/07 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB