« Back to Search« Back to SearchSearch » Information on the outcome of the process: Planning Contract Lover Sopron Spa - Preparation of licensee documentation of the design for the development of bar Swimming subject of Franz  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Information on the outcome of the process: Planning Contract Lover Sopron Spa - Preparation of licensee documentation of the design for the development of bar Swimming subject of Franz

  Sopron Hungary — Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Published December 23, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€262.03k
Winner
KÖZTI Zrt.
Design contract in Sopron Lover Spa - Preparation of licensee documentation of the design for the development of bar Ferenc Swimming subject of Design Venue: Existing Lover pool area of ​​the Lover Boulevard and Deákkúti road on the corner (u .: 7213/1), the Deákkúti road in addition to this section along field ( u .: 7208.7171), Sopron. Land area: 7213/1 u-u plot area: 30,493 m2 Regulatory Plan Effective: 7) No municipal K1 (area, building local protection) Design tasks: - ~ 8000m2 via an indoor swimming pool, sports and leisure center design Strips of existing Ferenc pool and beach area - beach - parking (200 cars, eight buses) - 33,00-spa (műugráshoz, toronyugráshoz, synchronized swimming, swimming) - 50.00 drawbridge's pool (swimming and water polo, 25, 00m racing for it) - 1 training pool - 1 submersible warm water pool - divers dry training areas 1,600 people - locker rooms about 380-380db men and women, 270db family, five groups (80fő), judicial changing rooms, gym, medical room - engineering, warehouses, workshops, transformers and other complementary operating units - sauna - kitchen, bar, restaurant - part management, business offices, meeting rooms, training room technical content licensing plan. 8.) listed below and according to Government: Existing 5.1 building demolition plan - Planning Area geodetic survey - a site plan 1: 500 - surveying plan existing, partly remaining (locally protected) building floor plans, sections, elevations 1: 100 technical specification, design archival data, photo documentation, static expertise 5.2 Scheduled condition design documentation: - an overview site plan 1: 1000 - location drawing, gardening plan 1: 100 - Architectural plans (designed floor plans, sections, elevations, further plans for understanding) 1: 100 - (Fence Plan) - industry-specific plans (swimming pool technology, kitchen technology, statics, mechanics, electricity, telecommunications, utilities, transportation and traffic engineering design, etc.) 1 100 - architect and industry-specific technical specifications, calculations - renderings, street scene - building physics - energy certificates - fire protection plan chapter - disposal - a statistical basis - design statements - utilities negotiations, utility statements - Preliminary Minutes of the official trade negotiations - (based on work by gender) cost estimate

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Fő tér 1. Város/Község: Sopron Postai irányítószám: 9400 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Géczi Anna Telefon: +36 99515413 E-mail: geczi.anna@sopron-ph.hu Fax: +36 99515244 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb
Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy
Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A szerződéshez rendelt elnevezés
Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő - Csík Ferenc Uszoda fejlesztésére vonatkozó engedélyes tervdokumentációjának elkészítése tárgyában
A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 9400 Sopron, Fő tér 1. NUTS-kód: HU221
Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tervezési szerződés a soproni Lőver Fürdő - Csík Ferenc Uszoda fejlesztésére vonatkozó engedélyes tervdokumentációjának elkészítése tárgyában 1. Tervezési helyszín: A meglévő Lőver uszoda területe a Lőver körút és a Deákkúti út sarkán (hrsz.: 7213/1), a Deákkúti út ezen szakasza menti területtel kiegészítve (hrsz.: 7208,7171), Sopron. 2. Telek területe: 7213/1 hrsz-ú telek területe: 30.493 m2 3. Hatályos szabályozási terv: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2006. (IV. 7.) önkormányzati rendelete (K1 jelű övezet, helyi védett épülettel) 4. Tervezési feladat: -~8000m2-en fedett uszoda, sport-, és szabadidő centrum kialakítása a meglévő Csík Ferenc uszoda és strand területén - strand - parkolók (200 gépkocsi, 8 busz) - 33,00m-es medence (műugráshoz, toronyugráshoz, szinkronúszáshoz, úszáshoz) - 50,00m-es medence mozgóhíddal (úszáshoz és vízilabdázáshoz, 25,00m-es versenyekhez is) - 1db tanmedence - 1db merülő melegvizes medence - műugrók száraz edzési tere - lelátók kb. 1600 fő befogadására - öltözők kb 380-380db férfi-női, 270db családi, 5 csoportos (80fő), bírói öltözők, kondíciónáló terem, orvosi szoba - gépészet, raktárak, műhelyek, trafó, egyéb kiegészítő üzemeltetési egységek - szauna - konyha, büfé, étterem - igazgatási rész, gazdasági irodák, tárgyalók, oktató terem 5. Engedélyezési terv műszaki tartalma: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lent felsoroltak szerint: 5.1 Meglévő épületek bontási terve - tervezési terület geodéziai felmérése - helyszínrajz 1:500 - meglévő, részben megmaradó (helyi védett) épületek felmérési terve alaprajzok, metszetek, homlokzatok 1:100 műszaki leírás, tervtári adatok, fotódokumentáció, statikai szakvélemény 5.2 Tervezett állapot tervdokumentációja: - áttekintő helyszínrajz 1:1000 - helyszínrajz, kertészeti terv 1:100 - építészeti tervek (tervezett alaprajzok, metszetek, homlokzatok, megértéshez szükséges további tervek) 1:100 - (kerítés terv) - szakági tervek (uszodatechnológia, konyhatechnológia, statika, gépészet, villamos, hírközlés, közmű, közlekedési és forgalomtechnikai terv,stb) 1:100 - építész és szakági műszaki leírások, számítások - látványtervek, utcakép - épületfizika - energia-tanúsítvány - tűzvédelmi tervfejezet - hulladék elhelyezés - statisztikai lap - tervezői nyilatkozatok - közműegyeztetések, közműnyilatkozatok - előzetes szakhatósági egyeztetések jegyzőkönyvei - költségbecslés (munkanemenként alapján)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 71322000-1
A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 82500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) ,
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. § szerinti eljárás III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) : A Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerint: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg.” Ajánlatkérő 2014. augusztus 26. napján vállalkozási szerződést kötött műszaki tervezési munkára a Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársasággal (1023 Budapest, Lublói u. 2., Cg.: 01-10-041636) a Sopron Lővérek városrészben elhelyezkedő Csík Ferenc uszoda bővítésének tanulmánytervének elkészítése tárgyában. Ezen szerződés „10.) A szerzői jogok” elnevezésű pontjának 10.1 alpontja szerint: „A Tervező által a jelen szerződés alapján készített valamennyi dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői vagyoni jogok a Tervezőt, a személyhez fűződő jogok a Tervező azon munkavállalója/munkavállalóit illetik, aki/akik a tervdokumentáció vagy egyéb dokumentumot a Tervezővel fennálló munkaviszony, vagy akár más egyéb jogviszony keretében létrehozta/létrehozták.” A szerzői jogi törvény értelmében a felhasználási szerződésben a felhasználó főszabályként csak arra szerez jogot, hogy a szerződésben meghatározott körben saját maga felhasználhassa a művet. Amennyiben azonban a felhasználási jogot nem saját maga kívánja gyakorolni, hanem azt át kívánja ruházni egy újabb felhasználó részére, erre csak abban az esetben válik jogosulttá, ha a szerződés ezt kifejezetten megengedte. Az átdolgozás joga a felhasználási jogok elkülönült részjogosítványa {Szjtv. 17. § f) pont}. Ahhoz, hogy a felhasználó a védelmi időn belül átdolgozhassa a felhasználási szerződésben megjelölt művet, a szerző külön, kifejezett engedélye szükséges. Erre vonatkozó engedély hiányában ugyanis a felhasználó a művet jogosulatlanul változtatja meg. Tekintettel arra, hogy a szerződés értelmében Megrendelő a rendelkezés jogát nem kötötte ki, és így a szellemi alkotással Tervező szabadon rendelkezik, tehát Megrendelő az átdolgozás jogát sem szerezte meg, Ajánlatkérő ezért az engedélyezési tervek elkészítését kizárólag Tervezőtől jogosult megrendelni, ezért a Kbt. 83. (1) bekezdése alapján a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontja szerint ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást alkalmaz.
Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb:
Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt
igen
Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖZTI Zrt. Postai cím: Lublói utca 2. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1023 Ország: HU Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL):
A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) Érték: 86614173 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , A szerződés végleges összértéke Érték: 82500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , és a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 82500000 / és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 82500000 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%) , Éves vagy havi érték esetén: (adja meg) Az évek száma: VAGY a hónapok száma: A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arány (rész): , (%) Nem ismert Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
mikro vállalkozás kisvállalkozás x középvállalkozás egyéb
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név: Cím: Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): Érték: Pénznem: Áfa nélkül Áfával Áfa (%) ,
Az ajánlattevők neve és címe (ország is) (adott esetben)
KÖZTI Zrt. (név) 1023 Budapest, Lublói utca 2. (cím) HU (székhely szerinti ország) ----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem ---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)------------------- V. szakasz: kiegészítő információk
Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: 2015/08/26 (év/hó/nap)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén) az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: szerződéses feltételként bírálati részszempontként/alszempontként a műszaki leírás részeként alkalmassági feltételként védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB